Ekonomia menedżerska

Sprawdź
dostępność miejsc

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Opis specjalności

Działania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 i realizowane w ramach projektu  „Profesjonalne kadry sektora usług dla biznesu".

 

Studiuj z pracodawcą - studia dofinansowane z UE

W nowym roku akademickim Akademia WSB uruchamia unikatowy, praktyczny program kształcenia studentów ekonomii, który przygotuje ich do rozpoczęcia pracy w branży BPO/SCC (Business Process Outsourcing).

Firmy z sektora centrum usług są coraz ważniejszym elementem polskiego rynku pracy. Szacuje się, że do 2020 roku polski rynek BPO/SSC będzie miał 250 - 300 tys. wolnych wakatów do obsadzenia. Aglomeracja katowicka na mapie centrów usług wspólnych uplasowała się na 5 miejscu w skali kraju, dziesiątym w Europie Środkowo-Wschodniej, zatrudniając ponad 16 tys. osób. w centrach usług. W aglomeracji katowickiej zlokalizowane są 74 centra usług, należące do 64 inwestorów z 14 państw m.in.: General Motors Manufacturing Poland,  ArcelorMittal, Capgemini, Dunlop, EUVIC, Future Processing, Gallup Arteria Management,  IBM GSDC, ING Services, PwC Service Delivery Center, Rockwell Automation, Saint Gobain, Sopra Steria, Unilever Poland Services. Biorąc pod uwagę plany rozwojowe firm oraz potencjalne nowe inwestycje zakłada się, że w 2020 r. w aglomeracji katowickiej, w branży centrów usług wspólnych będzie zatrudnionych ok. 22 000 osób.

 


Studia na specjalności ekonomia menedżerska mają charakter interdyscyplinarny, łączą w sobie wiedzę z zakresu mechanizmów funkcjonowania współczesnej gospodarki z zagadnieniami związanymi z zarządzaniem przedsiębiorstwami komercyjnymi i instytucjami publicznymi.

Studia dedykowane dla osób, które planują pracę na stanowiskach menedżerskich. Dają one szeroką wiedzę z zakresu niezbędnego do kierowania organizacją lub jej częścią. Student uzyskuje znajomość uwarunkowań gospodarczych i międzynarodowych mających wpływ na działanie organizacji oraz poznaje narzędzia zarządzania związanych z nimi czynników ryzyka. Absolwent jest przygotowany do podejmowania decyzji na różnych szczeblach zarządzania przedsiębiorstwem z uwzględnieniem uwarunkowań mikro- i makroekonomicznych. Dzięki temu jest przygotowany na poprowadzenie firmy w kierunku szybkiego wzrostu.

 

Studiuj z pracodawcą - studia dofinansowane z UE

W nowym roku akademickim Akademia WSB uruchamia unikatowy, praktyczny program kształcenia studentów ekonomii, który przygotuje ich do rozpoczęcia pracy w branży BPO/SCC (Business Process Outsourcing.

 

Firmy z sektora centrum usług są coraz ważniejszym elementem polskiego rynku pracy. Szacuje się, że do 2020 roku polski rynek BPO/SSC będzie miał 250 - 300 tys. wolnych wakatów do obsadzenia. Aglomeracja katowicka na mapie centrów usług wspólnych uplasowała się na 5 miejscu w skali kraju, dziesiątym w Europie Środkowo-Wschodniej, zatrudniając ponad 16 tys. osób. w centrach usług. W aglomeracji katowickiej zlokalizowane są 74 centra usług, należące do 64 inwestorów z 14 państw m.in.: General Motors Manufacturing Poland,  ArcelorMittal, Capgemini, Dunlop, EUVIC, Future Processing, Gallup Arteria Management,  IBM GSDC, ING Services, PwC Service Delivery Center, Rockwell Automation, Saint Gobain, Sopra Steria, Unilever Poland Services. Biorąc pod uwagę plany rozwojowe firm oraz potencjalne nowe inwestycje zakłada się, że w 2020 r. w aglomeracji katowickiej, w branży centrów usług wspólnych będzie zatrudnionych ok. 22 000 osób.

