Dowód elektroniczny. Informatyka śledcza. Przestępstwa komputerowe

Zarejestruj się

Uczestnik


Płatnik


Dodaj uczestnika

Opis kierunku

Adresaci:


Szkolenie jest skierowane dla funkcjonariuszy organów ścigania zarówno pionów operacyjnych jak i dochodzeniowo – śledczych.


Program kursu:.


1.    Pojęcie informatyki śledczej
2.    Dowód elektroniczny – definicja i specyfika
3.    Zabezpieczanie, przechowywanie i transport nośników dowodowych
4.    Przestępstwa komputerowe
•    Omówienie klasyfikacji prawnej
•    Case study
•    Definiowanie zakresu badań biegłego
1.    Badania z zakresu informatyki śledczej – podział, możliwości badawcze
2.    Biegły z zakresu informatyki – pojęcie biegłego i weryfikacja kompetencji biegłego
3.    Warsztaty praktyczne
•    procedura oględzin miejsca zdarzenia,
•    zabezpieczenia sprzętu komputerowego podczas czynności procesowych,
•    sporządzanie protokołów zabezpieczenia sprzętu komputerowego


Prowadzący:


•    dr inż. Krystian Mączka – biegły sądowy z zakresu informatyki śledczej przy Sądzie Okręgowym w Katowicach, wykładowca akademicki (m.in. Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej), specjalista z zakresu  przestępstw komputerowych oraz bezpieczeństwa informatycznego.
•    SSR Marcin Szymczak - Sędzia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód. Wykładowca akademicki (m.in. Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, Politechnika Śląska). Specjalista z zakresu przestępstw komputerowych i prawa autorskiego.


Zapewniamy:


•    Salę wyposażoną w projektor multimedialny
•    Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.


Dane kontaktowe:

Centrum studiów podyplomowych i szkoleń
Tel. 32 295 93 11 lub 32 295 93 95
e-mail: podyplomowe@wsb.edu.pl

Praca

Kurs umożliwia: Zdobycie zaawansowanej wiedzy i umiejętności z zakresu postępowania przy zabezpieczeniu dowodów elektronicznych w postępowaniu oraz analizy w informatyce śledczej. Zapoznanie z najbardziej zaawansowanymi metodami analizy danych, możliwość prowadzenia wnikliwych dochodzeń dzięki umiejętności sprawdzenia typu aplikacji  i czasu ich uruchamiania oraz poznanie wartościowych dodatkowych źródeł dowodów elektronicznych.   Szkolenie przedstawia również  metodykę postępowań w przypadku przestępstw komputerowych. Poznajemy w nim przykłady takich przestępstw, jak paserstwo programu komputerowego, rozpowszechnianie cudzych utworów za pomocą sieci teleinformatycznej, nielegalny podsłuch, hacking czy sabotaż komputerowy.

 

Opłaty

Koszt kursu:

 

300 zł

 
Dane do przelewu:

 

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
41- 300 Dąbrowa Górnicza
ul. Cieplaka 1c

ING Bank Śląski S.A. o/Dąbrowa Górnicza 64 1050 1272 1000 0008 0063 3554

 

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Partnerzy