Zarządzanie w korporacjach międzynarodowych

Sprawdź
dostępność miejsc

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Opis specjalności

Specjalność zarządzanie w korporacjach międzynarodowych kierowana jest do osób  zainteresowanych pracą na stanowiskach specjalistów i ekspertów w korporacjach transnarodowych. Studenci dzięki zajęciom poznają specyficzne uwarunkowania zarządzania zasobami korporacji międzynarodowych oraz metody i techniki działania w zróżnicowanych uwarunkowaniach rynków międzynarodowych.  

 

Absolwent specjalności posiada wiedzę z zakresu:

 • tendencji i trendów zachodzących w gospodarce światowej i na międzynarodowych rynkach finansowych,
 • kulturowych uwarunkowań prowadzenia działalności gospodarczej w skali międzynarodowej,
 • wybranych strategii marketingowych korporacji międzynarodowych,
 • zasad zarządzania zasobami w przedsiębiorstwie międzynarodowym,
 • reguł i metod zarządzania strategicznego w korporacjach.

 

Absolwent specjalności posiada umiejętność:

 • określania strategii marketingowej korporacji transnarodowych,
 • określania systemów motywacyjnych, programów rozwojowych, kryteriów naboru i selekcji pracowników do korporacji,
 • pozyskiwania źródeł finansowania oraz określania strategii inwestowania środków finansowych,
 • dokonywania analizy strategicznej i formułowania na tej podstawie racjonalnych wniosków co do rozwoju korporacji,
 • określania form adekwatnej współpracy przedsiębiorstw międzynarodowych.

 

Wybrane przedmioty:

 1. Globalizacja procesów gospodarczych i finansowych
 2. Kulturowe uwarunkowania biznesu międzynarodowego
 3. Współczesne strategie marketingowe korporacji transnarodowych
 4. Zarządzanie finansami  korporacji międzynarodowej
 5. Kooperacja w biznesie międzynarodowym
 6. Zarządzanie zasobami ludzkimi w korporacjach
 7. Zarządzanie strategiczne w korporacjach

Praca

Absolwenci tej specjalności będą przygotowani do pracy na stanowiskach analitycznych oraz menedżerskich średniego szczebla w korporacjach międzynarodowych, przedsiębiorstwach współpracujących z zagranicą, międzynarodowych izbach handlowych i gospodarczych, a także innych organizacjach i instytucjach międzynarodowych o charakterze niekomercyjnym.

Opłaty

 

Stosunki międzynarodowe - studia I stopnia Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3-4 Rata miesięczna Semestr 5-6 Rata miesięczna
 
Studia dzienne (stacjonarne) 150 zł * 350 zł 150 zł * 415 zł 415 zł 415 zł
Studia zaoczne (niestacjonarne) 310 zł 390 zł 390 zł 390 zł
Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
Opłata rekrutacyjna + legitymacja 117 zł  

Sprawdź listę bonifikat, możesz zaoszczędzić nawet 695 zł: TUTAJ 

* Studia dofinansowane w ramach programu "Wsparcie na starcie - za Twoje studia płaci pracodawca"

Oferta specjalna

Super oferta dla kandydatów na studia dzienne/stacjonarne

Tylko teraz kandydaci na studia dzienne /stacjonarne mogą skorzystać z wyjątkowej propozycji jaką są  studia w ramach programu studiów dofinansowanych „Wsparcie na starcie”.  W ramach programu na pierwszym roku studiów czesne wynosi zaledwie 100 zł miesięcznie.  Więcej na temat programu "Wsparcie na starcie"

Studia dzienne
   

 

 

Partnerzy

   
     

 

 

 

Najczęściej wybierana specjalność

International Business

Sprawdź szczegóły

Dzienne studia dofinansowane

Studia dzienne za TYLKO 100 zł miesięcznie

Sprawdź szczegóły

WSB Poleca