Techniki sprzedaży i negocjacje w biznesie

Sprawdź
dostępność miejsc

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Opis specjalności

Nowy wymiar socjologii 

 

Celem specjalności techniki sprzedaży i negocjacje w biznesie jest dostarczenie studentowi wiedzy i umiejętności z zakresu efektywnej komunikacji, prowadzenia skutecznych negocjacji oraz wykorzystywania efektywnych technik sprzedaży.

 

Absolwent specjalności posiada wiedzę z zakresu:

 • znaczenia komunikatów werbalnych i niewerbalnych,
 • barier komunikacyjnych i ich wpływu na efektywne porozumiewanie się,
 • specyfiki komunikacji w środowisku międzykulturowym, w tym różnic kulturowych mających wpływ na proces komunikacji i negocjacji,
 • komunikacyjnych narzędzi perswazyjnych i metod wywierania wpływu na innych,
 • technik negocjacyjnych,
 • źródeł powstawania konfliktów i ich rodzajów,
 • specyfiki prowadzenia mediacji i możliwości ich wykorzystania w procesie rozwiązywania konfliktów.

 

Absolwent specjalności posiada umiejętności umożliwiające:

 • prawidłową interpretację poszczególnych komunikatów niewerbalnych,
 • praktycznego wykorzystywania narzędzi komunikacyjnych, takich jak: pytania otwarte i zamknięte, parafraza, klaryfikacja czy odzwierciedlenie,
 • rozpoznanie technik perswazyjnych stosowanych w relacjach ludzkich,
 • prawidłowe zastosowanie różnych technik negocjacyjnych,
 • wskazanie przyczyn konfliktu, diagnozę stylów rozwiązywania konfliktu, podjęcie działań sprzyjających rozwiązaniu konfliktu,
 • wskazanie różnic kulturowych i ich wpływu na proces porozumiewania się, w szczególności na prowadzenie negocjacji,
 • zastosowanie wybranych technik z zakresu mediacji w celu wypracowania porozumienia.

Absolwent wykazuje postawę otwartości wobec innych kultur, jest świadom wpływu różnic kulturowych na proces porozumienia się z innymi, jest świadom istnienia nieetycznych technik negocjacyjnych i konsekwencji wynikających z ich stosowania oraz jest otwarty na poszerzanie swojej wiedzy i doskonalenie kompetencji w zakresie studiowanej specjalności

 

Przedmioty w ramach specjalności:

 • Komunikacja w procesie sprzedaży i negocjacjach
 • Perswazja i wywieranie wpływu na innych
 • Psychologia klienta
 • Techniki negocjacji
 • Nowoczesne techniki sprzedaży
 • Narzędzia podnoszenia jakości i efektywności sprzedaży

Praca

Zdobyta wiedza i umiejętności mogą być wykorzystane w pracy w działach wymagających współpracy zespołowej, działach sprzedaży, promocji, marketingu czy obsługi klienta, w ramach pełnienia funkcji: menedżera ds. komunikacji marketingowej, przedstawiciela handlowego, specjalisty ds. promocji, menedżera produktu, marki, menedżera ds. sprzedaży, doradcy klienta, specjalisty ds. kontaktów z klientami, trenera biznesu.

Opłaty

 

Socjologia - studia I stopnia Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3-4 Rata miesięczna Semestr 5-6 Rata miesięczna
 
Studia dzienne (stacjonarne) 150 zł * 350 zł 150 zł * 415 zł 415 zł 415 zł
Studia zaoczne (niestacjonarne) 310 zł 390 zł 390 zł 390 zł
Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł  

Sprawdź listę bonifikat, możesz zaoszczędzić nawet 695 zł: TUTAJ 

* Studia dofinansowane w ramach programu "Wsparcie na starcie - za Twoje studia płaci pracodawca"

Oferta specjalna

Super oferta dla kandydatów na studia dzienne/stacjonarne

Tylko teraz kandydaci na studia dzienne /stacjonarne mogą skorzystać z wyjątkowej propozycji jaką są  studia w ramach programu studiów dofinansowanych „Wsparcie na starcie”.  W ramach programu na pierwszym roku studiów czesne wynosi zaledwie 100 zł miesięcznie.  Więcej na temat programu "Wsparcie na starcie"

Studia dzienne
   

 

Partnerzy

Centrum Szkoleń i Psychologii Biznesu