Język angielski w biznesie i w turystyce

Sprawdź
dostępność miejsc

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Opis specjalności

Cel studiów:

 

Celem specjalności jest dostarczenie absolwentowi wiedzy i umiejętności pozwalających na biegłe posługiwanie się językiem specjalistycznym. Interdyscyplinarne kształcenie zakłada edukację językową ukierunkowaną na obsługę sfery biznesu i turystyki, ale także dobre przygotowanie w zakresie dyscyplin teoretycznych, takich jak prawo, ekonomia, podstawy zarządzania przedsiębiorstwem.

 

Perspektywy zatrudnienia:

 

Absolwent specjalności jest przygotowany do pracy we wszelkich organizacjach i instytucjach gospodarczych na stanowiskach związanych z szeroko rozumianą korespondencją urzędową i handlową, ale także marketingiem międzynarodowym, działalnością eksportową przedsiębiorstw. Ponadto może znaleźć zatrudnienie w biurach turystycznych lub innych organizacjach związanych z branżą turystyczną.

 

Absolwenci specjalności "Angielski język w biznesie i w turystyce" posiadają wiedzę z zakresu:

 

 

 • podstawowych zagadnień ekonomicznych, 
 • podstaw zarządzania przedsiębiorstwem,
 • przygotowywania listów handlowych i korespondencji biznesowej,
 • podstaw prawa w różnym jego wymiarze, w tym angielskiego słownictwa prawniczego,
 • podstawowych zagadnień odnoszących się do turystyki międzynarodowej, w tym obsługi ruchu turystycznego,
 • różnic kulturowych mających znaczenie w budowaniu biznesowych relacji międzynarodowych,

 

Absolwenci specjalności "Angielski język w biznesie i w turystyce" posiadają umiejętności pozwalające:

 

 • prowadzenie w języku angielskim korespondencji biznesowej według określonych standardów,
 • omawianie w języku angielskim podstawowych  zasad funkcjonowania gospodarki, działalności biznesowej, 
 • interpretowanie przepisów prawnych, istotnych z perspektywy działalności organizacji,
 • skuteczne wykorzystywanie w działalności zawodowej wiedzy na temat różnic kulturowych, dostosowuje komunikaty do odbiorców z różnych kręgów kulturowych
 • przygotowywania w języku angielskim dokumentacji związanej z prowadzeniem działalności turystycznej.

 

Absolwenci specjalności "Angielski język w biznesie i w turystyce" są ludźmi otwartymi na nową wiedzę oraz posiadaja świadomość odpowiedzialności zawodowej.

 

Przykładowe przedmioty:

 

 • Korespondencja handlowa
 • Angielski język biznesu
 • Wprowadzenie do ekonomii
 • Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem
 • Techniki negocjacji
 • Komunikacja międzykulturowa
 • Podstawy obsługi ruchu turystycznego
 • Angielski język specjalistyczny w turystyce
 • Podstawy prawa

 

 

Praca

Absolwent specjalności jest przygotowany do pracy we wszelkich organizacjach i instytucjach gospodarczych na stanowiskach związanych z szeroko rozumianą korespondencją urzędową i handlową, ale także marketingiem międzynarodowym, działalnością eksportową przedsiębiorstw. Ponadto może znaleźć zatrudnienie w biurach turystycznych lub innych organizacjach związanych z branżą turystyczną.

Opłaty

Filologia angielska  - studia I stopnia Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3-4 Rata miesięczna Semestr 5-6 Rata miesięczna
 

Studia dzienne (stacjonarne)

do 10 lipca 2018 r. 

100 zł * 395 zł 100 zł * 415 zł 415 zł 415 zł

Studia dzienne (stacjonarne) 
po 10 lipca 2018 r. 

 150 zł * 395 zł 150 zł * 415 zł 415 zł 415 zł
         
Studia zaoczne (niestacjonarne) 310 zł 390 zł 390 zł 390 zł
Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
Opłata rekrutacyjna + legitymacja 117 zł  

Sprawdź listę bonifikat, możesz zaoszczędzić nawet 695 zł: TUTAJ 

* Studia dofinansowane w ramach programu "Wsparcie na starcie - za Twoje studia płaci pracodawca"

Oferta specjalna

Super oferta dla kandydatów na studia dzienne/stacjonarne

Tylko teraz kandydaci na studia dzienne /stacjonarne mogą skorzystać z wyjątkowej propozycji jaką są  studia w ramach programu studiów dofinansowanych „Wsparcie na starcie”.  W ramach programu na pierwszym roku studiów czesne wynosi zaledwie 100 zł miesięcznie.  Więcej na temat programu "Wsparcie na starcie"

Studia dzienne
   

 

Partnerzy

Partnerem Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej jest Kilgray Translation Technologies. Dzięki tej współpracy studenci filologii angielskiej otrzymują bezpłatny dostęp do oprogramowania MemoQ - komputerowego narzędzia wspierającego profesjonalne tłumaczenia. Po skończeniu studiów mogą dokonać zakupu na preferencyjnych warunkach.