Coaching w biznesie

Sprawdź
dostępność miejsc

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Opis specjalności

Celem specjalności jest przekazanie wiedzy dotyczącej zastosowania coachingu w obszarze doskonalenia kompetencji i wdrażania coachingowego stylu zarzadzania w organizacjach oraz podstawowe przygotowanie absolwentów do prowadzenia procesów business i life coachingu.

 

Absolwent specjalności posiada:

 • wiedzę z zakresu
 • podstaw coachingu, zna istotę coachingu, jego specyfikę i praktyczne zastosowanie w obszarze doskonalenia kompetencji i realizacji celów życiowych i zawodowych,
 • ma wiedzę na temat zasad  wdrażania coachingu w organizacji,
 • zna etapy wdrażania coachingowego stylu zarządzania w organizacjach,
 • struktury prowadzenia sesji coachingowych,
 • kodeksu etycznego coacha,
 • zasad stosowania wybranych narzedzi pracy z klientem w ramach procesów coachingowych;

 

 • umiejętności z zakresu: 
 • planowania sesji coachingowych,
 • wykorzystywania wybranych narzędzi w pracy coachingowej,
 • praktycznego stosowania wybranych struktur coachingowych,
 • rozpoznawania działań podejmowanych przez organizację w zakresie wdrażania i realizacji coachingowego stylu zarzadzania,
 • prowadzenia sesji w ramach coachingu kariery;

 

 • w zakresie kompetencji społecznych:

 

 • ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego,
 • ma pozytywne nastawienie do zdobywania wiedzy z zakresu specjalności, docenia znaczenie nauk społecznych dla rozumienia zachowań ludzkich,
 • jest przekonany o konieczności zachowania się w sposób profesjonalny, odpowiedzialny i etyczny.

 

Przedmioty w ramach specjalności:

 • Podstawy coachingu
 • Komunikacja w coachingu
 • Struktury w coachingu – warsztaty praktyczne
 • Praca z wartościami i przekonaniami w coachingu
 • Coaching jako styl zarzadzania
 • Narzędzia w pracy coacha – warsztat praktyczny
 • Coaching kariery
 • Superwizja

Praca

Zdobyte kompetencje pozwalają na pracę w działach personalnych lub innych komórkach organizacyjnych odpowiedzialnych za doskonalenie kompetencji pracowników. Dodatkowo student ma możliwość prowadzenia samodzielnych procesów coachingowych.

Opłaty

 

Socjologia - studia I stopnia Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3-4 Rata miesięczna Semestr 5-6 Rata miesięczna
 
Studia dzienne (stacjonarne) 150 zł * 350 zł 150 zł * 415 zł 415 zł 415 zł
Studia zaoczne (niestacjonarne) 310 zł 390 zł 390 zł 390 zł
Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
Opłata rekrutacyjna + legitymacja 117 zł  

Sprawdź listę bonifikat, możesz zaoszczędzić nawet 695 zł: TUTAJ 

* Studia dofinansowane w ramach programu "Wsparcie na starcie - za Twoje studia płaci pracodawca"

Oferta specjalna

Super oferta dla kandydatów na studia dzienne/stacjonarne

Tylko teraz kandydaci na studia dzienne /stacjonarne mogą skorzystać z wyjątkowej propozycji jaką są  studia w ramach programu studiów dofinansowanych „Wsparcie na starcie”.  W ramach programu na pierwszym roku studiów czesne wynosi zaledwie 100 zł miesięcznie.  Więcej na temat programu "Wsparcie na starcie"

Studia dzienne
   

 

Partnerzy