Aplikacje mobilne z elementami grafiki komputerowej - studia dualne

Sprawdź
dostępność miejsc

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Opis specjalności

„Kształcenie w ramach specjalności realizowane jest w ramach projektu „Dualny program kształcenia na kierunku informatyka” współfinasowany ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Uwaga liczba miejsc w projekcie ograniczona!


Specjalność Aplikacje mobilne z elementami grafiki komputerowej realizowana jest w systemie studiów dualnych. Oznacza to, że w ramach specjalności plan studiów tworzony jest i realizowany w ścisłej współpracy z firmą informatyczną.  Partnerem specjalności jest firma Smart-In specjalizująca się w tworzeniu i zarządzaniu systemami wspomagania podejmowania decyzji w obszarze tzw. Smart City (wykorzystanie nowoczesnych technologii do zarządzania zasobami miasta) oraz Internetu Rzeczy. Student od początku ma kontakt z firmą, która pomaga mu połączyć teorię z praktyką i poznać tajniki grafiki komputerowej oraz programowania aplikacji na urządzenia mobilne. Studia realizowane są jednocześnie w formie zajęć w uczelni oraz staży i praktyk w firmie. Staż trwa trzy miesiące w roku, a jego program jest dopasowany do treści realizowanych w ramach zajęć w danym roku akademickim.

 

Absolwent posiada wiedzę z zakresu:

 • Tworzenia i korygowania obrazu,
 • Projektowania graficznego,
 • Zapewniania bezpieczeństwa baz danych,
 • Korzystania z zasobów marketingu internetowego,
 • Architektury urządzeń mobilnych i mobilnych systemów operacyjnych.

 

Absolwent specjalności posiada umiejętności w zakresie:

 • Stosowania rozwiązań Internetu Rzeczy w projektach,
 • Pracy w oparciu o bazy danych,
 • Zastosowań machine learning,
 • Prezentacji graficznych w sieci,
 • Pracy przy projektach zespołowych.

 

Wybrane przedmioty realizowane w ramach specjalizacji

 • Nierelacyjne bazy danych,
 • Animacja i realizacja obrazu,
 • Projektowanie graficzne w środowisku Unity3D,
 • Zastosowania machine learning,
 • Rozwiazania Internetu Rzeczy,
 • Rozszerzona rzeczywistość,
 • Platformy cloud computing,
 • Bezpieczeństwo i ciągłość działania systemów komputerowych.

 

Certyfikaty

Studenci będą uczestniczyć w szkoleniu z programowania aplikacji webowych w oparciu o react.js, Redux i ES6.

Praca

Absolwenci specjalności  Aplikacje mobilne z elementami grafiki komputerowej są przygotowani do podjęcia pracy w firmach tworzących systemy usprawniające podejmowanie decyzji oraz wdrażających inteligentne systemy monitoringu i analiz, na przykład dla służb miejskich i porządkowych. Absolwenci zatrudniani są także w firmach pracujących na pograniczu informatyki i automatyki.

Opłaty

Informatyka - studia I stopnia Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2  Rata miesięczna Semestr 3-4 Rata miesięczna Semestr 5-7 Rata miesięczna

Studia dzienne (stacjonarne)

100 zł 315  zł 300 zł 325 zł
Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
Opłata rekrutacyjna + legitymacja 117 zł  

Oferta specjalna

Firma Smart IN

Partnerzy