Zastosowanie sieci neuronowych w planowaniu produkcji mieszanin wieloskładnikowych

Zarejestruj się

Uczestnik


Płatnik


Dodaj uczestnika

Opis kierunku

 

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie do sieci neuronowych
 2. Zapoznanie z niezbędnymi pojęciami z dziedziny statystyki stosowanej
 3. Omówienie przykładów optymalizacji parametrów mieszanin wieloskładnikowych
 4. Omówienie wybranych funkcji programu Visual Gene Developer i zapoznanie z jego najważniejszymi ustawieniami.
 5. Wykonywanie ćwiczeń mających na celu poznanie i opanowanie działania sieci neuronowych
 6. Opracowanie indywidualnych założeń procesu wymagającego optymalizacji
 7. Konsultacje weryfikujące poprawność przyjętych założeń
 8. Projekt i budowa docelowej bazy danych z wykorzystaniem przygotowanej bazy wyników szkoleniowych
 9. Omówienie i porównywanie wyników
 10. Analiza wyników
 11. Dyskusji

 

Czas trwania

12 godzin

 

Maksymalna liczba uczestników

15 osób w tradycyjnym szkoleniu

 

E-learning

nieograniczona ilość osób

Praca

Opłaty

 

Koszt szkolenia

1300 zł 

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Partnerzy