Zarządzanie ochroną środowiska i gospodarką odpadami | Cieszyn

Sprawdź
dostępność miejsc

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Opis specjalności

Zarządzanie środowiskiem i gospodarka odpadami to unikalna specjalność, której głównym celem jest wykształcenie inżynierów posiadających wiedzę i umiejętności praktyczne  z zakresu ochrony środowiska i odpowiedzialnego nadzorowania gospodarki odpadami przemysłowymi i komunalnymi.

 

 Kształcimy specjalistów poszukiwanych na rynku pracy

 

Proponowana specjalność „Zarządzanie środowiskiem i gospodarka odpadami” odpowiada na potrzeby współczesnej gospodarki, nie tylko w wymiarze krajowym, ale i europejskim. Polityka unijna stawia przed państwami członkowskimi wiele wyzwań. Jednym z nich jest dostosowanie się gmin i prywatnych przedsiębiorców do wytycznych odnośnie właściwego zarządzania środowiskiem oraz gospodarowania odpadami. Wprowadzane regulacje prawne dążą między innymi do ograniczania ilości wytwarzania odpadów, ich odpowiedniego składowania i recyklingu. Poza konkretnymi rozwiązaniami prawnymi, technicznymi i ekonomicznymi dużą uwagę zwraca się również na kształtowanie postaw proekologicznych. To jeden z kluczowych elementów gospodarki miejskiej i krajowej, stąd potrzeba kształcenia cenionych na rynku specjalistów. Również  prywatne przedsiębiorstwa, aby sprostać wytycznym prawnym i technologicznym, potrzebować będą wysoko wykwalifikowanej kadry w tym obszarze. 

 

Dlaczego warto wybrać studia o specjalności Zarządzanie środowiskiem i gospodarka odpadami

 

Najnowocześniejsze metody dydaktyczne

 

W programie kształcenia uwzględniono najnowsze trendy w kształceniu, kładąc nacisk na aktywne metody uczenia się w oparciu o myślenie problemowe (problem based learning).

 

Wykładowcy - praktycy

 

Wśród wykładowców prowadzących zajęcia ze studentami znajdują się eksperci posiadający bogate doświadczenie zawodowe, którzy w przystępny sposób dzielą się swoimi umiejętnościami i wiedzą. Dzięki temu studenci zdobywają kompetencje zawodowe poszukiwane przez pracodawców.  

 

Wizyty studyjne i praktyki

 

W programie kształcenia znajdą się zarówno wizyty studyjne, jak i praktyki, które studenci będą mogli odbywać w lokalnych firmach produkcyjnych, instytucjach administracji samorządowej, a także u zagranicznych Partnerów, z którymi Uczelnia realizuje projekty transgraniczne.

Dzięki takim spotkaniom studenci mają okazję poznania struktury organizacyjnej różnych jednostek oraz uczestniczenia w prezentacjach, wykładach i spotkaniach, a co najważniejsze, Uczelnia stwarza możliwość skonfrontowania posiadanej już wiedzy z praktyką. Wizyty studyjne w firmach to również okazja do nawiązania współpracy, która bardzo często przeradza się w praktyki, staże czy oferty stałej pracy.

 

Certyfikaty

 

Możliwość uzyskania certyfikatu Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001wydanego przez  TÜV NORD.

 

 

Program kształcenia - specjalistyczna wiedza i umiejętności praktyczne

 

Program kształcenia wyposaży studentów w wiedzę dotyczącą między innymi prawnych aspektów ochrony środowiska, możliwości rewitalizacji terenów zdegradowanych i zasad zrównoważonego rozwoju. Poznają nowoczesne technologie stosowane w recyklingu i utylizacji surowców. Z uwagi na dostępność różnych źródeł finansowania dla projektów ekologicznych i możliwości aplikowania o środki unijne i krajowe absolwenci specjalności nabędą kompetencje dotyczące pozyskiwania i zarządzania funduszami zewnętrznymi w celu realizacji projektów, dotyczących m. in. właściwego gospodarowania odpadami.

 

Przygotowany program kształcenia został opracowany przez interdyscyplinarny zespół utworzony przez przedstawicieli Uczelni oraz praktyków – specjalistów z zakresu zarządzania środowiskiem i gospodarki odpadami

 

Możliwości zatrudnienia:

 

  • nadzorowanie procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwach przemysłowych
  • zarządzanie zakładem oczyszczania miasta i utylizacji odpadów w administracji samorządowej
  • jako kadra kierownicza w przedsiębiorstwach specjalizujących się w recyklingu i utylizacji odpadów
  • w instytucjach publicznych, np. w wydziałach ochrony środowiska jednostek samorządu terytorialnego
  • w organizacjach pozarządowych
  • możliwość prowadzenia własnej działalności gospodarczej

 

Dla kogo?

 

Dla pracowników administracji samorządowej, pracowników przedsiębiorstw specjalizujących się w recyklingu i utylizacji odpadów, pracowników firm produkcyjnych oraz dla wszystkich osób zainteresowanych problematyką zarządzania środowiskiem i zagadnieniami gospodarki odpadami.

 

 

Praca

PRACA

Absolwenci specjalności, znający zasady zrównoważonego rozwoju i rosnącą wagę problemów związanych z zanieczyszczeniem środowiska, będą mogli podjąć zatrudnienie w administracji państwowej i samorządowej, zakładach zagospodarowania odpadów, w firmach prywatnych przy nadzorze procesów produkcyjnych pod kątem oddziaływania na środowisko.  Będą również przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Opłaty

Zarządzanie i inżynieria produkcji - studia I stopnia Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3-4 Rata miesięczna Semestr 5-6 Rata miesięczna Semestr 7 Rata miesięczna
 
Studia dzienne (stacjonarne) 150 zł * 350 zł 150 zł * 415 zł 415 zł 415 zł 415 zł
Studia zaoczne (niestacjonarne) 310 zł 380 zł 380 zł 390 zł 385 zł
Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
Opłata rekrutacyjna + legitymacja 117 zł  

 

* Studia dofinansowane w ramach programu "Wsparcie na starcie - za Twoje studia płaci pracodawca"

Oferta specjalna

Super oferta dla kandydatów na studia dzienne/stacjonarne

Tylko teraz kandydaci na studia dzienne /stacjonarne mogą skorzystać z wyjątkowej propozycji jaką są  studia w ramach programu studiów dofinansowanych „Wsparcie na starcie”.  W ramach programu na pierwszym roku studiów czesne wynosi zaledwie 100 zł miesięcznie.  Więcej na temat programu "Wsparcie na starcie"

Studia dzienne

Sprawdź aktualne promocje dla kandydatów na studia

Przejdź na stronę z aktualnymi promocjami dla kandydatów na studia I i II stopnia Promocje

Promocje

 

Partnerzy

Masz pytanie? Chętnie odpowiemy

Zadaj pytanie

Masz pytanie dotyczące studiów? Prosimy o kontakt

Sprawdź szczegóły