Systemy rzeczywistości wirtualnej

Sprawdź
dostępność miejsc

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Opis specjalności

Rozwój technologii wizualizacji 3D rozwinął zapotrzebowanie na specjalistów z dziedziny wykorzystania rzeczywistości wirtualnej w wielu aspektach działalności komercyjnej. Rzeczywistość wirtualna i rozszerzona jest używana w przemyśle rozrywkowym, branży medycznej, oraz systemach inżynierskich wspomagających projektowanie i prototypowanie oraz zarządzaniu i marketingu. Specjalność ma na celu przekazanie niezbędnej wiedzy o nowoczesnych narzędziach wykorzystywanych w kreowaniu multimediów z użyciem rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej oraz o rozwiązaniach stosowanych do integracji rzeczywistości wirtualnej z istniejącymi systemami informatycznymi.

 

Student nabywa wiedzę w zakresie:

 • Podstawy i elementy technicznej realizacji grafiki 2D i 3D w systemach komputerowych;
 • Funkcjonowania, budowy i oprogramowania nowoczesnych interfejsów komunikacji człowiek-maszyna (HMI);
 • Budowy i sposobów funkcjonowania sprzętowych i programowych systemów akwizycji danych, ze szczególnym     uwzględnieniem danych wizyjnych;
 • Metod i technik zarządzania projektami informatycznymi;
 • Sposobów obróbki zapisu, formatu i kompresji danych multimedialnych.

 

Student specjalności nabywa umiejętności:

 • Wykorzystania nowoczesnych środowisk wizualizacji 3D, takich jak np. środowisko Unity i Unreal Engine;
 • Wykorzystania metod technicznej realizacji grafiki rastrowej i wektorowej w oprogramowaniu komputerowym;
 • Tworzenia i wykorzystywania komputerowych modeli trójwymiarowych;
 • Przetwarzania danych multimedialnych;
 • Wykorzystania metod i rozwiązań systemowych przetwarzania obrazu, ze szczególnym uwzględnieniem systemów rzeczywistości wirtualnej oraz rozszerzonej;

 

Wybrane przedmioty:

 • Systemy grafiki wektorowej
 •  Programowanie aplikacji mobilnych w języku Java
 • Przetwarzanie informacji multimedialnej
 • Środowiska wizualizacji 3D
 • Nowoczesne interfejsy HMI
 • Projekt zespołowy - Realizacja techniczna środowiska rzeczywistości wirtualnej

 

 

Praca

Absolwent specjalności jest przygotowany do pracy w firmach marketingowych, deweloperskich, w szeroko rozumianych środowiskach projektanckich, firmach prowadzących projekty multimedialne oraz związane z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości, firmach związanych z branżą rozrywkową i produkcją gier komputerowych.

Absolwenci specjalności znajdą zatrudnienie zarówno w charakterze projektantów materiałów multimedialnych jak i programistów gier komputerowych i aplikacji multimedialnych, czy inżynierów obrazu.

Opłaty

Informatyka - studia I stopnia Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3-6 Rata miesięczna Semestr 7 Rata miesięczna
 
Studia dzienne (stacjonarne) 150 zł * 395 zł 150 zł * 415 zł 415 zł 415 zł
Studia zaoczne (niestacjonarne) 310 zł 390 zł 390 zł 385 zł
Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
Opłata rekrutacyjna + legitymacja 117 zł  

* Studia dofinansowane w ramach programu "Wsparcie na starcie - za Twoje studia płaci pracodawca"

 

 

Oferta specjalna

Super oferta dla kandydatów na studia dzienne/stacjonarne

Tylko teraz kandydaci na studia dzienne /stacjonarne mogą skorzystać z wyjątkowej propozycji jaką są  studia w ramach programu studiów dofinansowanych „Wsparcie na starcie”.  W ramach programu na pierwszym roku studiów czesne wynosi zaledwie 100 zł miesięcznie.  Więcej na temat programu "Wsparcie na starcie"

Studia dzienne

Sprawdź aktualne promocje dla kandydatów na studia

Przejdź na stronę z aktualnymi promocjami dla kandydatów na studia I i II stopnia Promocje

Promocje

Partnerzy

Program studiów realizowany jest we współpracy z firmą Farm51.

 

Partnerzy Wyższej Szkoły Binzesu w Dąbrowie Górniczej umożliwiają studentom dostęp do nowoczesnych form edukacji (wirtualne praktyki IBM, narzędzia grywalizacji Comarch) oraz specjalistycznego oprogramowania w procesie kształcenia m.in. systemy informatyczne firmy Microsoft, Oracle, Cisco, IBM, zintegrowane systemy zarządzania IFS, CRM firmy Simple. Dodatkową możliwością rozwoju i zdobycia doświadczenia są wizyty oraz praktyki w wiodących firmach informatycznych (m.in. IBM, Kroll Ontrack, Comarch S.A, Wasko S.A., UPC, 3Services Factory S.A., Netology, Interia.pl,  Alcerol Mittal).

 

  Netology  
Netology