Zarządzanie: Zarządzanie projektem - studia dofinansowane z UE

Sprawdź
dostępność miejsc

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Opis specjalności

STUDIA W JĘZYKU ANGIELSKIM - 100% DOFINANSOWANE Z UE

Specjalność Project Managment realizowana jest w ramach projektu STUDY BUSINESS! – MIĘDZYNARODOWY PROGRAM STUDIÓW NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE.

Cel

Program specjalności obejmuje szeroki zakres zagadnień dotyczących strategicznych i operacyjnych instrumentów zarządzania projektami. Studia kształcą specjalistów wyposażonych w praktyczne umiejętności z zakresu: metodyk zarządzania projektem, wykorzystywanych przez wiodące organizacje. 

Specjalność gwarantuje umiejętności w zakresie efektywnego zarządzania projektami oraz znajomość systemów informatycznych wspomagających realizacje projektów.

 

Atuty kierunku

 • 100% zajęć w jęz. angielskim
 • Studia bezpłatne
 • Zajęcia w międzynarodowej grupie studentów
 • Program kształcenia zbudowany we współpracy z praktykami biznesu
 • Wśród kadry dydaktycznej – nauczyciele z renomowanych uczelni zagranicznych oraz eksperci-praktycy
 • Przygotowanie studentów do uzyskania międzynarodowych certyfikatów (TOEIC, SPSS, Chartered Financial Analyst, Prince 2 Foundation, IPMA)
 • Przygotowanie do pracy w międzynarodowych korporacjach poprzez: dodatkowe zajęcia przygotowujące do wejścia na rynek pracy, wizyty studyjne w przedsiębiorstwach, projekty praktyczne realizowane we współpracy z pracodawcami
 • Aktywne metody prowadzenia zajęć np: PBL, analiza casy study czy LbD (learning by developing – studenci w ramach projektu szukają rozwiązania realnego problemu)
 • Specjalistyczne zajęcia z angielskiego języka biznesu (40 godz.) i komunikacji międzykulturowej
 • Lektorat z drugiego języka obcego – 360 godz. (zajęcia w 10 osobowych grupach)
 • Program specjal. uwzględnia zagadnienia międzynarodowej organizacji The Project Management Institute (PMI) z Newtown Square, Pensylwania, USA.

Absolwent specjalności:

 • jest profesjonalistą w zakresie zarządzania projektem
 • posiada wiedzę oraz umiejętności praktyczne niezbędne do kierowania zespołami projektowymi
 • potrafi zarządzać programami i portfelami projektów na poziomie zarządu organizacji
 • posiada umiejętności sporządzania harmonogramów, budżetów, planów realizacji, szacowania ryzyk, zarządzania jakością w projektach, zarządzania zespołem projektowym.

 

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

 

Praca

Analiza ofert rynku wskazuje na rosnące zapotrzebowanie firm na specjalistów z zakresu zarządzania projektem. Coraz więcej firm realizuje projekty, a za priorytetowy cel uważa wdrożenie standardów zarządzania w tym zakresie. W związku z realizacja kształcenia na profilu praktycznym program specjalności zakłada przewagę realizacji praktycznych treści jak również form zajęć w oparciu o ćwiczenia, warsztaty i projekty oraz zaangażowanie kadry posiadającej znaczące doświadczenie praktyczne w tym obszarze.

Opłaty

Oferta specjalna

Studia w 100% dofinansowane z Unii Europejskiej.

Partnerzy