Podstawy symulacji procesów logistycznych w oprogramowaniu FlexSim

Zarejestruj się

Uczestnik


Płatnik


Dodaj uczestnika

Opis szkolenia

UWAGA!
 

Szanowni Państwo

Podejmując działania zapobiegawcze rozprzestrzeniania  się wirusa SARS-CoV2 Rektor Akademii WSB zdecydowała o zawieszeniu wszelkich działań dydaktycznych, szkoleń i kursów przez okres najbliższych dwóch tygodni tj. do dnia 29.03.2020r.
 

Szkolenia, na które są Państwo zapisani odbędą się - jednak w innym terminie, o którym poinformujemy Państwa w późniejszym terminie uwzględniając rozwój sytuacji.

 

Termin szkolenia:  31.03.2020

godz. 9:00 - 16:00


Zapisy i wpłaty do: 20.03.2020
Po upływie tego terminu zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny.


 

Koszt szkolenia: 700 zł lub 140 zł*

*dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (sektor prywatny) istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na szkolenie do 80% w ramach Bazy Usług Rozwojowych jako wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników. Wniosek należy złożyć najpóźniej do 31.01.2020r., zgodnie z obowiązującym harmonogramem naborów.

 

Szczegóły: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/view?id=509177

 

 

Studenci i absolwenci Akademii WSB, którzy nie korzystają z dofinansowania w ramach Bazy Usług Rozwojowych, mogą skorzystać z 20% bonifikaty.

 

 

Miejsce szkolenia: Akademia WSB, Dąbrowa Górnicza

 

 

 

Opis i cele szkolenia:


W ramach szkolenia zaprezentowane zostaną podstawy symulacji procesów logistycznych oraz magazynowych w środowisku oprogramowania FlexSim.

Po ukończonym szkoleniu uczestnicy będą posiadali podstawową wiedzę i umiejętności z tworzenia modeli prostych procesów produkcyjnych oraz magazynowych, pozyskiwania danych oraz parametrów modelowanej sytuacji jak również wyciągania na tej podstawie wniosków i rekomendacji dalszych działań celem usprawnienia symulowanych sytuacji.

 

 

 

Uczestnicy szkolenia:


Szkolenie adresowane jest do menedżerów, dyrektorów, kierowników i inżynierów, a także osób, które chcą zdobyć i/lub poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności z zakresu procesów logistycznych. 

 

 

Ilość miejsc ograniczona

 

 

 

Efekty szkolenia. Uczestnik:


  • zna podstawy symulacji procesów logistycznych oraz magazynowych w środowisku oprogramowania FlexSim
  • posiada podstawową wiedzę z zakresu modeli prostych procesów produkcyjnych oraz magazynowych
  • posiada wiedzę z zakresu pozyskiwania danych oraz parametrów modelowanej sytuacji
  • posiada umiejętności tworzenia modeli prostych procesów produkcyjnych i magazynowych
  • posiada umiejętność pozyskiwania danych oraz parametrów modelowanej sytuacji, a także wyciągania na tej podstawie wniosków i rekomendacji dalszych działań celem usprawnienia symulowanych sytuacji
  • dostrzega potrzebę doskonalenia swoich umiejętności i pogłębiania wiedzy
  • rozumie konieczność samokształcenia w zakresie symulacji procesów logistycznych

 

 

 

 

 

Kontakt:

 

mgr Karolina Sygulska
Specjalista ds. Studiów Podyplomowych i Szkoleń
Koordynator szkoleń w Bazie Usług Rozwojowych
Akademia WSB
ul. Cieplaka 1c, 41-300 Dąbrowa Górnicza
tel. 32 295 93 97

ksygulska@wsb.edu.pl
www.akademiawsb.edu.pl

 

 

mgr Milena Pruś
Specjalista ds. Szkoleń
Akademia WSB
ul. Cieplaka 1c, 41-300 Dąbrowa Górnicza
tel. 32 295 93 97

mprus@wsb.edu.pl
www.akademiawsb.edu.pl

 

Program szkolenia

 

W programie szkolenia:
 

 - podstawowa terminologia

- biblioteka elementów

- podstawy tworzenia modelu

- logika przepływu

- sterowanie przepływu elementów

- podstawowe parametry analizowanego procesu

- wyznaczanie tras przejazdów dla operatorów

- wykresy i statystyki analizowanego procesu

- modyfikacja analizowanego procesu + jego usprawnienie

 

Opłaty

 

 

Koszt szkolenia: 700 zł*

*dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na szkolenie do 80% w ramach Bazy Usług Rozwojowych jako wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników. Wniosek należy złożyć najpóźniej do 31.01.2020r., zgodnie z obowiązującym harmonogramem naborów.

 

Studenci i absolwenci Akademii WSB, którzy nie korzystają z dofinansowania w ramach Bazy Usług Rozwojowych, mogą skorzystać z 20% bonifikaty.

 

 

W tytule przelewu prosimy wpisać nazwę szkolenia FLEXSIM oraz nazwisko uczestnika.

 

ING Bank Śląski o/Dąbrowa Górnicza nr  64 1050 1272 1000 0008 0063 3554

Prowadzący

dr inż. Paweł Sobczak, pracownik naukowo-dydaktyczny Akademii WSB. Adiunkt w Katedrze Transportu i Informatyki Akademii WSB. Certyfikowany konsultant oprogramowania Flexsim: „FlexSim - The Business Process Simulation Consultant” oraz “The Certification for FlexSim Trainer – University Level”. Certyfikowany Tutor 1 stopnia Collegium Wratislaviense. W swojej działalności naukowej zajmuje się zagadnieniami analizy i optymalizacji sieci transportowych ze szczególnym uwzględnieniem transportu publicznego, jak również specjalizuje się w wykorzystaniu nowoczesnych technologii informatycznych w logistyce ze szczególnym uwzględnieniem procesów magazynowych. Pasjonat nowoczesnych technologii w logistyce i transporcie. Prowadzi zajęcia na kierunku Logistyka oraz na studiach podyplomowych „Menedżer Logistyki”, a także „Logistyka i spedycja dla nauczycieli”. W pracy zawodowej oprócz prowadzenia zajęć dydaktycznych posiada doświadczenie praktyczne i doradcze w zakresie usprawniania procesów magazynowych.