Promocje

Promocja „Absolwent”

Absolwenci Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej oraz absolwenci studiów podyplomowych WSB mają prawo do 20% bonifikaty w opłatach czesnego, po przedstawieniu w dniu zapisu kserokopii dokumentu uprawniającego do zniżki.

 

Promocja dla firm

Pracownicy firm i instytucji stanowiący grupę co najmniej 5 pracowników jednej firmy (instytucji) otrzymują bonifikatę w wysokości jednej (ostatniej) raty czesnego obowiązującego na danym kierunku studiów podyplomowych – należy przedstawić stosowne zaświadczenie o zatrudnieniu.

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Studia dofinansowane ze środków Unii Europejskiej | Sprawdź

Sprawdź szczegóły

AGILE Project

Po ukończeniu certyfikat z podstaw Agile PM. 

Poznaj nowoczesny sposób zarządzania przedsiębiorstwem !

Sprawdź szczegóły