Promocje dla kandydatów

Rozpoczynając studia I lub II stopnia w Akademii WSB możesz skorzystać z wielu atrakcyjnych zniżek i promocji. Sprawdź co przygotowaliśmy dla Ciebie i studiuj taniej.

 

Bonifikata IM WCZEŚNIEJ TYM TANIEJ - studia I stopnia - do 28 lutego taniej nawet do 450 zł
Bonifikata - 50 zł + 400 zł opłaty wpisowej.

 

Im wcześniej zarejestrujesz się online i złożysz dokumenty - tym promocja jest wyższa!

Osoby, które zarejestrują się on-line i złożą dokumenty na studia niestacjonarne do dnia 28 lutego 2019 r., uzyskują bonifikatę w wysokości 50 zł oraz 400 zł opłaty wpisowej (bonifikata obniżą V ratę czesnego płatną do dnia do 5 czerwca 2019 r. oraz opłatę wpisową)

 

 

Bonifikaty 

Wpisowe Bonifikata Łączna bonifikata

 

       

Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych i policealnych – na podstawie podpisanych umów o współpracy;

0 zł
400 zł

do
500 zł

do
900 zł

Pracownicy firm i instytucji stanowiący grupę co najmniej 5 pracowników jednej firmy (instytucji) – należy przedstawić stosowne zaświadczenie o zatrudnieniu;

0 zł
400 zł
do
500 zł
do
900 zł

Osoby, których członek rodziny tj. ojciec, matka, syn, córka, brat, siostra, mąż, żona jest studentem studiów I-go lub II-go stopnia albo słuchaczem studiów podyplomowych w Akademii WSB (do 15 kwietnia Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej), bądź równocześnie podejmują naukę – należy przedstawić stosowny dokument;

0 zł
400 zł
do
500 zł
do
900 zł

Pracownicy służb mundurowych (Policja, Wojsko, Straż Pożarna, Straż Miejska/Gminna, Straż Graniczna, Służba Celna, Ratownictwo Medyczne) – należy przedstawić stosowny dokument.

0 zł
400 zł
do
500 zł
do
900 zł

 

Bonifikatę w wysokości 200 zł (odliczana z ostatniej raty w pierwszym semestrze) otrzymują:

 

  • Członkowie klubów sportowych - należy przedstawić stosowny dokument;

  • Osoby rozpoczynające studia I-go stopnia w Akademii WSB w wieku 45 lat i więcej.

 

Bonifikatę w wysokości 400 zł (IV rata - 200 zł bonifikaty, V- rata – 200 zł bonifikaty) otrzymują:

  • Studenci innych Uczelni, którzy zdecydują się przenieść na semestr wyższy, na studia do Akademii WSB (do 15 kwietnia 2018 r. Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). Należy przedstawić aktualną legitymację studencką.

 

 

STUDIA MAGISTERSKIE

 

Bonifikata specjalna - studia II stopnia magisterskie za 100 zł miesięcznie - przez cały pierwszy semestr studiów. Łączna bonifikata 1250 zł

 

Bonifikata specjalna w łącznej kwocie 1250 zł dla kandydatów rozpoczynających studia II stopnia na wszystkich kierunkach w semestrze letnim w roku akademickim 2018/2019. W wyniku udzielenia bonifikaty czesne za 1 semestr wynosi 100 zł/miesięcznie.

 

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej RodzinyUlga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studia

 

Studenci Akademii WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci Akademii WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikatę można uzyskać co semestr, po spełnieniu warunków i złożeniu wnioski. 

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

 

Zniżki dla osób z niepełnosprawnościami

 

- Specjalny Fundusz Stypendialny Akademii WSB - studenci z niepełnosprawnościami mogą korzystać z uczelnianego systemu pomocy materialnej. Wśród programów stypendialnych oferowanych przez Uczelnię wyróżniamy między innymi stypendia socjalne, stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendia Rektora dla najlepszych studentów, specjalny System Stypendiów Naukowych Akademii WSB oraz zapomogi. Stypendia adresowane są do studentów I i II stopnia oraz studiów doktoranckich, którzy posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub grupie inwalidzkiej. Stypendium przysługuje już od pierwszego semestru studiów i można korzystać z niego przez cały okres kształcenia. 

 

- Bonifikata Akademii WSB dla osób z niepełnosprawnościami w wysokości 100 zł (semestr).

 

- Program "AKTYWNY SAMORZĄD" realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, który m.in. umożliwia uzyskanie zwrotu kosztów czesnego za okres kształcenia.  

 

Więcej informacji na stronie Stołecznego Centrum Osób Niepełnosprawnych.

 

Uwaga - promocje nie łączą się. Wybierz najkorzystniejszą dla siebie.

 

Studia dofinansowane ze środków Unii Europejskiej | Sprawdź

Sprawdź szczegóły