Promocje dla kandydatów

Rozpoczynając studia I lub II stopnia w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej możesz skorzystać z wielu atrakcyjnych zniżek i promocji. Sprawdź co przygotowaliśmy dla Ciebie i studiuj taniej.

 

Studia dzienne/stacjonarne za 100 zł miesięcznie przez cały pierwszy rok studiów

 

Kandydaci na studia dzienne/stacjonarne mogą skorzystać z wyjątkowej propozycji jaką są  studia w ramach programu studiów dofinansowanych „Wsparcie na starcie”.  W ramach programu na pierwszym roku studiów czesne wynosi zaledwie 100 zł miesięcznie.  Więcej na temat programu "Wsparcie na starcie"

 

Bonifikata IM WCZEŚNIEJ TYM TANIEJ- studia I stopnia - tryb niestacjonarny - do 30 września taniej o 50 zł

 

Im wcześniej zarejestrujesz się online i złożysz dokumenty - tym promocja jest wyższa! 

Osoby, które zarejestrują się on-line na studia niestacjonarne do dnia 31 lipca 2017 r. i złożą komplet dokumentów do dnia 14.08.2017r uzyskują bonifikatę w wysokości 200 zł (bonifikata zmniejsza V ratę czesnego płatną do dnia 5 stycznia 2018 r.)

 

Bonifikata 295 zł dla studiów I stopnia (tryb niestacjonarny) + wpisowe 0 zł zamiast 400 zł - łącznie taniej o 695 zł

 

Bonifikatę w wysokości jednej raty czesnego - 295 zł (V rata czesnego płatna do 5 stycznia 2018 r.) otrzymują:

 

Bonifikaty 

Wpisowe Bonifikata Łączna bonifikata

 

       

Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych i policealnych – na podstawie podpisanych umów o współpracy;

0 zł
400 zł
295 zł

695 zł

Pracownicy firm i instytucji stanowiący grupę co najmniej 5 pracowników jednej firmy (instytucji) – należy przedstawić stosowne zaświadczenie o zatrudnieniu;

0 zł
400 zł
295 zł 695

Osoby, których członek rodziny tj. ojciec, matka, syn, córka, brat, siostra, mąż, żona jest studentem studiów I-go lub II-go stopnia albo słuchaczem studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej, bądź równocześnie podejmują naukę – należy przedstawić stosowny dokument;

0 zł
400 zł
295 zł 695

Pracownicy służb mundurowych (Policja, Wojsko, Straż Pożarna, Straż Miejska/Gminna, Straż Graniczna, Służba Celna, Ratownictwo Medyczne) – należy przedstawić stosowny dokument.

0 zł
400 zł
295 zł 695

 

Bonifikatę w wysokości 200 zł (odliczana z ostatniej raty w pierwszym semestrze) otrzymują:

 

  • Osoby działające w organizacjach pożytku publicznego – należy przedstawić stosowny dokument;

  • Członkowie klubów sportowych - należy przedstawić stosowny dokument;

  • Osoby rozpoczynające studia I-go stopnia w WSB w wieku 45 lat i więcej.

 

Bonifikatę w wysokości 400 zł (IV rata - 200 zł bonifikaty, V- rata – 200 zł bonifikaty) otrzymują:

 

  • Studenci innych Uczelni, którzy zdecydują się przenieść na semestr wyższy, na studia do Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Należy przedstawić aktualną legitymację studencką.

