Inżynier symulacji - studia dofinansowane | Cieszyn

Sprawdź
dostępność miejsc

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Opis specjalności

Studia dofinansowane

 

Inżynier symulacji to unikalna specjalność kształcąca poszukiwanych na rynku pracy specjalistów. Wyposaży studentów w praktyczne umiejętności kompleksowego symulowania realizowanych w przedsiębiorstwie procesów  (np. produkcyjnych, transportu wewnętrznego) z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania (FlexSim GP, FlexTerm, AnyLogic, FloWorks, OptQuest FlexSim Healthcare), które umożliwia obserwację działań przed rozpoczęciem ich wdrożenia, co pozwala znacznie ograniczyć koszty wdrożeń, redukcję kosztów poprzez zwiększenie wydajności, optymalizacji poszczególnych procesów, analizę ryzyk i podjęcie właściwej decyzji. 

 

Nasi absolwenci potrafią "przewidywać przyszłość" - czyli jak dokonać zmiany lepiej, taniej, bezpieczniej oraz bez zbędnego ryzyka

 

Narzędzia symulacji umożliwiają podęcie decyzji w oparciu o prognozowanie zachowania wybranego systemu (np.: transportowego, produkcyjnego, logistycznego) w przyszłości i przewidzenie konsekwencji podejmowanych decyzji. Symulacje pozwalają na testowanie nowych rozwiązań, zwiększając sukces i bezpieczeństwo nowych wdrożeń, podnosząc bezpieczeństwo techniczne, minimalizują ilość popełnionych błędów oraz pozwalają na kontrolę ryzyka kontraktowego (niezrealizowanie zamówienia), ryzyka wypadków i ryzyka awarii. 

Specjalistyczne oprogramowanie dostępne dla studentów

 

Dzięki zakupowi specjalistycznego oprogramowania do symulacji studenci zdobędą praktyczne umiejętności projektowania symulacji mających zastosowanie w firmach logistycznych, transportowych (terminale kontenerowe), w przemyśle petrochemicznym, chemicznym, farmaceutycznym, kosmetycznym, motoryzacyjnym, a nawet w służbie zdrowia, co daje im kompleksowe i unikatowe wykształcenie nie tylko na skalę regionu, ale także kraju.

 

 

 

Wybrane przedmioty specjalnościowe:

 

  • modelowanie systemów magazynowych z wykorzystaniem oprogramowania symulacyjnego (FlexSim GP),
  • modelowanie systemów transportowych i magazynowych z wykorzystaniem oprogramowania symulacyjnego (FlexTerm),
  • modelowanie systemów produkcyjnych z wykorzystaniem oprogramowania symulacyjnego (FlexSim GP oraz FloWorks),
  • optymalizacja systemów dyskretnych i ciągłych z wykorzystaniem oprogramowania symulacyjnego (OptQuest),
  • zaawansowane modelowanie systemów magazynowych z wykorzystaniem oprogramowania symulacyjnego (FlexSim GP).

 

Dlaczego warto wybrać studia - "Inżynier symulacji"?

 

1.  Najnowocześniejsze metody dydaktyczne

W ramach zajęć studenci będą realizowali projekty w oparciu o metodę learning by developing polegającą na uruchomieniu triady student-nauczyciel-pracodawca. Pracodawca zleca do rozwiązania studentowi realny problem (w tym wypadku związany z obszarem optymalizacji wybranego procesu), który przy pomocy nauczyciela przygotowuje, w oparciu o specjalistyczne oprogramowanie do symulacji, rozwiązanie. Wygenerowane rozwiązania będą mogły być wdrożone w przedsiębiorstwach biorących udział w projekcie. Dzięki szerokiej współpracy Uczelni z przedsiębiorstwami oraz stowarzyszeniami branżowymi, np. z Polską Izbą Motoryzacji istnieje możliwość pozyskania realnych problemów do projektów studenckich od regionalnych przedsiębiorstw reprezentujących różne branże przemysłu. Uwzględniono także najnowsze tendencje w kształceniu, kładąc nacisk na aktywne metody uczenia w oparciu o myślenie problemowe (problem based learning).

2. Wykładowcy - praktycy

Wśród wykładowców prowadzących zajęcia ze studentami znajdują się eksperci posiadający bogate doświadczenie zawodowe, którzy w przystępny sposób dzielą się swoimi umiejętnościami i wiedzą. Dzięki temu studenci zdobywają kompetencje zawodowe poszukiwane przez pracodawców.  

3. Wizyty studyjne 

W trakcie studiów studenci uczestniczą w cyklu wyjazdów do wiodących na rynku przedsiębiorstw. Dzięki temu mają okazję poznania struktury korporacyjnej, uczestniczyć w prezentacjach, wykładach i spotkaniach, a co najważniejsze, Uczelnia stwarza możliwość skonfrontowania posiadanej wiedzy z praktyką. Wizyty studyjne w firmach to również okazja do nawiązania współpracy, która bardzo często przeradza się w praktyki, staże czy oferty stałej pracy.

4. Studia dofinansowane = tańsze

Dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej czesne za studia będzie bardzo atrakcyjne!

