Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

Sprawdź
dostępność miejsc

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Opis specjalności

Studiuj w Cieszynie

Rekrutacja trwa - zapisz się już dziś

 

Absolwenci specjalności zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy zdobywają wiedzę i umiejętności pozwalające organizować pracę służb BHP, zarządzać bezpieczeństwem, dokonywać ocen ryzyka, zapobiegać wypadkom i awariom mogącym w konsekwencji spowodować utratę życia lub zdrowia.

Specjalność jest skierowana zarówno do osób, które obecnie wykonują pracę na stanowiskach związanych bezpośrednio lub pośrednio z bezpieczeństwem i higieną pracy, umożliwiając tym samym podniesienie wcześniej nabytych kwalifikacji, jak również dla osób, które dopiero planują zdobyć atrakcyjny zawód, dający perspektywy rozwoju na obecnym rynku pracy.

 

Absolwent tej specjalności posiada wiedzę w zakresie:

 • aktualnych rozwiązań w obszarze zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w organizacji,
 • prawa pracy i innych aktów prawnych BHP,
 • metod oceny i zwalczania zagrożeń,
 • organizacji pracy służby BHP,
 • fizjologii pracy i ergonomii,
 • zasad udzielania pierwszej pomocy,
 • metod oceny ryzyka zawodowego,
 • elementów psychologii pracy.

 

Absolwent dysponuje umiejętnościami pozwalającymi:

 • zorganizować warunki pracy w sposób gwarantujący bezpieczną i godną pracę,
 • rozwiązywać praktyczne problemy związane z zarządzaniem bezpieczeństwem i higieną pracy,
 • rozpoznać zagrożenia i im przeciwdziałać,
 • komunikować się w sytuacjach kryzysowych,
 • posługiwać się narzędziami informatycznymi, niezbędnymi w pracy zawodowej.

Absolwent tej specjalności cechuje się etyczną i społeczną odpowiedzialnością zawodową.

 

Przykładowe przedmioty realizowane w ramach specjalności:

 • Prawo pracy
 • System zarządzania BHP - projektowanie, wdrażanie
 • Metody badania wypadków i chorób zawodowych
 • Audit wewnętrzny systemu zarządzania BHP

Praca

Absolwenci specjalności zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy uzyskują kwalifikacje specjalisty ds. BHP (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r, Dz. U. Nr 246, poz. 2468) oraz uprawnienia Audytora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.

Absolwenci studiów mogą pracować jako:

 • etatowi pracownicy lub menedżerowie służby bhp: inspektorzy, specjaliści,
 • kadra kierownicza wyższego i średniego szczebla zarządzania bezpieczeństwem i reagowania kryzysowego,
 • szkoleniowcy - trenerzy pracowników służb bhp, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska, ochrony informacji niejawnych.

 

Mogą ubiegać się o zatrudnienie w:

 • działach BHP,
 • urzędach państwowych,
 • centrach powiadamiania ratunkowego oraz wydziałach zarządzania kryzysowego administracji publicznej,
 • firmach wdrażających zintegrowane systemy zarządzania,
 • Policji, Agencjach Ochrony, w zakładach produkujących lub wdrażających środki zwalczania zagrożeń.

 

 

 

 

Opłaty

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - studia I stopnia Semestr 1 rata miesięczna Semestr 2 rata miesięczna Semestr 3-4 rata miesięczna Semestr 5-7 rata miesięczna
 
Studia dzienne (stacjonarne) 100 zł * 395 zł 100 zł * 415 zł 415 zł 415 zł
Studia zaoczne (niestacjonarne) 295 zł 365 zł 365 zł 385 zł
Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 200 zł 210 zł 210 zł 210 zł
Opłata rekrutacyjna + legitymacja 117 zł  

 

* Studia dofinansowane w ramach programu "Wsparcie na starcie - za Twoje studia płaci pracodawca"

Oferta specjalna

Super oferta dla kandydatów na studia dzienne/stacjonarne

Tylko teraz kandydaci na studia dzienne /stacjonarne mogą skorzystać z wyjątkowej propozycji jaką są  studia w ramach programu studiów dofinansowanych „Wsparcie na starcie”.  W ramach programu na pierwszym roku studiów czesne wynosi zaledwie 100 zł miesięcznie.  Więcej na temat programu "Wsparcie na starcie"

Studia dzienne

Partnerzy

     

 

 

 

 

 

 

Najczęściej wybierana specjalność

Rachunkowość i podatki

 

Sprawdź szczegóły

Dzienne studia dofinansowane

Studia dzienne za TYLKO 100 zł miesięcznie

Sprawdź szczegóły

WSB Poleca

Logistyka i transport

 

Sprawdź szczegóły