Kurs wychowawców i kierowników kolonijnych (w formie warsztatów)

Zarejestruj się

Uczestnik


Płatnik


Dodaj uczestnika

Opis kierunku

 

Adresaci:


Kurs adresowany jest do osób zainteresowanych uzyskaniem uprawnień do wykonywania obowiązków wychowawcy (opiekuna) na koloniach, obozach, zimowiskach, półkoloniach, itd.


Program kursu:

KURS WYCHOWAWCÓW KOLONIJNYCH

Tematyka zajęć    Czas trwania    Forma zajęć    
Integracja grupy – fundament dobrych relacji
Kontrakt z grupą – przyjazne zasady współpracy
Akty prawne oraz pojęcia związane z pełnieniem funkcji
wychowawcy
 
Zanim pojedziemy – zebrania kadry, przygotowania
Podróż, zło konieczne
Sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych
 
Wychowawca – opiekun czy strażnik
Osobowość wychowawcy
Komunikacja i jej bariery w porozumieniu z dzieckiem
Kreatywność w działaniu
 
Wychowanek – potencjał i energia
Grupy wiekowe dzieci
Różnice grupowe i indywidualne
 
Potrzeby dzieci i ich zaspokajanie
Niebezpieczeństwa i zagrożenia
 
Ice breaker
Ramowy plan dnia kolonii
 
Formy zagospodarowania czasu wolnego w praktyce
Zajęcia plastyczne
 
Zajęcia muzyczne
Zajęcia dydaktyczne
 
Zajęcia ruchowe
Konstrukcja planu kolonii
 

Program kursu w całości pokrywa się z wymogami kuratorium oświaty. Kurs kończy się zaświadczeniem wg wzoru zgodnego z rozporządzeniem MEN.


 Korzyści:

- bezterminwe uprawnienia potwierdzone państwowym zaświadczeniem,
- praktyczne umiejętności planowania i organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży,
- zdobycie kompleksowej wiedzy w zakresie podstaw prawnych organizacji wypoczynku,
- skuteczne rozwiązania  zakresie sytuacji trudnych,
- wygodna forma szkolenia: warsztatowa forma zajęć,
- praktyczna wiedza w zakresie zdobycia pracy w charakterze ychowawcy lub kierownika kolonii.

 

Dane kontaktowe:

Centrum studiów podyplomowych i szkoleń
Tel. 32 295 93 11 lub 32 295 93 95
e-mail: podyplomowe@wsb.edu.pl

 

 

Praca

Przygotowanie pedagogiczne wychowawców placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Ukończenie kursu daje uprawnienie wydawane na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 w sprawie warunków, jakie muszą spełnić organizatorzy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasady jego organizowania i nadzorowania  (DZ.U. 1997 nr 12 poz. 67).

 

Opłaty

Koszt kursu:

150 zł os

 

 
Dane do przelewu:

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
41- 300 Dąbrowa Górnicza
ul. Cieplaka 1c

ING Bank Śląski S.A. o/Dąbrowa Górnicza 64 1050 1272 1000 0008 0063 3554

 

 

 

Oferta specjalna

 

 

Partnerzy