Psychometria i neuronauka w procesach zarządzania kapitałem ludzkim z certyfikacją PRISM

Cel szkolenia

Szkolenie taniej o 80%!
Możliwość uzyskania dofinansowania dla pracowników mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw nawet do 80 proc. na to szkolenie w ramach Bazy Usług Rozwojowych (BUR).

Więcej - https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/view?id=216670

19-20 stycznia 2019 r. I część oraz  2-3.03.2018 r. II część, Akademia WSB, Dąbrowa Górnicza, ul.Cieplaka 1c, 8:00-16:00

Zapraszamy na szkolenie "Psychometria i neuronauka w procesach zarządzania kapitałem ludzkim z certyfikacją PRISM".

Szkolenie przeznaczone jest dla:

 • Menedżerów zorientowanych na efektywne zarządzanie swoimi zespołami
 • Liderów Biznesu chcących rozwijać swoje kompetencje zarządzania zasobami ludzkim
 • Kadry zarządzającej, kadry managerskiej niższego, średniego i wyższego szczebla i do pracowników i właścicieli firm.

 

W zakresie wiedzy uczestnik szkolenia:

- uzyska wiedzę w zakresie definicji, metod oceny i rozwoju kompetencji i potencjału pracownika w

praktyce biznesowej,

- uzyska wiedzę z zakresu psychometrii - obszary zastosowań, podstawowe pojęcia psychologiczne i

statstyczne,

- uzyska wiedzę z zakresu neuronauki i neurobiologii

- uzyska wiedzę z zakresu modelu PRISM Brain Mapping - metodologii przeprowadzania analaizy profilu.


W zakresie wiedzy uczestnik szkolenia:

- będzie umiał zastosować badania psychometryczne,

- będzie umiał zastosować psychometrię w procesach zarządzania firmą,

-będzie umiał interpretować pomiary mapy PRISM,

- będzie umiał odnieść wyniki badań PRISM do środowiska biznesowego,

- będzie umiał zastosować PRISM w procesach oceny i rozwoju pracowników oraz wykorzystać PRISM w

rekrutacji indywidualnej i zbiorowej.

 

W zakresie kompetencji uczestnik szkolenia:

-nabędzie kompetencje badania potencjału menedżerskiego do zarządzania rosnącą złożonością

biznesu,

- nabędzie kompetencje zastosowania PRISM jako narzędzia planowania przyszłej kariery,

- nabędzie kompetencje wykorzystania PRISM w tworzeniu wysokowydajnych zespołów.

 

Koszt uczestnictwa:

W cenie udziału za jedną osobę 6300 zł brutto,  gwarantujemy:

 • Imienny certyfikat za udziału w licencjonowanym warsztacie,
 • Kameralną grupę sprzyjającą efektywności nauki,
 • Materiały szkoleniowe.

Kontakt i rezerwacja miejsc:

Małgorzata Małecka - Tomala

Koordynator projektu

Tel. 32 295 93 97 mmalecka@wsb.edu.pl

 

Program ramowy

 

Dzień I: Psychometria w procesach

Dr Anna Syrek Kosowska

 1. Świat VUCA – wyzwania organizacji, menedżerów i zespołów w efektywnym zarządzaniem biznesem
 2. Kompetencje, Talent, Potencjał pracownika  w praktyce biznesowej – definicje, metody oceny i rozwoju
 3. Psychometria – obszary zastosowań w nowoczesnych organizacjach: procesy zarządzania talentem, rekrutacja, selekcja, Assessment Center, procesy rozwojowe: szkolenia, coaching, mentoring
 4. Podstawowe pojęcia psychologiczne i statystyczne  związane z psychometrią – jak profesjonalnie wybierać narzędzia psychometryczne (np. Testy zdolności poznawczych, Kwestionariusze Osobowości, Analizy Stylów zachowań, itp.)
 5. Badanie potencjału menedżerskiego do zarządzania rosnącą złożonością (kompleksowością) biznesu  w oparciu o Model MWR (Levels of Complexity) g. Stamp (Bioss International)
 6. Kiedy i jak stosować badania psychometryczne, aby były wartością dodaną do procesów HR w organizacji
 7. Dobre praktyki stosowania psychometrii w procesach zarządzania firmą
 8. Zasady etyczne stosowania narzędzi psychometrycznych  

 

Dzień II: Model PRISM - podstawy naukowe i metodyka

Dr Marta Czerwiec

Bożena Wujec

 1. Neuronauka i wykorzystanie jej najnowszych odkryć w zarzadzaniu kapitałem ludzkim
 2. Osobowość a zachowania - Modyfikowanie zachowań jako fundament profesjonalnego rozwoju
 3. Neurobiologia jako podstawa naukowa modelu PRISM Brain Mapping
 4. "Chemia mózgu" a model PRISM, rola neuroprzekaźników i hormonów w procesie zmiany i rozwoju
 5. Trafność diagnostyczna i przewagi biznesowe narzędzi PRISM Brain Mapping
 6. Osiem wymiarów PRISM jako model opisujący różne rodzaje zachowań i ich natężenie
 7. Jak "czytać" Mapy PRISM oraz interpretować pomiary?
 8. Raport Profesjonalny PRISM: Raport PRISM, Raport Wielkiej Piątki Raport Inteligencji Emocjonalnej, Raport Odporności Psychicznej, Raport Preferencji Środowiska Pracy

 

Dzień III: Wykorzystanie PRISM w środowisku biznesowym

Dr Marta Czerwiec

Bożena Wujec

 1. Metodologia przeprowadzania analizy profilu PRISM
 2. Udzielanie informacji zwrotnej w oparciu o wyniki badania PRISM - Feedback Planner
 3. Odniesienie wyników badania PRISM do środowiska biznesowego - szybkość działania i podejmowania decyzji, wzorce komunikacji
 4. Wykorzystanie PRISM w programach coachingowych i mentoringowych –  Indywidualny Raport PRISM i jego wersje
 5. Zastosowanie PRISM w procesach oceny i rozwoju – Raport PRISM 360
 6. Wykorzystanie PRISM w rekrutacji indywidualnej i zbiorowej – narzędzia rekrutacji on-line
 7. PRISM jako narzędzie planowania przyszłej kariery dla nastolatków i studentów

 

Dzień IV: narzędzia i platforma on-line PRISM

Dr Marta Czerwiec

Bożena Wujec

 1. Wykorzystanie PRISM w tworzeniu wysokowydajnych zespołów – Raport Grupowy PRISM
 2. Koło PRISM a efektywne zarządzanie projektami
 3. Tworzenie Benchmarku na podstawie Benchmark Plannera PRISM
 4. Zapoznanie z platformą on-line PRISM Brain Mapping - funkcjonalności platformy
 5. Certyfikacja i Licencja PRISM
 6. Aspekty organizacyjne i prawne korzystania z PRISM, przepisy RODO
 7. Zasady przystępowania do egzaminu i dalsze kroki we współpracy z PRISM
 8. Egzamin certyfikujący PRISM