Administracja w biznesie

Sprawdź
dostępność miejsc

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Opis specjalności

Absolwent, po ukończeniu studiów na specjalności Administracja w biznesie jest przygotowany do pracy w komórkach organizacyjnych przedsiębiorstw z różnej branży, jego głównym zadaniem jest wspieranie procesów podejmowania decyzji zarządczych wymagających znajomości uwarunkowań prawnych z danego obszaru funkcjonowania przedsiębiorstwa.


Absolwent specjalności posiada wiedzę z zakresu:
- prawnych uwarunkowań powstania i działalności przedsiębiorstwa, w tym spółek prawa handlowego,
- przepisów prawa pracy,
- prawa zamówień publicznych,
- zagadnień zabezpieczenia i windykacji wierzytelności,
- zasad rozwiązywania sporów gospodarczych,
- specyfiki postępowania podatkowego, w tym na temat spraw karno-skarbowych,
- specyfiki postępowania administracyjnego w zakresie uzyskiwania zezwoleń i koncesji.

 

Absolwent specjalności potrafi:
- zinterpretować regulacje prawne dotyczące zakładania działalności gospodarczej,
- poprawnie przygotować umowę cywilną,
- zdiagnozować określony problem z zakresu prawa pracy oraz skutecznie go rozwiązać,
 - przygotować przedsiębiorstwo do udziału w przetargach publicznych,
- zainicjować i uczestniczyć w postępowaniach administracyjnych, w tym uzyskiwania koncesji i zezwoleń,
- zainicjować i uczestniczyć w postępowaniach cywilnych,
- uczestniczyć w negocjacjach biznesowych,
- prowadzić dokumentację przedsiębiorstwa.

 

Dodatkowe informacje:
Program nauczania oparty na połączeniu nauk prawnych, nauk o administracji i nauk o zarządzaniu.
Przykładowe przedmioty realizowane w ramach specjalności:
- Prawno-karna ochrona obrotu gospodarczego,
- Negocjacje i mediacje w obrocie gospodarczym,
- Arbitraż gospodarczy,
- Publiczne prawo gospodarcze,
- Prawo międzynarodowe gospodarcze,
- Prawo cywilne – zobowiązania,
- Postępowanie cywilne.

Praca

Specjalność przygotowuje do pracy na stanowiskach np. asystenta zarządu, kadry kierowniczej w różnych komórkach przedsiębiorstwa.

 

Absolwent specjalności może także znaleźć zatrudnienie w:
-  kancelariach prawnych,
- organach wymiaru sprawiedliwości,
- organach  administracji publicznej – w działach sprawujących nadzór właścicielski,
- organach  administracji publicznej –  w komórkach odpowiedzialnych za inwestycje.


Specjalność przygotowuje również do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Opłaty


Administracja  - studia I stopnia Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3-4 Rata miesięczna Semestr 5-6 Rata miesięczna
 
Studia dzienne (stacjonarne) 150 zł * 395 zł 150 zł * 415 zł 415 zł 415 zł
Studia zaoczne (niestacjonarne) 310 zł 390 zł 390 zł 390 zł
Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł  

* Studia dofinansowane w ramach programu "Wsparcie na starcie - za Twoje studia płaci pracodawca"

 

 

Oferta specjalna

Super oferta dla kandydatów na studia dzienne/stacjonarne

Tylko teraz kandydaci na studia dzienne /stacjonarne mogą skorzystać z wyjątkowej propozycji jaką są  studia w ramach programu studiów dofinansowanych „Wsparcie na starcie”.  W ramach programu na pierwszym roku studiów czesne wynosi zaledwie 150 zł miesięcznie. Więcej na temat programu "Wsparcie na starcie".

Partnerzy

Najczęściej wybierana specjalność

Administracja publiczna i samorządowa

Sprawdź szczegóły

Akademia WSB Poleca

Dzienne studia dofinansowane

Studia dzienne za TYLKO 100 zł miesięcznie

Sprawdź szczegóły