Zarządzanie zasobami ludzkimi i psychologia w biznesie

Sprawdź
dostępność miejsc

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Opis specjalności

Studiuj w Cieszynie

Rekrutacja trwa - zapisz się już dziś

 

Celem specjalności zarządzanie zasobami ludzkimi i psychologia w biznesie jest wyposażenie studentów w kompetencje umożliwiające pracę w działach personalnych przedsiębiorstw i instytucji. Specjalność kształci przyszłych menedżerów i ekspertów zajmujących się efektywnym pozyskiwaniem i wykorzystaniem zasobów pracy w organizacjach.

 

Specjalność realizowana pod patronatem najstarszej agencji doradztwa personalnego w Polsce Płd - Doradztwo Personalne Menedżer, co gwarantuje wysoką jakość zajęć w oparciu o doświadczenie praktyków (doradców personalnych, menedżerów HR, konsultantów personalnych). Wszystkie zajęcia prowadzone w ramach specjalności zarządzanie zasobami ludzkimi prowadzą praktyce. Po zakończonych zajęciach studenci otrzymują zaświadczenie uczestnictwa w warsztatach wydane przez DPM.

 

Badania przeprowadzone wśród absolwentów specjalności zarządzanie zasobami ludzkimi pokazują, że 97% absolwentów jest zdecydowanie zadowolona z udziału w zajęciach specjalizacyjnych. Studenci wysoko ocenili: jakość kształcenia (85%), przydatność wiedzy (100%) i umiejętności (97%). Ponadto pozytywnie studenci ocenili program specjalności, wiedzę specjalistyczną nauczycieli, umiejętności nauczycieli zainteresowania przedmiotem zajęć. Wśród atutów specjalności zarządzanie zasobami ludzkimi przede wszystkim studenci podkreślali praktyczny aspekt prowadzonych zajęć, związek specjalności z realnymi problemami biznesowymi i związek specjalności z zapotrzebowaniem rynku pracy na specjalistów z zakresu HR.

 

Absolwent tej specjalności posiada wiedzę w zakresie:

 • zasad rekrutacji pracowników,
 • badania i wykorzystania struktury organizacyjnej w zarządzaniu zasobami ludzkimi,
 • zasad kształtowania wynagrodzeń w przedsiębiorstwie,
 • zasad diagnozowania kompetencji,
 • trendów i nowości branży personalnej na świecie,
 • prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • doskonalenia i rozwoju kadr,
 • psychologii ogólnej i społecznej,
 • psychologicznych aspektów zarządzania ludźmi,
 • komunikacji,
 • technik wywierania wpływu na innych,
 • budowania zespołu.

 

Absolwent dysponuje umiejętnościami pozwalającymi na:

 • przeprowadzenie adekwatnej do potrzeb kadrowych selekcji kandydatów,
 • umożliwienie pracownikom adaptacji społeczno-zawodową,
 • zapewnienie pracownikom firmy możliwości rozwoju zawodowego poprzez szkolenia i kursy,
 • zastosowanie zasad konstruktywnej oceny personelu,
 • motywowanie pracowników w sposób pozafinansowy,
 • skuteczne komunikowanie się i rozwiązywanie konfliktów w zespole,
 • dokonywanie praktycznej selekcji, ocenę oraz motywowanie pracowników,
 • organizowanie pracy zespołowej,
 • dokonywanie oceny wartości i skuteczności oddziaływania przekazu reklamowego.

 

Przykładowe przedmioty realizowane w ramach specjalności:

 • Kompetencje psychologiczne w zarządzaniu
 • Ocena i rozwój kompetencji pracowników
 • Systemy motywacji
 • Negocjacje i mediacje
 • Coaching

Praca

Absolwenci znajdują zatrudnienie w firmach doradztwa personalnego, w departamentach zasobów ludzkich, instytucjach pośrednictwa pracy, poradnictwa i szkolenia zawodowego. Ponadto absolwenci tej specjalności mogą wykonywać zadania mediatorów i ekspertów w negocjacjach pracowniczych.

Absolwenci przygotowywani są do pełnienia funkcji:

 • przedsiębiorcy pracującego na własny rachunek i współudziałowca małej lub średniej firmy,
 • menedżera wszystkich szczebli zarządzania w różnych typach przedsiębiorstw i instytucji,
 • dyrektora służb personalnych, specjalisty z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, organizacji i zarządzania, zatrudnienia i płac oraz planowania,
 • menedżera i specjalisty w firmach doradztwa personalnego, a nawet lidera związkowego i przywódcy różnych organizacji społeczno-samorządowych,
 • asystenta menedżera (prezesa, dyrektora, członka zarządu),
 • projektanta procesów restrukturyzacji.

Opłaty

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - studia II stopnia Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2-4 Rata miesięczna
 
Studia zaoczne (niestacjonarne) 100 zł 417 zł
Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 200 zł 210 zł
Opłata rekrutacyjna + legitymacja 117 zł

 

Studia II stopnia magisterskie za 100 zł miesięcznie - przez cały pierwszy semestr studiów. Łączna bonifikata 1150 zł

Bonifikata specjalna w łącznej kwocie 1150 zł dla kandydatów rozpoczynających  studia II stopnia na wszystkich kierunkach  w semestrze zimowym w roku akademickim 2017/2018. W wyniku udzielenia bonifikaty czesne za1 semestr wynosi 100 zł/miesięcznie. 

 

Oferta specjalna

Studia II stopnia magisterskie za 100 zł miesięcznie - przez cały pierwszy semestr studiów. Łączna bonifikata 1150 zł

 

Bonifikata specjalna w łącznej kwocie 1150 zł dla kandydatów rozpoczynających  studia II stopnia na wszystkich kierunkach  w semestrze zimowym w roku akademickim 2017/2018. W wyniku udzielenia bonifikaty czesne za1 semestr wynosi 100 zł/miesięcznie. 

Partnerzy

     
     

 

 

 

 

 

 

Najczęściej wybierana specjalność

Kadry i płace w praktyce

 

Sprawdź szczegóły

WSB Poleca

Zarządzanie przedsiębiorstwem

 

Sprawdź szczegóły

Zdobądż nowe kwalifikacje

Studia podyplomowe w Cieszynie

 

Sprawdź szczegóły