Menedżer projektu

Sprawdź
dostępność miejsc

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Opis specjalności

Studiuj w Cieszynie

Rekrutacja trwa - zapisz się już dziś

 

Absolwent tej specjalności posiada szeroką wiedzę oraz umiejętności przygotowania i zarządzania projektami (zarówno miękkimi jak i twardymi), negocjowania i przekonywania, motywowania oraz kompetentnego formułowania opinii w procesie realizacji zadań projektowych. Dzięki zdobytej wiedzy interdyscyplinarnej potrafi wypowiadać się na temat ekonomicznych i zarządczych uwarunkowań realizacji projektu.  

 

Absolwent specjalności posiada wiedzę z zakresu:

 

 • metodyki zarządzania projektem,
 • zasad planowania prac projektowych,
 • roli, zadań i odpowiedzialności poszczególnych członków zespołu projektowego,
 • zasad komunikacji w zespołach projektowych,
 • źródeł oraz uwarunkowań finansowania projektów,
 • metod oceny efektywności ekonomicznej projektu,
 • czynników ryzyka związanych z przygotowaniem i realizacją projektu,
 • zarządzania jakością,
 • informatycznych narzędzi wspomagania zarządzania projektem.

 

Absolwent specjalności potrafi:

 

 • profesjonalnie zaplanować działania projektowe ukierunkowane na osiągnięcie zakładanego celu,
 • efektywnie komunikować się w zespole projektowym,
 • dokonać oceny efektywności ekonomicznej projektu,
 • wykorzystać informatyczne narzędzia wspomagania zarządzania projektem,
 • identyfikować czynniki ryzyka w projekcie i określać metody ich minimalizacji.

 

Przykładowe przedmioty realizowane w ramach specjalności:

 

 • Podstawy zarządzania projektami
 • Komunikacja w zespole projektowym
 • Analiza ekonomiczna projektu
 • Informatyczne wspomaganie zarządzania projektami (Project Server)
 • Planowanie i organizowanie projektu (MSF/MOF)
 • Prawne aspekty zarządzania projektem
 • Planowanie i organizowanie projektów współfinansowanych ze środków unijnych

 

Certyfikaty

W ramach zajęć studenci zostaną przygotowani do uzyskania certyfikacji międzynarodowej z zakresu MSF/MOF, która stanowi obecnie jeden z podstawowych warunków zatrudnienia w zespołach projektowych.

Praca

Absolwent tej specjalności może znaleźć zatrudnienie zarówno w segmencie przedsiębiorstw  komercyjnych jak i w administracji publicznej na stanowiskach związanych z zarządzaniem i realizacją projektów, w tym w szczególności przedsięwzięć inwestycyjnych. Jest zdolny do podejmowania szybkich i trafnych decyzji, również w trudnych sytuacjach dylematów zawodowych.

 

Partner w realizacji programu kształcenia: Stowarzyszanie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych Delta Partner. 

Opłaty

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - studia II stopnia Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2-4 Rata miesięczna
 
Studia dzienne (stacjonarne) 330 zł 417 zł
Studia zaoczne (niestacjonarne) 330 zł 417 zł
Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 200 zł 210 zł
Opłata rekrutacyjna + legitymacja 117 zł

Oferta specjalna

Super oferta dla kandydatów na studia dzienne/stacjonarne

Tylko teraz kandydaci na studia dzienne /stacjonarne mogą skorzystać z wyjątkowej propozycji jaką są  studia w ramach programu studiów dofinansowanych „Wsparcie na starcie”.  W ramach programu na pierwszym roku studiów czesne wynosi zaledwie 100 zł miesięcznie.  Więcej na temat programu "Wsparcie na starcie"

Studia dzienne

Sprawdź aktualne promocje dla kandydatów na studia

Przejdź na stronę z aktualnymi promocjami dla kandydatów na studia I i II stopnia Promocje

Promocje

 

Partnerzy

Partner w realizacji programu kształcenia: Stowarzyszanie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych Delta Partner.