Infobrokering i analiza informacji

Sprawdź
dostępność miejsc

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Opis specjalności

Specjalność przygotowuje do wykonywania nowego na rynku zawodu infobrokera (researchera), tj. specjalisty świadczącego usługi z zakresu profesjonalnego opracowania i dostarczania informacji.

 

Dostarczone przez infobrokera informacje muszą odnosić się do przedmiotu zlecenia i cechować się wysoką jakością, popartą wiarygodnymi oraz odpowiednimi źródłami. Broker informacji dysponuje wiedzą z zakresu sposobów pozyskiwania informacji oraz oceny jej wartości.

 

Absolwent specjalności posiada wiedzę z zakresu:
- zasad zarządzania wiedzą, mechanizmów rynkowych i gospodarczych związanych z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem informacji,
- prawnych aspektów posługiwania się informacją jawną i niejawną,
- przestrzegania obowiązujących procedur, przepisów, norm oraz zasad poufności informacji,
- metod i narzędzi wyszukiwania informacji,
- analizy informacji z zastosowaniem odpowiednich metod analizy i syntezy danych,
- udostępniania informacji, tworzenia prezentacji, raportów,
- zasad komunikacji interpersonalnej.

 

Absolwent specjalności potrafi:
- wyszukiwać informacje w różnych zbiorach, zarówno tradycyjnych, jak i informatycznych,
- zbudować strategię wyszukiwania informacji,
- zweryfikować wyszukane informacje, ocenić jakość źródeł i dokonać selekcji informacji,
- dokonać analizy zebranych informacji adekwatnie do zapytania,
 - posługiwać się systemami informatycznymi przydatnymi w pracy infobrokera,
- zaprezentować wyniki przeprowadzonej analizy danych.


Dodatkowe informacje:
Program nauczania oparty na połączeniu nauk prawnych, nauk o administracji, nauk o zarządzaniu oraz zagadnieniami informatycznymi, psychologicznymi i socjologicznymi.
Przykładowe przedmioty realizowane w ramach specjalności:
- Narzędzia i organizacja pracy brokera informacji,
- Informacji gospodarcza i biznesowa i jej źródła,
- Źródła informacji prawnej, normalizacyjnej, patentowej,
- Dostęp do informacji publicznej,
- Metody prezentacji informacji,
- Metody szyfrowania i ukrywania tekstów.

 

W ramach zajęć studenci mogą przejść również kurs na licencjonowanego detektywa.

Praca

Perspektywy zatrudnienia:
- przedsiębiorstwa działy Public Relations - specjalista w zakresie zarządzania i dysponowania wiedzą i informacją,
- serwisy informacyjne (redakcje prasowe, telewizyjne, radiowe i internetowe)
- firmy doradcze, consultingowe,
- firmy zajmujące się badaniami rynku,
- firmy ubezpieczeniowe,
- kancelarie prawne, patentowe, finansowe,
- wywiadownie gospodarcze i biura detektywistyczne,
- własna działalność gospodarcza.

Opłaty

Infobrokering i analiza informacji - studia I stopnia Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3-4 Rata miesięczna Semestr 5-6 Rata miesięczna
 
Studia dzienne (stacjonarne) 100 zł * 395 zł 100 zł * 415 zł 415 zł 415 zł
Studia zaoczne (niestacjonarne) 295 zł 365 zł 365 zł 385 zł
Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 200 zł 210 zł 210 zł 210 zł
Opłata rekrutacyjna + legitymacja 117 zł  

 

* Studia dofinansowane w ramach programu "Wsparcie na starcie - za Twoje studia płaci pracodawca"

Oferta specjalna

Super oferta dla kandydatów na studia dzienne/stacjonarne

Tylko teraz kandydaci na studia dzienne /stacjonarne mogą skorzystać z wyjątkowej propozycji jaką są  studia w ramach programu studiów dofinansowanych „Wsparcie na starcie”.  W ramach programu na pierwszym roku studiów czesne wynosi zaledwie 100 zł miesięcznie.  Więcej na temat programu "Wsparcie na starcie"

Studia dzienne
   

 

Partnerzy

Najczęściej wybierana specjalność

Administracja publiczna i samorządowa

Sprawdź szczegóły

Dzienne studia dofinansowane

Studia dzienne za TYLKO 100 zł miesięcznie

Sprawdź szczegóły

WSB Poleca