Zarządzanie środowiskowe w administracji

Sprawdź
dostępność miejsc

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Opis specjalności

Specjalność przygotowuje do pracy w organach administracji publicznej w zakresie zrównoważonego zarządzania środowiskiem. Podstawowym założeniem zrównoważonego rozwoju jest takie stymulowanie rozwoju gospodarczego i społecznego, aby zasoby środowiska zostały zachowane dla przyszłych pokoleń. W praktyce oznacza to konieczność stosowania przez organy administracji publicznej zasad, które wytyczają kierunki działań na rzecz ochrony środowiska, zapobiegając powstawaniu negatywnych dla niego skutków działalności gospodarczej. Absolwent specjalności jest zaznajomiony z instrumentami ekorozwoju, jakimi dysponują organy administracji publicznej rządowej i samorządowej.

 

Absolwent specjalności posiada wiedzę na temat:
- najważniejszych regulacji prawnych dotyczących ochrony środowiska,
- modeli państwowej i samorządowej polityki ochrony środowiska,
- monitorowania jakości ochrony środowiska przez organy administracji publicznej,
- zadań organów administracji publiczne w zakresie kontroli i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów z zakresu ochrony środowiska,
- specyfiki postępowania administracyjnego w zakresie odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przepisów z zakresu ochrony środowiska.

 

Absolwent specjalności potrafi:
- sporządzić plany i programy dotyczące polityki ochrony środowiska
- dokonać oceny szans związanych z proekologicznym zarządzaniem ochroną środowiska przez organy administracji publicznej,
- dokonać oceny zagrożeń związanych z działalnością podmiotów prawa w zakresie ochrony środowiska,
- przeprowadzić postępowanie administracyjne w sprawach z zakresu ochrony środowiska

 

Dodatkowe informacje:
Przykładowe przedmioty realizowane w ramach specjalności
- Polityka ekologiczna Polski  - instrumenty, warunki i środki ekorozwoju,
- Programy ekorozwoju jednostek samorządu terytorialnego  (ocena zagrożeń, ocena potencjału, scenariusze ekorozwoju),
- Odpowiedzialność  za naruszanie przepisów o ochronie środowiska,
- Działania kontrolno-egzekucyjne w zakresie ochrony środowiska,
- Monitoring polityki środowiskowej.

Praca

Specjalność przygotowuje do pracy w organy administracji publicznej odpowiedzialnych za planowanie polityki ochrony środowiska, nadzór i kontrolowanie respektowania przepisów prawnych z zakresu ochrony środowiska, a także za współpracę z innymi podmiotami w zakresie polityki zrównoważonego rozwoju.

Opłaty

Zarządzanie środowiskowe w administracji - studia I stopnia Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3-4 Rata miesięczna Semestr 5-6 Rata miesięczna
 
Studia dzienne (stacjonarne) 100 zł * 395 zł 100 zł * 415 zł 415 zł 415 zł
Studia zaoczne (niestacjonarne) 295 zł 365 zł 365 zł 385 zł
Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 200 zł 210 zł 210 zł 210 zł
Opłata rekrutacyjna + legitymacja 117 zł  

 

* Studia dofinansowane w ramach programu "Wsparcie na starcie - za Twoje studia płaci pracodawca"

Oferta specjalna

Super oferta dla kandydatów na studia dzienne/stacjonarne

Tylko teraz kandydaci na studia dzienne /stacjonarne mogą skorzystać z wyjątkowej propozycji jaką są  studia w ramach programu studiów dofinansowanych „Wsparcie na starcie”.  W ramach programu na pierwszym roku studiów czesne wynosi zaledwie 100 zł miesięcznie.  Więcej na temat programu "Wsparcie na starcie"

Studia dzienne
   

 

Partnerzy

Najczęściej wybierana specjalność

Administracja publiczna i samorządowa

Sprawdź szczegóły

Dzienne studia dofinansowane

Studia dzienne za TYLKO 100 zł miesięcznie

Sprawdź szczegóły

WSB Poleca