 

Przede wszystkim PRAKTYCZNIE

 

Praktyczny charakter studiów odzwierciedlają treści (zgodne z oczekiwaniami pracodawców), kadra (praktycy) oraz metody dydaktyczne (zajęcia dualne u pracodawców, warsztatowe zajęcia w oparciu o: metodykę Problem Based Learning, projekty indywidualne i zespołowe będące rozwiązaniem realnych problemów zgłaszanych przez pracodawców, analizę case studies, symulacje, zajęcia w specjalistycznych laboratoriach z użyciem specjalistycznego oprogramowania). 

 

Umiejętności ważne dla pracodawców

 

Umiejętności absolwentów w obszarze zastosowania symulacji pozwolą ich pracodawcom w bezpośredniej identyfikacji obszarów redukcji kosztów, zwiększenia wydajności, optymalizacji poszczególnych procesów, analizy ryzyka, co może wpływać na podniesienie konkurencyjności danego przedsiębiorstwa.

 

 

W procesie przygotowywania programu specjalności studiów uwzględniono najlepsze wzorce kształcenia pochodzące z uczelni międzynarodowych.

Projekt

Wydział Zamiejscowy w Cieszynie Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Praktyczne programy kształcenia w Wydziale Zamiejscowym w Cieszynie WSB”

Celem projektu jest podniesienie praktycznych kompetencji studentów Wydziału Zamiejscowego w Cieszynie Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, tak by lepiej odpowiadały one potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa. Realizacja projektu i jego celu głównego przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego POWER w zakresie podniesienia praktycznych kompetencji studentów. Będzie to możliwe m.in. dzięki:

  • opracowaniu i realizacji unikatowych, innowacyjnych programów kształcenia w Wydziale Zamiejscowym w Cieszynie WSB dostosowanych do potrzeb społeczno-gospodarczych,
  • włączeniu pracodawców w proces przygotowania oraz realizacji programów kształcenia.

Projekt „Praktyczne programy kształcenia w Wydziale Zamiejscowym w Cieszynie WSB” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 3.1 „Kompetencje w szkolnictwie wyższym”

 

Wywiad z dr Witoldem A. Cempelem CEO Flex Sim w czasopiśmie "Logistyka" 

 

 

KONTAKT

Wydział Zamiejscowy w Cieszynie 
Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
ul. Frysztacka 44
43-400 Cieszyn
tel. 33 852 30 94  

Menedżer projektu: dr inż. Łukasz Wróblewski

Informacje

tel. 33 852 30 94

cieszyn@wsb.edu.pl

 

Praca

Umiejętności absolwentów w obszarze zastosowania symulacji pozwolą ich pracodawcom w bezpośredniej identyfikacji obszarów redukcji kosztów, zwiększenia wydajności, optymalizacji poszczególnych procesów, analizy ryzyka, co może wpływać na podniesienie konkurencyjności danego przedsiębiorstwa.

 

 

Opłaty

Studia dofinansowane

 

Inżynier symulacji - studia I stopnia Semestr 1 rata miesięczna Semestr 2 rata miesięczna Semestr 3-4 rata miesięczna Semestr 5-7 rata miesięczna
 
Studia stacjonarne weekendowe 100 zł 100 zł 315 zł 325 zł
Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 200 zł 210 zł 210 zł 210 zł
Opłata rekrutacyjna + legitymacja 117 zł  

 

Studia z pełną odpłatnością

 

Inżynier symulacji - studia I stopnia Semestr 1 rata miesięczna Semestr 2 rata miesięczna Semestr 3-6 rata miesięczna Semestr 7 rata miesięczna
 
Studia dzienne (stacjonarne) 150 zł  150 zł  415 zł 415 zł
Studia zaoczne (niestacjonarne) 310 zł 390 zł 390 zł 385 zł
Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 200 zł 210 zł 210 zł 210 zł
Opłata rekrutacyjna + legitymacja 117 zł  

* Studia dofinansowane w ramach programu "Wsparcie na starcie - za Twoje studia płaci pracodawca"

 

Kwota dofinansowania

Projekt „Praktyczne programy kształcenia w Wydziale Zamiejscowym w Cieszynie WSB”  współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 3.1 „Kompetencje w szkolnictwie wyższym”.

Kwoty dofinansowania na kolejnych semestrach studiów

 

Inżynier symulacji - studia I stopnia Semestry 1-2  kwota dofinansowania na semestr  Semestr 3-7   kwota dofinansowania  na semestr 
 
Studia  dofinansowane 100 zł 500 zł

 

Oferta specjalna

Dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej studia inżynierskie  I stopnia w specjalności Inżynier symulacji będą dla studentów w bardzo atrakcyjnej cenie

Partnerzy

Flex Sim

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA ZAOCZNE

Proponowana przez Uczelnię specjalność studiów: inżynier symulacji jest unikatowa w skali kraju

Masz pytanie? Chętnie odpowiemy

Zadaj pytanie

Masz pytanie dotyczące studiów? Prosimy o kontakt

Sprawdź szczegóły

Studia dofinansowane ze środków Unii Europejskiej | Wydział Zamiejscowy w Cieszynie

Informatyka przemysłowa - studia dofinansowane

Informatyka przemysłowa - studia dofinansowane INŻYNIERSKIE

Sprawdź szczegóły