Analizy ekonomiczne

Sprawdź
dostępność miejsc

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Opis specjalności

Specjalność analityka ekonomiczna dostarcza studentowi szerokiej wiedzy z zakresu ekonomii, a jednocześnie kształtuje umiejętności i kompetencje umożliwiające podjęcie pracy zawodowej na stanowisku specjalisty - analityka w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych różnych branż oraz w instytucjach doradczych. Absolwenci posiadają rozwinięte umiejętności prawidłowej interpretacji zachodzących zjawisk gospodarczych zarówno w skali makro jak i mikro. Potrafią wykorzystać te informację do monitorowania gospodarki oraz występujących na rynkach podmiotów. Posiadają również przygotowanie do prowadzenia badań z zakresu ekonomii oraz logicznego formułowania wniosków. 

 

Absolwent specjalności posiada wiedzę na temat:

 • podstawowych zasad ekonomii w wymiarze makro jak i mikro,
 • planowania strategicznego, marketingu oraz analizy rynków,
 • zasad zarządzania przedsiębiorstwem w strategicznych jego obszarach,
 • ryzyka w działalności gospodarczej i metod jego ograniczania,
 • istoty analizy ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw oraz oceny efektywności finansowej realizowanych inwestycji.

 

Absolwent specjalności potrafi:

 • zidentyfikować i opisać zachodzące procesy i zjawiska gospodarcze,
 • wykorzystać nowoczesne metody i narzędzia analityczne w realizowanych badaniach,
 • czytać i analizować dane ekonomiczne,
 • przygotowywać raporty na tematy makro- i mikro- ekonomiczne,
 • analizować sytuację finansową przedsiębiorstwa,
 • identyfikować czynniki ryzyka w działalności przedsiębiorstwa oraz zaproponować odpowiednie metody ich ograniczania,

Praca

Absolwenci są przygotowani do pracy w pionach analitycznych przedsiębiorstw i instytucji finansowych sektora prywatnego i publicznego. Mogą pracować jako eksperci i analitycy finansowi w korporacjach międzynarodowych i jako analitycy giełdowi. 

Opłaty

Ekonomia - studia I stopnia Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3-4 Rata miesięczna Semestr 5-6 Rata miesięczna
 
Studia dzienne (stacjonarne) 100 zł * 395 zł 100 zł * 415 zł 415 zł 415 zł
Studia zaoczne (niestacjonarne) 295 zł 365 zł 365 zł 385 zł
Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 200 zł 210 zł 210 zł 210 zł
Opłata rekrutacyjna + legitymacja 117 zł  

 

* Studia dofinansowane w ramach programu "Wsparcie na starcie - za Twoje studia płaci pracodawca"

Oferta specjalna

Super oferta dla kandydatów na studia dzienne/stacjonarne

Tylko teraz kandydaci na studia dzienne /stacjonarne mogą skorzystać z wyjątkowej propozycji jaką są  studia w ramach programu studiów dofinansowanych „Wsparcie na starcie”.  W ramach programu na pierwszym roku studiów czesne wynosi zaledwie 100 zł miesięcznie.  Więcej na temat programu "Wsparcie na starcie"

Studia dzienne
   

 

Partnerzy