Tłumaczenie pisemne wspomagane komputerowo

Zarejestruj się

Uczestnik


Płatnik


Dodaj uczestnika

Opis kierunku

Adresaci:

Szkolenie skierowany jest przede wszystkim do tłumaczy, pracowników biur tłumaczeń, osób zainteresowanych pracą w charakterze tłumacza, osób pracujących z językiem oraz pracujących w języku branżowym, studentów filologii, a także wszystkich osób zamierzających poszerzyć, lub rozwinąć posiadane umiejętności translatorskie. Wymagana jest znajomość języka obcego, obsługi systemu Windows i pakietu Microsoft Office.


Program szkolenia:

1. Program MemoQ
2. Tłumaczenie niestandardowych plików
3. Sposoby automatycznego zwiększania jakości tłumaczeń
4. Komunikacja z biurami tłumaczeń i klientami
5. Symulacja problemów i ich rozwiązania
6. Sesje pytań i odpowiedzi

 

Dane kontaktowe:

Centrum studiów podyplomowych i szkoleń
Tel. 32 295 93 11 lub 32 295 93 95
e-mail: podyplomowe@wsb.edu.pl

 

Praca

Po ukończeniu kursu uczestnik będzie posiadał wiedzę i umiejętności będące niezbędnym narzędziem w pracy tłumacza na profesjonalnym poziomie oraz przyczyniającą się do zwiększenia konkurencyjności na rynku pracy. Szkolenie będzie obejmować  ćwiczenia praktyczne z użyciem programów CAT poprzedzone wstępem dotyczącym rzeczywistych korzyści płynących z wykorzystywania oprogramowania tego typu - m.in. szybkość, wygoda, utrzymanie jednolitości tekstu, mniejsze ryzyko błędu. Poza zapoznaniem się z podstawowymi i zaawansowanymi funkcjami oprogramowania CAT przedstawione zostaną zagadnienia dotyczące współpracy z biurami tłumaczeń i klientami bezpośrednimi. Zajęcia zostaną uzupełnione ćwiczeniami z użyciem innych programów wspomagających pracę tłumacza.

 

 

Opłaty

Koszt kursu:

320 zł

 
Dane do przelewu:

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
41- 300 Dąbrowa Górnicza
ul. Cieplaka 1c

ING Bank Śląski S.A. o/Dąbrowa Górnicza 64 1050 1272 1000 0008 0063 3554

 

 

 

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Partnerzy