Zarządzanie zasobami ludzkimi i psychologia w biznesie

Sprawdź
dostępność miejsc

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Opis specjalności

Studiuj w Cieszynie

Rekrutacja trwa - zapisz się już dziś

 

Celem specjalności zarządzanie zasobami ludzkimi i psychologia w biznesie jest wyposażenie studentów w kompetencje umożliwiające pracę w działach personalnych przedsiębiorstw i instytucji. Specjalność kształci przyszłych menedżerów i ekspertów zajmujących się efektywnym pozyskiwaniem i wykorzystaniem zasobów pracy w organizacjach.

 

Specjalność realizowana pod patronatem najstarszej agencji doradztwa personalnego w Polsce Płd - Doradztwo Personalne Menedżer, co gwarantuje wysoką jakość zajęć w oparciu o doświadczenie praktyków (doradców personalnych, menedżerów HR, konsultantów personalnych). Wszystkie zajęcia prowadzone w ramach specjalności zarządzanie zasobami ludzkimi prowadzą praktyce. Po zakończonych zajęciach studenci otrzymują zaświadczenie uczestnictwa w warsztatach wydane przez DPM.

 

Badania przeprowadzone wśród absolwentów specjalności zarządzanie zasobami ludzkimi pokazują, że 97% absolwentów jest zdecydowanie zadowolona z udziału w zajęciach specjalizacyjnych. Studenci wysoko ocenili: jakość kształcenia (85%), przydatność wiedzy (100%) i umiejętności (97%). Ponadto pozytywnie studenci ocenili program specjalności, wiedzę specjalistyczną nauczycieli, umiejętności nauczycieli zainteresowania przedmiotem zajęć. Wśród atutów specjalności zarządzanie zasobami ludzkimi przede wszystkim studenci podkreślali praktyczny aspekt prowadzonych zajęć, związek specjalności z realnymi problemami biznesowymi i związek specjalności z zapotrzebowaniem rynku pracy na specjalistów z zakresu HR.

 

Absolwent tej specjalności posiada wiedzę w zakresie:

 • zasad rekrutacji pracowników,
 • badania i wykorzystania struktury organizacyjnej w zarządzaniu zasobami ludzkimi,
 • zasad kształtowania wynagrodzeń w przedsiębiorstwie,
 • zasad diagnozowania kompetencji,
 • trendów i nowości branży personalnej na świecie,
 • prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • doskonalenia i rozwoju kadr,
 • psychologii ogólnej i społecznej,
 • psychologicznych aspektów zarządzania ludźmi,
 • komunikacji,
 • technik wywierania wpływu na innych,
 • budowania zespołu.

 

Absolwent dysponuje umiejętnościami pozwalającymi na:

 • przeprowadzenie adekwatnej do potrzeb kadrowych selekcji kandydatów,
 • umożliwienie pracownikom adaptacji społeczno-zawodową,
 • zapewnienie pracownikom firmy możliwości rozwoju zawodowego poprzez szkolenia i kursy,
 • zastosowanie zasad konstruktywnej oceny personelu,
 • motywowanie pracowników w sposób pozafinansowy,
 • skuteczne komunikowanie się i rozwiązywanie konfliktów w zespole,
 • dokonywanie praktycznej selekcji, ocenę oraz motywowanie pracowników,
 • organizowanie pracy zespołowej,
 • dokonywanie oceny wartości i skuteczności oddziaływania przekazu reklamowego.

 

Przykładowe przedmioty realizowane w ramach specjalności:

 • Kompetencje psychologiczne w zarządzaniu
 • Ocena i rozwój kompetencji pracowników
 • Systemy motywacji
 • Negocjacje i mediacje
 • Coaching

Praca

Absolwenci znajdują zatrudnienie w firmach doradztwa personalnego, w departamentach zasobów ludzkich, instytucjach pośrednictwa pracy, poradnictwa i szkolenia zawodowego. Ponadto absolwenci tej specjalności mogą wykonywać zadania mediatorów i ekspertów w negocjacjach pracowniczych.

Absolwenci przygotowywani są do pełnienia funkcji:

 • przedsiębiorcy pracującego na własny rachunek i współudziałowca małej lub średniej firmy,
 • menedżera wszystkich szczebli zarządzania w różnych typach przedsiębiorstw i instytucji,
 • dyrektora służb personalnych, specjalisty z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, organizacji i zarządzania, zatrudnienia i płac oraz planowania,
 • menedżera i specjalisty w firmach doradztwa personalnego, a nawet lidera związkowego i przywódcy różnych organizacji społeczno-samorządowych,
 • asystenta menedżera (prezesa, dyrektora, członka zarządu),
 • projektanta procesów restrukturyzacji.

Opłaty

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - studia II stopnia Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2-4 Rata miesięczna
 
Studia dzienne (stacjonarne) 330 zł 417 zł
Studia zaoczne (niestacjonarne) 330 zł 417 zł
Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 200 zł 210 zł
Opłata rekrutacyjna + legitymacja 117 zł

Oferta specjalna

Super oferta dla kandydatów na studia dzienne/stacjonarne

Tylko teraz kandydaci na studia dzienne /stacjonarne mogą skorzystać z wyjątkowej propozycji jaką są  studia w ramach programu studiów dofinansowanych „Wsparcie na starcie”.  W ramach programu na pierwszym roku studiów czesne wynosi zaledwie 100 zł miesięcznie.  Więcej na temat programu "Wsparcie na starcie"

Studia dzienne

Sprawdź aktualne promocje dla kandydatów na studia

Przejdź na stronę z aktualnymi promocjami dla kandydatów na studia I i II stopnia Promocje

Promocje

 

Partnerzy

     
     

 

 

 

 

 

 

Najczęściej wybierana specjalność

Kadry i płace w praktyce

 

Sprawdź szczegóły

WSB Poleca

Zarządzanie przedsiębiorstwem

 

Sprawdź szczegóły

Zdobądż nowe kwalifikacje

Studia podyplomowe w Cieszynie

 

Sprawdź szczegóły