Możliwości usprawnienia praocesów logistycznych i marketingowych w wykorzystaniem RFID

Zarejestruj się

Uczestnik


Płatnik


Dodaj uczestnika

Opis kierunku

 

Program szkolenia

  1. Nowoczesne systemy informatyczne w magazynowaniu i sprzedaży;
  2. RFID – informacje wstępne, zasada działania;
  3. Historia;
  4. typy RFID
  5. aspekt prawny RFID (obowiązujące dyrektywy i różnice pomiędzy EU, PL a Światem)
  6. System RFID:

- anteny
- czytniki
- tagi

  1. Wdrożenie RFID:

- przykłady wdrożeń (gdzie na świecie, kto i do czego wykorzystuje RFID)
- jak wdrażać (case study na podstawie zrealizowanych wdrożeń)
- korzyści ( panel o kosztach, procesach, jak w poszczególnych procesach RFID wpływa na efektywność + przeliczenia na pieniądze – na przykładzie konkretnych wdrożeń)

Podczas zajęć zostaną również zaprezentowane przykładowe urządzenia techniczne technologii RFID oraz przedstawione zostaną (na konkretnych przykładach) wpływy kluczowych czynników na funkcjonowanie systemu (rodzaj polaryzacji anteny, rodzaje i kalibracja czytników, anten itd.)

 

Adresaci

Przedstawiciele mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z branży logistycznej. Szkolenie przeznaczone jest dla kadry zarządczej oraz pracowników

 

Czas trwania

24 - 32 godziny

 

Maksymalna liczba uczestników

15 - 20 osób

Praca

Opłaty

 

Koszt szkolenia

1800 zł 

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Partnerzy