Formułowanie planu rozwoju klastra - czyli jak budować biznesplan klastra

Zarejestruj się

Uczestnik


Płatnik


Dodaj uczestnika

Opis kierunku

Adresaci:

Warsztaty skierowane są do osób zajmujących się klastrami tj. do menadżerów klastrów oraz osób kreujących politykę klastrową, zarówno na szczeblu państwowym jak i lokalnym.

 

Program szkolenia:

Nazwa zajęć                                                                                                                

1.    Tworzenie strategii inicjatywy klastrowej.                                                               
1.    Formułowanie wizji i misji – przykłady (case study).                                               
1.    Definiowanie celów strategicznych .                                                                        
1.    Drzewo celów – narzędzie wsparcia definiowania celów.                                            
1.    Symulacja typu “Mapa Drogowa” – narzędzie wsparcia rozwoju strategii.                    
1.    Plan działania inicjatywy klastrowej.                                                                        
1.    Od czego zacząć? Przykładowa lista pierwszych działań klastra – case study.     

     

Prowadzący:

Prof. nadzw. dr hab. Michał Jasieński Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego i Harvard University (PhD). W WSB-NLU w Nowym Sączu, gdzie prowadzi wykłady w języku polskim lub angielskim z zarządzania innowacjami, zachowań organizacyjnych, teorii przywództwa oraz metod kreatywności i krytycznego myślenia.
 
Mgr Jakub Karp - European Foundation for Cluster Excellence, Passeig Pujades, 108003 Barcelona, Hiszpania, – Tutor – Opiekun Naukowy
 
Mgr Tomasz Bober – Koordynator w Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Rynku SA

 

Dane kontaktowe:

Centrum studiów podyplomowych i szkoleń
Tel. 32 295 93 11 lub 32 295 93 95
e-mail: podyplomowe@wsb.edu.pl

Praca

Celem szkolenia jest poznanie przez słuchaczy założeń strategii (wizji, celów oraz skrócony opis działań), które są pomocne przy tworzeniu strategii i planu działania, a także są podstawą do oceny i ewaluacji dokumentów strategicznych inicjatyw po pewnym czasie działania (np. 2–3 latach). Plan rozwoju klastra obejmuje zarówno działania nakierowane na bieżącą działalność inicjatywy, przygotowanie do stworzenia strategii klastra jak i działania zidentyfikowane do realizacji już po jej utworzeniu.

 

Opłaty

 

Dane do przelewu:

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
41- 300 Dąbrowa Górnicza
ul. Cieplaka 1c

ING Bank Śląski S.A. o/Dąbrowa Górnicza 64 1050 1272 1000 0008 0063 3554

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Partnerzy