Promocje

Promocja „ABSOLWENT”

  • Absolwenci Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej oraz absolwenci studiów podyplomowych WSB mają prawo do 20% bonifikaty w opłatach czesnego, po przedstawieniu w dniu zapisu kuponu rabatowego oraz kserokopii dokumentu uprawniającego do zniżki.

 

Bonifikata rejestracyjna

  • Bonifikata rejestracyjna - im wcześniej tym taniej.

 

Bonifikata dla firm

Pracownicy firm i instytucji, stanowiący grupę co najmniej 5 pracowników jednej firmy (instytucji), otrzymują bonifikatę w wysokości jednej (ostatniej) raty czesnego obowiązującego na danym kierunku studiów podyplomowych – należy przedstawić stosowne zaświadczenie o zatrudnieniu.

 

Bonifikata rodzinna

Słuchacze studiów podyplomowych, których członek rodziny tj. ojciec, matka, syn, córka, brat, siostra, mąż, żona jest studentem studiów I-go lub II-go stopnia albo słuchaczem studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górnicze, bądź równocześnie podejmują naukę, otrzymują bonifikatę w wysokości jednej (ostatniej) raty czesnego obowiązującego na danym kierunku studiów podyplomowych – należy przedstawić stosowny dokument.

 

Promocja urodzinowa

Każdy kto złoży komplet dokumentów na studia podyplomowe w dniu swoich urodzin otrzymuje 5% zniżki w czesnym.

 

Promocja dla nauczycieli

Czynni nauczyciele, którzy chcieliby pojąć naukę na studiach podyplomowych innych niż pedagogiczne, mają prawo do 10% bonifikaty w opłacie czesnego na studiach podyplomowych.

 

Promocja dla służb mundurowych

Pracownicy służb mundurowych, m.in.: żołnierze, pracownicy służby więziennej i policjanci, otrzymują bonifikatę w wysokości 10% zniżki w opłacie czesnego na wybrane studia  podyplomowe.

 

Promocja dla firm partnerskich

Pracownicy firm partnerskich, otrzymują bonifikatę w wysokości 10% zniżki w opłacie czesnego na wybrane studia  podyplomowe.

 

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej RodzinyUlga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak uzyskać kartę?

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Bonifikaty obowiązujące w WSB nie łączą się, wybierz najkorzystniejszą!

Studia dofinansowane ze środków Unii Europejskiej | Sprawdź

Sprawdź szczegóły