Polityka rozwoju w oparciu o klastry

Zarejestruj się

Uczestnik


Płatnik


Dodaj uczestnika

Opis kierunku

Adresaci:

Warsztaty skierowane są do osób zajmujących się klastrami tj. do menadżerów klastrów oraz osób kreujących politykę klastrową, zarówno na szczeblu państwowym jak i lokalnym.

 

Program szkolenia:

Nazwa zajęć  
1. Pojęcie klastra, inicjatywy klastrowej i potrójnej helisy.   
2. Polityka rozwoju klastra w zakresie działań władz centralnych, samorządowych i instytucji biznesu.   
3. Rola klastrów w kształtowaniu konkurencyjnej gospodarki.   
4. Wspieranie klastrów- instytucje wspierające i zrzeszające klastry.   
5. Internacjonalizacja inicjatyw klastrowych.   

 

Prowadzący:

Prof. nadzw. dr hab. Michał Jasieński Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego i Harvard University (PhD). W WSB-NLU w Nowym Sączu, gdzie prowadzi wykłady w języku polskim lub angielskim z zarządzania innowacjami, zachowań organizacyjnych, teorii przywództwa oraz metod kreatywności i krytycznego myślenia.
 
Mgr Jakub Karp - European Foundation for Cluster Excellence, Passeig Pujades, 108003 Barcelona, Hiszpania, – Tutor – Opiekun Naukowy
 
Mgr Tomasz Bober – Koordynator w Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Rynku SA

 

Dane kontaktowe:

Centrum studiów podyplomowych i szkoleń
Tel. 32 295 93 11 lub 32 295 93 95
e-mail: podyplomowe@wsb.edu.pl

 

 

Praca

Głównym celem szkolenia jest poznanie polityki klastrowej, wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki w oparciu o intensyfikację współpracy, interakcję i przepływ wiedzy (czyli wzmacnianie rozwoju istniejących i powstających klastrów) oraz wspieranie rozwoju strategicznych specjalizacji gospodarczych, zwiększenie zewnętrznego usieciowienia klastrów i działających w nim podmiotów, zwłaszcza w układzie międzysektorowym i międzynarodowym.

 

Opłaty

 

Dane do przelewu:

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
41- 300 Dąbrowa Górnicza
ul. Cieplaka 1c

ING Bank Śląski S.A. o/Dąbrowa Górnicza 64 1050 1272 1000 0008 0063 3554

 

 

 

 

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Partnerzy