Psychologia bezpieczeństwa i organizacji pracy

Sprawdź
dostępność miejsc

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Opis specjalności

Nauka na specjalności Psychologia bezpieczeństwa i organizacji pracy  (I stopień) jest realizowana w systemie sześcio-semestralnym i jest etapem nauki powalającym na realizowanie studiów II stopnia zakończonych uzyskaniem tytułu magistra psychologii. Adresowana jest do osób pragnących ukończyć pełen cykl studiów, które  chcą się specjalizować w problematyce diagnozowania przydatności i organizacji pracy na stanowiskach trudnych i niebezpiecznych, w tym: pracowników transportu kolejowego, drogowego, wodnego i powietrznego, funkcjonariuszy służb pomocowych, specjalnych itp.

 

Absolwent posiada wiedzę z zakresu:

 • socjologii,
 • specyfiki komunikacji międzykulturowej, koncepcji wymiarów kultury,
 • znaczenia komunikatów werbalnych i niewerbalnych,
 • barier komunikacyjnych i ich wpływu na efektywne porozumiewanie się,
 • technik negocjacyjnych,
 • źródeł powstawania konfliktów i ich rodzajów,
 • psychologicznych barier w ocenianiu innych oraz błędów najczęściej popełnianych przez osoby dokonujące oceny,
 • specyfiki projektowania procesów rozwojowych i szkoleniowych,
 • zawodów trudnych i niebezpiecznych.

 

Absolwent specjalności posiada umiejętności w zakresie

 • dokonywania diagnozy sytuacji i zjawisk będących przyczyną barier w komunikowaniu (na poziomie interpersonalnym, medialnym, instytucjonalnym),
 • praktycznego wykorzystywania narzędzi komunikacyjnych, takich jak: pytania otwarte i zamknięte, parafraza, klaryfikacja czy odzwierciedlenie,
 • rozpoznanie technik perswazyjnych stosowanych w relacjach ludzkich,
 • prawidłowe zastosowanie różnych technik negocjacyjnych,
 • wskazanie przyczyn konfliktu, diagnozę stylów rozwiązywania konfliktu, podjęcie działań sprzyjających rozwiązaniu konfliktu,
 • wskazanie różnic kulturowych i ich wpływu na proces porozumiewania się, w szczególności na prowadzenie negocjacji.

 

Wybrane przedmioty realizowane w ramach specjalizacji

 • Socjologia
 • Komunikacja
 • Perswazja i wywieranie wpływu na innych
 • Psychologia
 • Techniki negocjacji
 • Współczesne narzędzia pomiaru psychologicznego i psychofizjologicznego
 • Ergonomia sprzężeń zwrotnych między otoczeniem, ciałem i psychiką

 

Certyfikaty

Absolwenci specjalności psychologia bezpieczeństwa i organizacji pracy  (Studia I i II stopnia) będą przygotowani do uzyskania specjalistycznych certyfikatów:

 • Auditora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg ISO 18001

Praca

Absolwenci specjalności psychologia bezpieczeństwa i organizacji pracy  po kontynuacji studiów na II stopniu uzyskują tytuł magistra psychologii i są merytorycznie przygotowani do pracy w zakresie oceny i diagnozy psychologicznej osób planujących podejmowanie zadań wymagających szczególnych sprawności psychofizycznych. Dodatkowo ukończenie pełnego toku studiów studiów pozwala na  uzyskanie certyfikatu pozwalającego na organizowanie i prowadzenie działalności orzeczniczej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Opłaty

 

Socjologia - studia I stopnia Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3-4 Rata miesięczna Semestr 5-6 Rata miesięczna
 
Studia dzienne (stacjonarne) 150 zł * 350 zł 150 zł * 415 zł 415 zł 415 zł
Studia zaoczne (niestacjonarne) 310 zł 390 zł 390 zł 390 zł
Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
Opłata rekrutacyjna + legitymacja 117 zł  

Sprawdź listę bonifikat, możesz zaoszczędzić nawet 695 zł: TUTAJ 

* Studia dofinansowane w ramach programu "Wsparcie na starcie - za Twoje studia płaci pracodawca"

Oferta specjalna

Super oferta dla kandydatów na studia dzienne/stacjonarne

Tylko teraz kandydaci na studia dzienne /stacjonarne mogą skorzystać z wyjątkowej propozycji jaką są  studia w ramach programu studiów dofinansowanych „Wsparcie na starcie”.  W ramach programu na pierwszym roku studiów czesne wynosi zaledwie 100 zł miesięcznie.  Więcej na temat programu "Wsparcie na starcie"

Studia dzienne
   

 

Partnerzy