Szkolenia z zakresu klastrów

Opis

Uczestnicy na szkoleniach poznaja założenia strategii (wizji, celów oraz skrócony opis działań), które są pomocne przy tworzeniu strategii i planu działania, a także są podstawą do oceny i ewaluacji dokumentów strategicznych.
Szkolenia umożliwiają poznanie polityki klastrowej, wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki


Adresaci:

- menadżerzy klastrów
- osoby kreujących politykę klastrową, zarówno na szczeblu państwowym jak i lokalnym
- osoby, które mogą pełnić rolę koordynatora powiązania kooperacyjnego

 

Opłaty

Formułowanie planu rozwoju klastra - czyli jak budować biznesplan klastra
Cena szkolenia:

Zarządzanie klastrem w gospodarce globalnej
Cena szkolenia:

Polityka rozwoju w oparciu o klastry
Cena szkolenia:

 

Oferta specjalna

aa

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Partnerzy

Kursy