Nowe kursy i szkolenia

 

Najnowsza oferta kursów i szkoleń

EDYTOWANIE I REDAGOWANIE TEKSTÓW

Czas trwania: 12 h
Cena szkolenia: 300 zł

Szkolenie adresowane jest do osób, które zajmują się redagowaniem tekstów, pisaniem not dziennikarskich oraz opracowywaniem dłuższych wypowiedzi pisemnych. Celem szkolenia jest przygotowanie osób do prowadzenia komunikacji internetowej zgodnej z zasadami poprawności językowej, spełniającej oczekiwania odbiorców oraz realizującej cele organizacji. Podczas zajęć prowadzonych w formie ćwiczeń praktycznych, uczestnik szkolenia nabędzie umiejętności dostosowania komunikatu do zainteresowań odbiorcy,  tytułowania tekstów, redagowania korespondencji elektronicznej, tworzenia ulotki informacyjnej, newslettera, a także ogłoszenia.


WARSZTATY WOKALNO-TANECZNE „NÓŻKA ZA NÓŻKĄ”

Czas trwania: 8 h
Cena szkolenia: 150 zł

Warsztaty wokalno-taneczne „nóżka za nóżką” skierowane są do nauczycieli klas I-III oraz wychowania przedszkolnego, pracowników świetlic, domów kultury, a także osób zajmujących się muzyką i tańcem. Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą praktyczną wiedzę w obszarze umuzykalnienia małych dzieci, rytmiki i tańca. Szkolenie prowadzone przez doświadczonych instruktorów zakończone jest zdobyciem zaświadczenia, które może zostać wykorzystane podczas ubiegania się o awans zawodowy nauczyciela. Każdy uczestnik szkolenia otrzyma płytę CD z nagraniami tańców oraz warsztatu w wersji wokalnej i instrumentalnej, książeczkę z opisem tańców i zabaw, a także materiały z opisem ruchu scenicznego wykorzystywanego w układach scenicznych.

 

 

W najbliższym czasie w ofercie Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej pojawią się kursy:

WYKORZYSTANIE NARZĘDZI PROJEKTOWYCH W CYKLU ŻYCIA PROJEKTU - PRAKTYCZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

Czas trwania: 8 h

Podczas szkolenia uczestnicy zostaną zapoznani z tematyką oraz standardami PMI, poznają krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektem oraz praktyczne aspekty wykorzystania metodologii zarządzania w projektach biznesowych. Szkolenie skierowane jest do szerokiego grona odbiorców. W szkoleniu mogą uczestniczyć zarówno osoby rozpoczynające karierę w świecie zarządzania projektami, które w krótkim czasie chcą poznać modelowy przebieg cyklu życia zarządzania projektem, jak i doświadczeni kierownicy projektów, którzy chcą uporządkować wiedzę na temat prowadzenia projektów wg globalnych standardów PMI.


FORMUŁOWANIE PLANU ROZWOJU KLASTRA - CZYLI JAK BUDOWAĆ BIZNESPLAN KLASTRA

Czas trwania: 8h

Podczas szkolenia słuchacze poznają założenia niezbędne do stworzenia strategii i planu działania inicjatywy klastrowej, a także są pomocne do oceny i ewaluacji dokumentów strategicznych inicjatyw po pewnym czasie działania. Szkolenie „Formułowanie planu rozwoju klastra” obejmuje zarówno działania przygotowawcze do stworzenia strategii klastra, nakierowane na bieżącą działalność oraz działania zidentyfikowane do realizacji po utworzeniu inicjatywy.
Adresatami szkolenia są osoby zajmujące się klastrami oraz osoby kreujące politykę klastrową, zarówno na szczeblu państwowym jak i lokalnym.

 

Bezpłatne szkolenia dla nauczycieli

Skorzystaj z bezpłatnych szkoleń dla nauczycieli! Szkolenia organizowane wspólnie z Kuratorium Oświaty

Sprawdź szczegóły