Administracja publiczna

Sprawdź
dostępność miejsc

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Opis specjalności

Studia na specjalności administracja publiczna wyposażają studentów w szczegółową wiedzę o prawach i mechanizmach funkcjonowania administracji publicznej i samorządu terytorialnego.

 

Absolwenci tej specjalności posiadają wiedzę:

 • na temat działania i współdziałania podmiotów administracji publicznej i samorządowej,
 • dotyczącą statusu prawnego pracowników urzędów państwowych i zasad funkcjonowania organów administracji publicznej i  samorządowej w Polsce,
 • na temat problemów związanych z ustrojem i funkcjonowaniem oraz finansowaniem jednostek administracji publicznej i jednostek samorządu terytorialnego,
 • dotyczącą reguł kształtowania polityki społecznej i gospodarczej oraz istotę gospodarowania mieniem komunalnym,
 • na temat zasad postępowania przed sądami administracyjnymi,
 • na temat struktury samorządu terytorialnego, organów administracyjnych i ich kompetencji oraz zadań jednostek samorządu terytorialnego w wybranych państwach europejskich,
 • dotyczącą zagadnienia prawne informacji i informatyki w administracji publicznej i samorządowej.

 
W zakresie umiejętności absolwent specjalności:

 • potrafi swobodnie poruszać się w problematyce administracji publicznej i samorządowej,
 • identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zadań pracownika urzędu państwowego i organów samorządowych,
 • analizuje realizowaną przez państwo i organy samorządowe politykę społeczną i gospodarczą,
 • rozumie i stosuje przepisy prawa, łącznie z korzystaniem z przepisów proceduralnych,
 • wykorzystuje podstawowe instrumenty i techniki pozyskiwania informacji niezbędnej do należytego wykonania zadań służbowych,
 • prowadzi negocjacje na gruncie zawodowym w zakresie problematyki związanej z obszarem administracji publicznej i samorządowej,
 • rozwiązuje problemy zawodowe oraz sprawnie posługuje się dostępnymi w administracji publicznej i samorządowej środkami informacji i techniki biurowej.

 

W zakresie kompetencji społecznych absolwent:

 • jest otwarty na wydawanie sądów i opinii na tematy z zakresu administracji publicznej i samorządu terytorialnego,
 • ma świadomość skutków działania pracownika  naruszającego normy prawne, zasady współżycia społecznego lub normy etyczne,
 • posiada świadomość potrzeby kierowania się standardami dobrej administracji i samorządu,
 • rozumie znaczenie pracowników urzędów państwowych i samorządowych  w budowaniu pozytywnego wizerunku administracji publicznej,
 • jest zorientowany na rozwiązywanie konfliktów.

 

Praca

Absolwent, po ukończeniu studiów na specjalności administracja publiczna, przygotowany jest do pracy urzędniczej jako wyspecjalizowana kadra kierownicza i personel średniego szczebla w jednostkach administracji publicznej.

 

Nasi absolwenci posiadają również kwalifikacje i kompetencje odpowiednie do podjęcia pracy w administracji sądowej, urzędach pracy, służbach porządku publicznego, organizacjach pozarządowych współpracujących z administracją publiczną, instytucjach UE i organizacjach międzynarodowych oraz instytucjach służb dyplomatycznych i konsularnych.

Opłaty

Administracja  - studia I stopnia   Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3-4 Rata miesięczna Semestr 5-6 Rata miesięczna
 
Studia dzienne (stacjonarne) 

150 zł * 395 zł

150 zł * 415 zł 415 zł 415 zł
Studia zaoczne (niestacjonarne) 310 zł 390 zł 390 zł 390 zł
Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł  

* Studia dofinansowane w ramach programu "Wsparcie na starcie - za Twoje studia płaci pracodawca"

 

 

Oferta specjalna

Super oferta dla kandydatów na studia dzienne/stacjonarne

Tylko teraz kandydaci na studia dzienne /stacjonarne mogą skorzystać z wyjątkowej propozycji jaką są  studia w ramach programu studiów dofinansowanych „Wsparcie na starcie”.  W ramach programu na pierwszym roku studiów czesne wynosi zaledwie 150 zł miesięcznie. Więcej na temat programu "Wsparcie na starcie".

Partnerzy

Akademia WSB współpracuje z przedstawicielami samorządów i administracji publicznej, aby zapewnić studentom specjalności rzetelne przygotowanie do pracy urzędniczej. Ważnym partnerem jest Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, a także urzędy miejski, gminne i starostwa powiatowe.

     
     
     
     
     
     

 

   
     
     
     
     

 

 

 

Najczęściej wybierana specjalność

Administracja publiczna i samorządowa

Sprawdź szczegóły

Akademia WSB Poleca

Dzienne studia dofinansowane

Studia dzienne za TYLKO 100 zł miesięcznie

Sprawdź szczegóły