Cyfryzacja w administracji

Sprawdź
dostępność miejsc

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Opis specjalności

Studia przygotowują do pełnienia funkcji urzędniczych (zatrudnienia na stanowisku pracownika administracyjno – biurowego), ale i kreują pracownika posiadającego umiejętność merytorycznego rozwiązywania problemów i podejmowania w tym zakresie decyzji. Najważniejszą zaletą podjętych studiów jest umiejętność korzystania przez studenta
z systemów elektronicznego dostępu do usług publicznych. Dzięki szerokiemu zakresowi wiedzy teoretycznej z zakresu zasad funkcjonowania administracji, absolwent będzie dobrze przygotowany  do pracy we wszelkiego rodzaju jednostkach administracji publicznej.

 

Absolwent specjalności posiada wiedzę na temat:

 

 • przepisów prawnych, regulujących zagadnienie ochrony informacji,
 • zasobów informacyjnych jednostek administracji publicznej,
 • zakresu informacji udostępnianych publicznie,
 • informatycznych systemów dostępu do informacji publicznej,
 • zasad i sposobów zabezpieczania informacji przechowywanej na nośnikach elektronicznych,
 • elektronicznych usług publicznych dostępnych poprzez system E-PUAP oraz zasady i wymogi z ich korzystania,

 

 Absolwent specjalności potrafi:

 

 • korzystać z zasobów informacyjnych jednostek administracji publicznej dostępnych drogą elektroniczną,
 • identyfikować informację jako publiczną czyli możliwą do udostępnienia,
 • wykonać analizę zagrożeń informacji będących w posiadaniu jednostek administracji publicznej,
 • przygotować kompletną procedurę zabezpieczenia informacji,
 • korzystać z elektronicznych usług publicznych jako klient i jako urzędnik,
 • właściwie archiwizować informację elektroniczną.

 

Dodatkowe informacje:

 

Partner w przygotowaniu programu:  Urząd Miasta w Dąbrowie Górniczej

Praca

Perspektywy zatrudnienia:

Absolwent, po ukończeniu studiów jest bardzo dobrze przygotowany do pracy w urzędach administracji publicznej, zarówno rządowej jak i samorządowej, izbach i urzędach skarbowych oraz innych jednostkach wykorzystujących kanały elektroniczne do kontaktu z klientem.

Opłaty

Administracja  - studia I stopnia Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3-4 Rata miesięczna Semestr 5-6 Rata miesięczna
 
Studia dzienne (stacjonarne) 150 zł * 395 zł 150 zł * 415 zł 415 zł 415 zł
Studia zaoczne (niestacjonarne) 310 zł 390 zł 390 zł 390 zł
Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
Opłata rekrutacyjna + legitymacja 117 zł  

* Studia dofinansowane w ramach programu "Wsparcie na starcie - za Twoje studia płaci pracodawca"

 

 

Oferta specjalna

Super oferta dla kandydatów na studia dzienne/stacjonarne

Tylko teraz kandydaci na studia dzienne /stacjonarne mogą skorzystać z wyjątkowej propozycji jaką są  studia w ramach programu studiów dofinansowanych „Wsparcie na starcie”.  W ramach programu na pierwszym roku studiów czesne wynosi zaledwie 100 zł miesięcznie.  Więcej na temat programu "Wsparcie na starcie"

Studia dzienne
   

 

Partnerzy

Dąbrowa Górnicza

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA DZIENNE ZAPISZ SIĘ NA STUDIA ZAOCZNE

Partner w przygotowaniu programu: Urząd Miasta w Dąbrowie Górniczej