Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne

Sprawdź
dostępność miejsc

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Opis specjalności

Studia w specjalności prawo pracy i ubezpieczenia społeczne przeznaczone są dla osób zainteresowanych zagadnieniami kadrowo-płacowymi.

Ubezpieczenia społeczne to trudna tematyka ze względu na niestabilny system ubezpieczeń społecznych w Polsce. Dlatego wykłady prowadzone są przez wybitnych specjalistów praktyków, sędziów sądu pracy oraz inspektorów pracy.

 

Student w ramach studiów pozna zagadnienia:

 • źródła i zasady prawa pracy,
 • stosunek pracy i dokumentacja kadrowa,
 • czas pracy i urlopy,
 • wynagrodzenie za pracę i jego ochrona,
 • związki zawodowe i układy zbiorowe pracy,
 • ochrona informacji niejawnych i danych osobowych,
 • ochrona pracy, Państwowa Inspekcja Pracy.
 • ubezpieczenia społeczne, w tym przepisy obowiązujęce w Unii Europejskiej.

 

Absolwent posiada umiejętności dotyczące:

 • nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, zmiany stosunku pracy, wygaśnięcie umowy o pracę, odpowiedzialności porządkowej i materialnej pracowników, świadectwa pracy, roszczenia pracowników w związku z bezprawnym rozwiązaniem umowy o pracę, wykroczeń przeciwko prawom pracownika, sporów ze stosunku pracy, dokumentacji kadrowej,
 • wyliczenia czasu pracy, udzielania czasu wolnego, urlopów: wypoczynkowego, macierzyńskiego, ojcowskiego, bezpłatnego.
 • postępowania w przypadku wypadku przy pracy (procedury, dokumentacja),
 • prawnej ochrony zdrowia pracowników, chorób zawodowych, ochrony pracy kobiet i młodocianych,.
 • organów nadzoru nad warunkami pracy, praktycznych aspektów działania Państwowej Inspekcji Pracy,
 • obowiązków pracodawcy związanych z ubezpieczeniami społecznymi, ubezpieczeń rentowych i wypadkowych, ubezpieczeń z tytułu choroby i macierzyństwa, emerytury i renty,
 • Międzynarodowego Prawa Ubezpieczeń Społecznych.

 

 

Praca

Absolwent studiów  Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne będzie przygotowany do prowadzenia spraw kadrowo-płacowych przedsiębiorstw każdej branży.

 

 

 

 

Opłaty

Administracja - studia I stopnia Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3-4 Rata miesięczna Semestr 5-6 Rata miesięczna
 
Studia dzienne (stacjonarne) 100 zł * 395 zł 100 zł * 395 zł 415 zł 415 zł
Studia zaoczne (niestacjonarne) 295 zł 365 zł 365 zł 385 zł
Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 200 zł 210 zł 210 zł 210 zł
Opłata rekrutacyjna + legitymacja 117 zł  

 

 

* Studia dofinansowane w ramach programu "Wsparcie na starcie - za Twoje studia płaci pracodawca"

Oferta specjalna

Super oferta dla kandydatów na studia dzienne/stacjonarne

Tylko teraz kandydaci na studia dzienne /stacjonarne mogą skorzystać z wyjątkowej propozycji jaką są  studia w ramach programu studiów dofinansowanych „Wsparcie na starcie”.  W ramach programu na pierwszym roku studiów czesne wynosi zaledwie 100 zł miesięcznie.  Więcej na temat programu "Wsparcie na starcie"

Studia dzienne
   

 

Partnerzy

Partnerem Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej jest m.in. Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA oraz Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna (PZU Życie SA).

 
   

 

 

Najczęściej wybierana specjalność

Administracja publiczna i samorządowa

Sprawdź szczegóły

Dzienne studia dofinansowane

Studia dzienne za TYLKO 100 zł miesięcznie

Sprawdź szczegóły

WSB Poleca