Media cyfrowe i metody badań w Internecie

Sprawdź
dostępność miejsc

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Opis specjalności

Cel studiów

Celem specjalności jest wyposażenie absolwentów w praktyczną wiedzę i umiejętności z zakresu wykorzystania mediów społecznościowych w komunikacji marketingowej, monitoringu social mediów, analizy danych biznesowych oraz potencjału badań mediów społecznościowych w nowoczesnej organizacji.

 

Absolwent specjalności posiada wiedzę z zakresu:

- funkcjonowania mediów społecznościowych, mediów interaktywnych oraz rynku reklamy internetowej

- badań marketingowych w Internecie

- narzędzi monitorowania mediów społecznościowych

- budowania strategii w social mediach

- marketingu internetowego i społecznościowego

- budowania i analizowania społeczności internetowych

- wykorzystania pozyskiwanych danych z Internetu do rozwoju organizacji

 

Absolwent specjalności nabywa umiejętności z zakresu:

- monitorowania zasobów internetowych (informacyjnych, dziennikarskich i społecznościowych)

- korzystania z narzędzi online do pomiaru stron internetowych, analizy mediów społecznościowych oraz monitoringu mediów

- analizy danych biznesowych

- prognozowania procesów i zjawisk zachodzących we współczesnym społeczeństwie i gospodarce na podstawie gromadzonych i przetwarzanych danych z Internetu

- znajomości i zdolności zastosowania narzędzi badań rynkowych

- prowadzenia działań marketingowych w internecie

 

Absolwent nabywa kompetencje społeczne tj.:

- otwartość na dalsze kształcenie i zdobywanie wiedzy specjalistycznej

- odpowiedzialność zawodowa i etyczna

Praca

Absolwent specjalności jest przygotowany do pracy w instytucjach medialnych (agnacjach reklamowych, domach mediowych, agencjach interaktywnych, mass mediach), ośrodkach badawczych i szkoleniowych, organach administracji publicznej, organizacjach pozarządowych i przedsiębiorstwach (działach PR, działach promocji i marketingu oraz działach analizy i monitoringu mediów). Absolwent jest przygotowany do prowadzenia działalności gospodarczej w sieci.

Opłaty

 

Socjologia - studia I stopnia Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3-4 Rata miesięczna Semestr 5-6 Rata miesięczna
 
Studia dzienne (stacjonarne) 150 zł * 350 zł 150 zł * 415 zł 415 zł 415 zł
Studia zaoczne (niestacjonarne) 310 zł 390 zł 390 zł 390 zł
Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
Opłata rekrutacyjna + legitymacja 117 zł  

Sprawdź listę bonifikat, możesz zaoszczędzić nawet 695 zł: TUTAJ 

* Studia dofinansowane w ramach programu "Wsparcie na starcie - za Twoje studia płaci pracodawca"

Oferta specjalna

Super oferta dla kandydatów na studia dzienne/stacjonarne

Tylko teraz kandydaci na studia dzienne /stacjonarne mogą skorzystać z wyjątkowej propozycji jaką są  studia w ramach programu studiów dofinansowanych „Wsparcie na starcie”.  W ramach programu na pierwszym roku studiów czesne wynosi zaledwie 100 zł miesięcznie.  Więcej na temat programu "Wsparcie na starcie"

Studia dzienne
   

 

Partnerzy