Rachunkowość i zarządzanie finansami

Sprawdź
dostępność miejsc

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Opis specjalności

Studiuj w Cieszynie

Rekrutacja trwa - zapisz się już dziś

 

Celem specjalności rachunkowość i zarządzanie finansami jest wykształcenie specjalistów dysponujących merytoryczną oraz praktyczną wiedzą z zakresu rachunkowości i finansów, także w kontekście norm i standardów międzynarodowych.

 

Absolwent specjalności posiada wiedzę z zakresu:

 

 • prawidłowego prowadzenia ksiąg rachunkowych,
 • podstaw prawnych działalności gospodarczej,
 • analizy i metod tworzenia sprawozdań finansowych,
 • międzynarodowych standardów sprawozdawczości,
 • decyzyjnych modeli rachunku kosztów w przedsiębiorstwie,
 • budżetowania i controllingu finansowego w przedsiębiorstwie,
 • regulacji prawnych i zasad dotyczących sprawozdawczości finansowej jednostek powiązanych,  
 • kształtowania operacyjnej i strategicznej rachunkowości zarządczej w przedsiębiorstwach.

 

Absolwent specjalności potrafi:

 

 • prawidłowo prowadzić księgi rachunkowe,
 • ewidencjonować działalność gospodarczą,
 • analizować i sporządzać sprawozdania finansowe,
 • analizować i wdrażać rachunkowość zarządczą w przedsiębiorstwie,
 • analizować możliwości inwestycyjne i sposoby finansowania przedsiębiorstwa,
 • wykorzystać narzędzia informatyczne w rachunkowości.

 

Perspektywy zatrudnienia:

 

Absolwenci specjalności rachunkowość i zarządzanie finansami mogą pracować jako księgowi w biurach rachunkowych, jako pracownicy działów finansowych instytucji publicznych, specjaliści zajmujący się finansami firmy oraz pozyskujący środki na jej rozwój, a także jako analitycy finansowi, doradcy inwestycyjni, biegli rewidenci (po spełnieniu odpowiednich wymagań). Wiedza i umiejętności zdobyte w ramach specjalności są także przydatne przy prowadzeniu własnej działalności gospodarczej.

 

Dodatkowe informacje

 

W ramach studiów studenci zapoznają się z obsługą programu Płatnik oraz Symfonia – Finanse i Księgowość. 

 

Praca

Absolwenci specjalności rachunkowość i zarządzanie finansami mogą pracować jako księgowi w biurach rachunkowych, jako pracownicy działów finansowych instytucji publicznych, specjaliści zajmujący się finansami firmy oraz pozyskujący środki na jej rozwój, a także jako analitycy finansowi, doradcy inwestycyjni, biegli rewidenci (po spełnieniu odpowiednich wymagań). Wiedza i umiejętności zdobyte w ramach specjalności są także przydatne przy prowadzeniu własnej działalności gospodarczej.

Opłaty

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - studia II stopnia Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2-4 Rata miesięczna
 
Studia zaoczne (niestacjonarne) 100 zł 417 zł
Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 200 zł 210 zł
Opłata rekrutacyjna + legitymacja 117 zł

 

Studia II stopnia magisterskie za 100 zł miesięcznie - przez cały pierwszy semestr studiów. Łączna bonifikata 1150 zł

Bonifikata specjalna w łącznej kwocie 1150 zł dla kandydatów rozpoczynających  studia II stopnia na wszystkich kierunkach  w semestrze zimowym w roku akademickim 2017/2018. W wyniku udzielenia bonifikaty czesne za1 semestr wynosi 100 zł/miesięcznie. 

 

Oferta specjalna

Studia II stopnia magisterskie za 100 zł miesięcznie - przez cały pierwszy semestr studiów. Łączna bonifikata 1150 zł

 

Bonifikata specjalna w łącznej kwocie 1150 zł dla kandydatów rozpoczynających  studia II stopnia na wszystkich kierunkach  w semestrze zimowym w roku akademickim 2017/2018. W wyniku udzielenia bonifikaty czesne za1 semestr wynosi 100 zł/miesięcznie. 

Partnerzy

Partner w przygotowaniu programu kształcenia: Kancelaria Biegłego Rewidenta GALEX Jolanta Gałuszka.