Szkolenie z zakresu zarządzania ryzykiem w transporcie kolejowym

Zarejestruj się

Uczestnik


Płatnik


Dodaj uczestnika

Opis kierunku

 

Program szkolenia

  • Wymagania w zakresie zarządzania ryzykiem w transporcie kolejowym
  • Metody stosowane w zarządzaniu ryzykiem w transporcie kolejowym
  • Ćwiczenia praktyczne z zakresu zarządzania ryzykiem w transporcie kolejowym

 

Adresaci

Podmioty działające na rynku kolejowym (przewoźnicy kolejowi, zarządcy infrastruktury, podmioty odpowiedzialne za utrzymanie, zakłady naprawcze, producenci)

 

Czas trwania

4 godziny 

Praca

Opłaty

 

Koszt szkolenia

600 zł 

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Partnerzy