Socjologia reklamy i komunikacji międzyludzkiej

Sprawdź
dostępność miejsc

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Opis specjalności

Socjologia - nowoczesne studia społeczne w WSB

 

Absolwenci Socjologii w WSB odnoszą sukcesy zawodowe w krau i za granicą. Dołącz do grona ludzi ciekawych świata, którym Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej daje olbrzymie możliwości rozwoju. Świat reklamy i PR czeka na ludzi kreatywnych.

 

Wejdź do świata reklamy i PR

Specjalność socjologia reklamy i komunikacji międzyludzkiej pozwala studentom zdobyć wiedzę dotyczącą specyfiki konstruowania, rozumienia i wykorzystywania w praktyce komunikatów reklamowych, tworzenia strategii promocyjnych, zasad kreowania właściwej komunikacji wewnątrz i na zewnątrz organizacji.

 

Cel studiów

Celem specjalności jest zapoznanie studentów m.in. z wiedzą z obszaru komunikowania społecznego i medialnego, socjologii kultury i kultury popularnej, reklamy, psychologii, negocjacji, rozwiązywania konfliktów, komunikacji interpersonalnej, badań społecznych.

 

Absolwent zdobywa wiedzę z zakresu:

 • teorii komunikowania masowego, dającą podstawy zrozumienia systemu człowiek - grupa - mass media oraz umożliwiającą zrozumienie procesów zachodzących w zmediatyzowanym społeczeństwie,
 • analizy semiologicznej,
 • psychospołecznych aspektów reklamy i mass mediów, w tym: ich wpływu na zachowania konsumentów i podejmowania przez nich decyzji zakupowych, znaczenia motywacji i emocji w marketingu,
 • specyfiki komunikacji międzykulturowej, koncepcji wymiarów kultury,
 • operacyjnych aspektów reklamy, jej roli i miejsca w działaniach marketingowych przedsiębiorstwa.

 

Absolwent posiada umiejętności:

 • pozwalające rozumieć, konstruować i wykorzystywać w praktyce komunikaty reklamowe, tworzyć strategie promocyjne, praktycznie wykorzystać zasady kreowania właściwej komunikacji wewnątrz i na zewnątrz organizacji,
 • dokonywania diagnozy sytuacji i zjawisk będących przyczyną barier w komunikowaniu (na poziomie interpersonalnym, medialnym, instytucjonalnym),
 • przygotowywania planu mediów w zależności od istoty produktu,
 • stosowania metod, technik i narzędzi ewaluacji służących do realizowania badań nad współczesnymi mediami,
 • wyboru modelu komunikowania społecznego adekwatnego do realizowanych projektów i zadań badawczych,
 • identyfikowania możliwych barier w procesie komunikowania się interkulturowego.

Zdobytą wiedzę i umiejętności potrafi zastosować w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etyki.

Praca

Absolwent specjalności socjologia reklamy i komunikacji międzyludzkiej jest przygotowany do pracy w:

 • instytucjach medialnych (agencjach reklamowych,
 • mass mediach,
 • organach administracji publicznej,
 • organizacjach pozarządowych i przedsiębiorstwach (działach PR, działach promocji i marketingu).

Opłaty

 

Socjologia - studia I stopnia Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3-4 Rata miesięczna Semestr 5-6 Rata miesięczna
 
Studia dzienne (stacjonarne) 150 zł * 350 zł 150 zł * 415 zł 415 zł 415 zł
Studia zaoczne (niestacjonarne) 310 zł 390 zł 390 zł 390 zł
Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
Opłata rekrutacyjna + legitymacja 117 zł  

Sprawdź listę bonifikat, możesz zaoszczędzić nawet 695 zł: TUTAJ 

* Studia dofinansowane w ramach programu "Wsparcie na starcie - za Twoje studia płaci pracodawca"

Oferta specjalna

Super oferta dla kandydatów na studia dzienne/stacjonarne

Tylko teraz kandydaci na studia dzienne /stacjonarne mogą skorzystać z wyjątkowej propozycji jaką są  studia w ramach programu studiów dofinansowanych „Wsparcie na starcie”.  W ramach programu na pierwszym roku studiów czesne wynosi zaledwie 100 zł miesięcznie.  Więcej na temat programu "Wsparcie na starcie"

Studia dzienne
   

 

Partnerzy

Centrum Szkoleń i Psychologii Biznesu