Stosunki międzynarodowe: International Business - studia dofinansowane z UE

Sprawdź
dostępność miejsc

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Opis specjalności

STUDIA W JĘZYKU ANGIELSKIM - 100% DOFINANSOWANE Z UE

Specjalność International Business realizowana jest w ramach projektu START YOUR INTERNATIONAL CAREER – MIĘDZYNARODOWY PROGRAM STUDIÓW NA KIERUNKU STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE.

 

Cel

Specjalność ma charakter praktyczny, co pozwola na zdobycie przez studentów praktycznej wiedzy i kompetencji niezbędnych do funkcjonowania w środowisku biznesu międzynarodowego, w tym krajowych przedsiębiorstw prowadzących interesy międzynarodowe oraz korporacji globalnych.

 

Atuty kierunku

 • 100% zajęć w jęz. angielskim
 • Studia bezpłatne
 • Zajęcia w międzynarodowej grupie studentów
 • Program kształcenia zbudowany we współpracy z praktykami biznesu
 • Wśród kadry dydaktycznej – nauczyciele z renomowanych uczelni zagranicznych oraz praktycy biznesu 
 • Przygotowanie do pracy w międzynarodowych korporacjach poprzez: dodatkowe zajęcia przygotowujące do wejścia na rynek pracy, wizyty studyjne w przedsiębiorstwach, projekty praktyczne realizowane we współpracy z pracodawcami
 • Specjalistyczne zajęcia z angielskiego języka biznesu i komunikacji międzykulturowej
 • Dwa dodatkowe języki obce oprócz j. angielskiego
 • Gry biznesowe, zajęcia realizowane metodą Learning by Developing (studenckie projekty zespołowe w oparciu o zgłoszony przez pracodawcę realny problem), case study
 • Program studiów przewiduje udział w warsztatach negocjacji międzynarodowych. W ramach modułu zostanie przeprowadzona gra biznesowa, która umożliwi studentom doskonalenie umiejętności funkcjonowania w środowisku międzynarodowego biznesu.

 

 

Absolwent specjalności:

 • posiada wiedzę i umiejętności z obszaru globalnego systemu finansowego,
 • wykazuje się wiedzą o zarządzaniu finansami w organizacjach międzynarodowych,
 • zna zasady zarządzania inwestycjami międzynarodowymi,
 • posiada wiedzę o międzynarodowych strategiach konkurencyjności, marketingu międzynarodowego, zarządzania relacjami z klientami, przygotowywania międzynarodowych umów i dokumentów handlowych
 • wykazuje się praktyczną umiejątnością uczestnictwa w procesie negocjacji międzynarodowych

 

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Praca

Absolwenci kierunku zdobywają zatrudnienie w działach handlowych i finansowych polskich i międzynarodowych organizacji, firm zajmujących się zarządzaniem inwestycjami międzynarodowymi, budową międzynarodowych strategii konkurencyjności, marketingu międzynarodowego, zarządzania relacjami z klientami.

Opłaty

Oferta specjalna

Studia w 100% dofinansowane z Unii Europejskiej.

Partnerzy