Promocje dla kandydatów

Rozpoczynając studia I lub II stopnia w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej możesz skorzystać z wielu atrakcyjnych zniżek i promocji. Sprawdź co przygotowaliśmy dla Ciebie i studiuj taniej.

Skorzystaj z bonifikaty

 

Bonifikata 295 zł dla studiów I stopnia (tryb niestacjonarny) + wpisowe 0 zł zamiast 400 zł - łącznie taniej o 695 zł

 

 

 

 

Bonifikatę w wysokości jednej raty czesnego - 295 zł (V rata czesnego płatna do 5 stycznia 2018 r.) otrzymują:

 

Bonifikaty 

Wpisowe Bonifikata Łączna bonifikata

 

       

Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych i policealnych – na podstawie podpisanych umów o współpracy;

0 zł
400 zł
295 zł

695 zł

Pracownicy firm i instytucji stanowiący grupę co najmniej 5 pracowników jednej firmy (instytucji) – należy przedstawić stosowne zaświadczenie o zatrudnieniu;

0 zł
400 zł
295 zł 695

Osoby, których członek rodziny tj. ojciec, matka, syn, córka, brat, siostra, mąż, żona jest studentem studiów I-go lub II-go stopnia albo słuchaczem studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej, bądź równocześnie podejmują naukę – należy przedstawić stosowny dokument;

0 zł
400 zł
295 zł 695

Pracownicy służb mundurowych (Policja, Wojsko, Straż Pożarna, Straż Miejska/Gminna, Straż Graniczna, Służba Celna, Ratownictwo Medyczne) – należy przedstawić stosowny dokument.

0 zł
400 zł
295 zł 695

 

Bonifikatę w wysokości 200 zł (odliczana z ostatniej raty w pierwszym semestrze) otrzymują:

 

  • Osoby działające w organizacjach pożytku publicznego – należy przedstawić stosowny dokument;

  • Członkowie klubów sportowych - należy przedstawić stosowny dokument;

  • Osoby rozpoczynające studia I-go stopnia w WSB w wieku 45 lat i więcej.

 

Bonifikatę w wysokości 400 zł (IV rata - 200 zł bonifikaty, V- rata – 200 zł bonifikaty) otrzymują:

 

  • Studenci innych Uczelni, którzy zdecydują się przenieść na semestr wyższy, na studia do Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Należy przedstawić aktualną legitymację studencką.

 

 

Bonifikata 330 zł dla studiów II stopnia (tryb stacjonarny/niestacjonarny) + wpisowe 0 zł zamiast 400 zł) - łącznie taniej o 730 zł,

 

Bonifikatę w wysokości jednej raty czesnego - 330 zł (V rata czesnego płatna do 5 stycznia 2018 r.) otrzymują:

 

Bonifikaty 

Wpisowe Bonifikata Łączna bonifikata
 

Absolwenci studiów I-go stopnia Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej;

0 zł
400 zł
330 zł 730

Absolwenci studiów I-go stopnia Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Bielsku-Białej, Śląskiej Wyższej Szkoły Informatyczno-Medycznej w Chorzowie, Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen. J. Ziętka w Katowicach i Wyższej Szkoły Mechatroniki w Katowicach – na podstawie podpisanych umów o współpracy;

0 zł
400 zł
330 zł 730 zł

Pracownicy firm i instytucji stanowiący grupę co najmniej 5 pracowników jednej firmy (instytucji) – należy przedstawić stosowne zaświadczenie o zatrudnieniu;

0 zł
400 zł
330 zł 730

Osoby, których członek rodziny tj. ojciec, matka, syn, córka, brat, siostra, mąż, żona jest studentem studiów I-go lub II-go stopnia albo słuchaczem studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej, bądź równocześnie podejmują naukę – należy przedstawić stosowny dokument;

0 zł
400 zł
330 zł 730
 

Pracownicy służb mundurowych (Policja, Wojsko, Straż Pożarna, Straż Miejska/Gminna, Straż Graniczna, Służba Celna, Ratownictwo Medyczne) – należy przedstawić stosowny dokument.

0 zł
400 zł
330 zł 730
 
 

 

 

Bonifikatę w wysokości 200 zł (odliczana z ostatniej raty w pierwszym semestrze) otrzymują:

 

  1. Osoby działające w organizacjach pożytku publicznego – należy przedstawić stosowny dokument;

  2. Członkowie klubów sportowych - należy przedstawić stosowny dokument;

  3. Osoby rozpoczynające studia II-go stopnia w WSB w wieku 45 lat i więcej.

 

Bonifikatę w wysokości 400 zł (IV rata – 200 zł bonifikaty, V- rata – 200zł bonifikaty) otrzymują:

 

Studenci innych uczelni, którzy zdecydują się przenieść na semestr wyższy, na studia do Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Należy przedstawić aktualną legitymację studencką.

 

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej RodzinyUlga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikatę można uzyskać co semestr, po spełnieniu warunków i złożeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

 

 Uwaga - promocje nie łączą się. Wybierz najkorzystniejszą dla siebie.

 

Studia dofinansowane ze środków Unii Europejskiej | Sprawdź

Sprawdź szczegóły