 

Bonifikata specjalna - studia II stopnia magisterskie za 100 zł miesięcznie - przez cały pierwszy semestr studiów. Łączna bonifikata 1150 zł

 

Bonifikata specjalna w łącznej kwocie 1150 zł dla kandydatów rozpoczynających  studia II stopnia na wszystkich kierunkach  w semestrze zimowym w roku akademickim 2017/2018. W wyniku udzielenia bonifikaty czesne za1 semestr wynosi 100 zł/miesięcznie

 

Bonifikata 330 zł dla studiów II stopnia (tryb stacjonarny/niestacjonarny) + wpisowe 0 zł zamiast 400 zł) - łącznie taniej o 730 zł,

 

Bonifikatę w wysokości jednej raty czesnego - 330 zł (V rata czesnego płatna do 5 stycznia 2018 r.) otrzymują:

 

Bonifikaty 

Wpisowe Bonifikata Łączna bonifikata
 

Absolwenci studiów I-go stopnia Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej;

0 zł
400 zł
330 zł 730

Absolwenci studiów I-go stopnia Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Bielsku-Białej, Śląskiej Wyższej Szkoły Informatyczno-Medycznej w Chorzowie, Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen. J. Ziętka w Katowicach i Wyższej Szkoły Mechatroniki w Katowicach – na podstawie podpisanych umów o współpracy;

0 zł
400 zł
330 zł 730 zł

Pracownicy firm i instytucji stanowiący grupę co najmniej 5 pracowników jednej firmy (instytucji) – należy przedstawić stosowne zaświadczenie o zatrudnieniu;

0 zł
400 zł
330 zł 730

Osoby, których członek rodziny tj. ojciec, matka, syn, córka, brat, siostra, mąż, żona jest studentem studiów I-go lub II-go stopnia albo słuchaczem studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej, bądź równocześnie podejmują naukę – należy przedstawić stosowny dokument;

0 zł
400 zł
330 zł 730
 

Pracownicy służb mundurowych (Policja, Wojsko, Straż Pożarna, Straż Miejska/Gminna, Straż Graniczna, Służba Celna, Ratownictwo Medyczne) – należy przedstawić stosowny dokument.

0 zł
400 zł
330 zł 730
 
 

Bonifikatę w wysokości 200 zł (odliczana z ostatniej raty w pierwszym semestrze) otrzymują:

 

  1. Osoby działające w organizacjach pożytku publicznego – należy przedstawić stosowny dokument;

  2. Członkowie klubów sportowych - należy przedstawić stosowny dokument;

  3. Osoby rozpoczynające studia II-go stopnia w WSB w wieku 45 lat i więcej.

 

Bonifikatę w wysokości 400 zł (IV rata – 200 zł bonifikaty, V- rata – 200zł bonifikaty) otrzymują:

 

Studenci innych uczelni, którzy zdecydują się przenieść na semestr wyższy, na studia do Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Należy przedstawić aktualną legitymację studencką.

 

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej RodzinyUlga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studia

 

Studenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikatę można uzyskać co semestr, po spełnieniu warunków i złożeniu wnioski. 

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

 

Zniżki dla osób z niepełnosprawnościami

 

- Specjalny Fundusz Stypendialny Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej - studenci z niepełnosprawnościami mogą korzystać z uczelnianego systemu pomocy materialnej. Wśród programów stypendialnych oferowanych przez Uczelnię wyróżniamy między innymi stypendia socjalne, stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendia Rektora dla najlepszych studentów, specjalny System Stypendiów Naukowych Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej oraz zapomogi. Stypendia adresowane są do studentów I i II stopnia oraz studiów doktoranckich, którzy posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub grupie inwalidzkiej. Stypendium przysługuje już od pierwszego semestru studiów i można korzystać z niego przez cały okres kształcenia. 

 

- Bonifikata WSB dla osób z niepełnosprawnościami w wysokości 100 zł (semestr).

 

- Program "AKTYWNY SAMORZĄD" realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, który m.in. umożliwia uzyskanie zwrotu kosztów czesnego za okres kształcenia.  

 

Więcej informacji na stronie Stołecznego Centrum Osób Niepełnosprawnych.

 

Uwaga - promocje nie łączą się. Wybierz najkorzystniejszą dla siebie.

 

Studia dofinansowane ze środków Unii Europejskiej | Sprawdź

Sprawdź szczegóły