Menedżer projektu

Sprawdź
dostępność miejsc

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Opis specjalności

Studiuj w Cieszynie

Rekrutacja trwa - zapisz się już dziś

 

Absolwent tej specjalności posiada szeroką wiedzę oraz umiejętności przygotowania i zarządzania projektami (zarówno miękkimi jak i twardymi), negocjowania i przekonywania, motywowania oraz kompetentnego formułowania opinii w procesie realizacji zadań projektowych. Dzięki zdobytej wiedzy interdyscyplinarnej potrafi wypowiadać się na temat ekonomicznych i zarządczych uwarunkowań realizacji projektu.  

 

Absolwent specjalności posiada wiedzę z zakresu:

 

 • metodyki zarządzania projektem,
 • zasad planowania prac projektowych,
 • roli, zadań i odpowiedzialności poszczególnych członków zespołu projektowego,
 • zasad komunikacji w zespołach projektowych,
 • źródeł oraz uwarunkowań finansowania projektów,
 • metod oceny efektywności ekonomicznej projektu,
 • czynników ryzyka związanych z przygotowaniem i realizacją projektu,
 • zarządzania jakością,
 • informatycznych narzędzi wspomagania zarządzania projektem.

 

Absolwent specjalności potrafi:

 

 • profesjonalnie zaplanować działania projektowe ukierunkowane na osiągnięcie zakładanego celu,
 • efektywnie komunikować się w zespole projektowym,
 • dokonać oceny efektywności ekonomicznej projektu,
 • wykorzystać informatyczne narzędzia wspomagania zarządzania projektem,
 • identyfikować czynniki ryzyka w projekcie i określać metody ich minimalizacji.

 

Przykładowe przedmioty realizowane w ramach specjalności:

 

 • Podstawy zarządzania projektami
 • Komunikacja w zespole projektowym
 • Analiza ekonomiczna projektu
 • Informatyczne wspomaganie zarządzania projektami (Project Server)
 • Planowanie i organizowanie projektu (MSF/MOF)
 • Prawne aspekty zarządzania projektem
 • Planowanie i organizowanie projektów współfinansowanych ze środków unijnych

 

Certyfikaty

W ramach zajęć studenci zostaną przygotowani do uzyskania certyfikacji międzynarodowej z zakresu MSF/MOF, która stanowi obecnie jeden z podstawowych warunków zatrudnienia w zespołach projektowych.

Praca

Absolwent tej specjalności może znaleźć zatrudnienie zarówno w segmencie przedsiębiorstw  komercyjnych jak i w administracji publicznej na stanowiskach związanych z zarządzaniem i realizacją projektów, w tym w szczególności przedsięwzięć inwestycyjnych. Jest zdolny do podejmowania szybkich i trafnych decyzji, również w trudnych sytuacjach dylematów zawodowych.

 

Partner w realizacji programu kształcenia: Stowarzyszanie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych Delta Partner. 

Opłaty

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - studia II stopnia Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2-4 Rata miesięczna
 
Studia zaoczne (niestacjonarne) 100 zł 417 zł
Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 200 zł 210 zł
Opłata rekrutacyjna + legitymacja 117 zł

 

Studia II stopnia magisterskie za 100 zł miesięcznie - przez cały pierwszy semestr studiów. Łączna bonifikata 1150 zł

Bonifikata specjalna w łącznej kwocie 1150 zł dla kandydatów rozpoczynających  studia II stopnia na wszystkich kierunkach  w semestrze zimowym w roku akademickim 2017/2018. W wyniku udzielenia bonifikaty czesne za1 semestr wynosi 100 zł/miesięcznie. 

 

Oferta specjalna

Studia II stopnia magisterskie za 100 zł miesięcznie - przez cały pierwszy semestr studiów. Łączna bonifikata 1150 zł

 

Bonifikata specjalna w łącznej kwocie 1150 zł dla kandydatów rozpoczynających  studia II stopnia na wszystkich kierunkach  w semestrze zimowym w roku akademickim 2017/2018. W wyniku udzielenia bonifikaty czesne za1 semestr wynosi 100 zł/miesięcznie. 

Partnerzy

Partner w realizacji programu kształcenia: Stowarzyszanie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych Delta Partner.