 

Wybierz ekonomię a weźmiesz udział w dodatkowych:

a. wysokiej jakości programach stażowych organizowane u partnerów z branży BPO

b. programie rozwoju kompetencji w ramach, którego zrealizowane będą:

 • certyfikowane kursy językowe: angielski język biznesu, angielski język finansowy, angielski język informatyczny, angielski język prezentacji i wystąpień publicznych, certyfikat językowy TOEIC, kurs drugiego języka obcego;
 • warsztaty kształcące kompetencje komunikacyjne i analityczne:  komunikacja interpersonalna, komunikacja międzykulturowa w organizacji biznesowej,  współpraca zespołowa, zarządzanie czasem i organizacja pracy, Problem Solving, warsztaty Design Thinking;
 • szkolenia zawodowe m.in.: zarządzanie projektami, obsługa klienta w Help Desk, raportowanie i analiza danych w call center, finanse korporacyjne,  Excel dla zaawansowanych, wprowadzenie do zintegrowanych systemów informatycznych, wprowadzenie do baz danych, analizowanie i rozwiązywanie problemów użytkowników systemów IT;

c. wizytach studyjnych u pracodawców z sektora BPO/SCC/IT,

d. spotkaniach z praktykami i zajęciach projektowych.

Projekt jest realizowany we współpracy z Globalnym Centrum Usług Biznesowych (GBS) General Motors Manufacturing Poland

 

Absolwenci zdobędą wiedzę dotyczącą:

 • podstawowych zasad ekonomii w wymiarze makro jak i mikro,
 • planowania strategicznego, marketingu oraz analizy rynków,
 • zasad zarządzania przedsiębiorstwem w strategicznych jego obszarach,
 • ryzyka w działalności gospodarczej i metod jego ograniczania,
 • istoty analizy ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw oraz oceny efektywności finansowej realizowanych inwestycji.

 

Absolwent specjalności potrafi:

 • dobrać odpowiednie instrumenty pozyskiwania kapitału na finansowanie działalności gospodarczej,
 • dokonać wyboru właściwego instrumentu lokowania wolnych czasowo środków,
 • zidentyfikować czynniki ryzyka w prowadzeniu działalności gospodarczej,
 • dobrać właściwy instrument ograniczania ryzyka działalności gospodarczej,
 • zidentyfikować szanse i zagrożenia związane z przeprowadzanym procesem fuzji/przejęcia,
 • dobrać odpowiedni instrument w procesie zarządzania zasobami ludzkimi,
 • zoptymalizować strukturę finansowania projektu inwestycyjnego. 

 

Praca

Ukończenie specjalności ekonomia menedżerska daje możliwość zatrudnienia na różnych szczeblach kierowniczych zarówno w przedsiębiorstwach produkcyjnych, firmach usługowych, bankach, jak i instytucjach publicznych czy organizacjach non-profit. 

Opłaty

Ekonomia - studia I stopnia Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3-4 Rata miesięczna Semestr 5-6 Rata miesięczna
 
Studia dzienne (stacjonarne) 150 zł * 395 zł 150 zł * 415 zł 415 zł 415 zł
Studia zaoczne (niestacjonarne) 310 zł 390 zł 390 zł 390 zł
Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
Opłata rekrutacyjna + legitymacja 117 zł  

Sprawdź listę bonifikat, możesz zaoszczędzić nawet 695 zł: TUTAJ 

* Studia dofinansowane w ramach programu "Wsparcie na starcie - za Twoje studia płaci pracodawca"

 

 

Oferta specjalna

Super oferta dla kandydatów na studia dzienne/stacjonarne

Tylko teraz kandydaci na studia dzienne /stacjonarne mogą skorzystać z wyjątkowej propozycji jaką są  studia w ramach programu studiów dofinansowanych „Wsparcie na starcie”.  W ramach programu na pierwszym roku studiów czesne wynosi zaledwie 100 zł miesięcznie.  Więcej na temat programu "Wsparcie na starcie"

Studia dzienne
   

 

Partnerzy

Wsparciem w zakresie wiedzy dotyczącej bankowości w Polsce służy Związek Banków Polskich. Studenci mogą czerpać także z doświadczenia Domu Maklerskiego BDM S.A. 

Partner w przygotowaniu programu kształcenia: Grupa Kapitałowa FASING SA

 

 
     
     

Najczęściej wybierana specjalność

Rachunkowość i podatki

Sprawdź szczegóły

Dzienne studia dofinansowane

Studia dzienne za TYLKO 100 zł miesięcznie

Sprawdź szczegóły

WSB Poleca