Realizacja zadań magazynowych zgodnie z zasadami efektywnego wykorzystania infrastruktury i suprastruktury magazynowej

Zarejestruj się

Uczestnik


Płatnik


Dodaj uczestnika

Opis kierunku

 

Program szkolenia

  1. Infrastruktura magazynowa – wprowadzenie teoretyczne
  2. Suprastruktura magazynowa – wprowadzenie teoretyczne
  3. Podstawowe zasady lokowania dóbr na magazynie – dobre praktyki
  4. Zasady BHP przy realizacji prac magazynowych
  5. Najczęściej popełniane błędy podczas realizacji operacji magazynowych

 

Adresaci

Przedstawiciele mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z branży logistycznej. Szkolenie przeznaczone jest dla kadry zarządczej oraz pracowników.

 

Czas trwania

12 godzin

 

Maksymalna liczba uczestników

20 - 35 osób

 

Praca

Opłaty

 

Koszt szkolenia

1300 zł 

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Partnerzy