International business, trade & marketing (bezpłatne, dofinansowane z UE, studia w języku angielskim)

Sprawdź
dostępność miejsc

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Opis specjalności

Kształcenie realizowane jest w ramach projektu „Exellence in Education – Kompleksowy Program Rozwoju Akademii WSB” i jest współfinasowane ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Uwaga: liczba miejsc w projekcie ograniczona.


Program studiów w ramach specjalności International business, trade & marketing koncentruje się na praktycznych aspektach rynków globalnych oraz na przekazaniu wiedzy mającej zastosowanie w handlu międzynarodowym, imporcie i eksporcie, międzynarodowym marketingu produktów oraz globalnym zarządzaniu łańcuchem dostaw. Absolwent tej specjalności uzyska wiedzę i kompetencje z zakresu różnych obszarów, w szczególności funkcjonowania małych i średnich firm wchodzących na międzynarodowe rynki.

 

Sprawdź także bezpłatne studia II stopnia - International Business

 

Absolwent posiada wiedzę z zakresu:

 • Handlu międzynarodowego
 • Skutecznych działań marketingowych
 • Strategii marketingowych firm wielokulturowych
 • Stosowania technik i narzędzi sprzedaży
 • Zasad przygotowania dokumentacji handlowej
 • Znaczenia różnic międzykulturowych w prowadzeniu międzynarodowego biznesu
 • Międzynarodowego prawa handlowego
 • Logistyki międzynarodowej
 • Międzynarodowych rynków finansowych

 

 

Absolwent specjalności posiada umiejętności w zakresie

 • Budowania i zarządzania  relacjami w środowisku międzynarodowym
 • Analizy i oceny skuteczności działań na rynkach międzynarodowych
 • Negocjacji i mediacji
 • Przygotowania korespondencji biznesowej
 • Identyfikacji czynników ryzyka w handlu międzynarodowym
 • Ograniczania ryzyka w handlu międzynarodowym
 • Organizowania działalności gospodarczej w obrocie międzynarodowym

 

 

Wybrane przedmioty realizowane w ramach specjalizacji

 • Marketing międzynarodowy
 • Prawo międzynarodowe
 • Międzynarodowa komunikacja
 • Sprzedaż międzynarodowa
 • Międzynarodowe planowanie marketingowe
 • Budowanie strategii sprzedaży
 • Globalne zachowania konsumenckie
 • Zarządzanie relacjami z klientem
 • Międzynarodowe metody płatności

Praca

Absolwenci specjalności  International business, trade & marketing, są wszechstronnie przygotowani do pracy w międzynarodowych korporacjach, prowadzenia własnej działalności gospodarczej, instytucjach zajmujących się międzynarodową współpracą gospodarczą, jak również do pracy w organizacjach o charakterze niekomercyjnym.

Opłaty

Studia są bezpłatne dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej

Oferta specjalna

Studia w 100% dofinansowane z Unii Europejskiej.

Partnerzy