Inżynier optymalizacji i symulacji

Sprawdź
dostępność miejsc

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Opis specjalności


Studenci tej specjalności zdobędą praktyczne umiejętności kompleksowego modelowania, symulacji i optymalizacji procesów z obszaru produkcji, logistyki oraz usług. Specjalność Inżynier optymalizacji i symulacji  wpisuje się w inteligentne specjalizacje województwa śląskiego. Zajęcia będą realizowane  z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania (FlexSim GP, FlexTerm, AnyLogic, FloWorks, OptQuest FlexSim Healthcare).

Inżynierowie optymalizacji i symulacji to jedni z najbardziej poszukiwanych specjalistów na rynku pracy.

 

Absolwent posiada wiedzę z zakresu:

 

 • podejścia procesowego do produkcji oraz usług
 • podstaw inżynierii procesów
 • infrastruktury magazynowej i produkcyjnej
 • środków transportu wewnętrznego
 • podstaw projektowania procesów ciągłych

 

Absolwent specjalności posiada umiejętności w zakresie

 

 • przeprowadzenia symulacji komputerowej na potrzeby optymalizacji procesów produkcyjnych i usługowych
 • projektowania procesów ciągłych
 • modelowania procesów produkcyjnych
 • modelowania procesów magazynowych
 • optymalizowania systemów ciągłych

 

Wybrane przedmioty realizowane w ramach specjalizacji

 

 • Modelowanie systemów magazynowych z wykorzystaniem oprogramowania symulacyjnego (FlexSim GP)
 • Modelowanie systemów transportowych i magazynowych z wykorzystaniem oprogramowania symulacyjnego (FlexTerm)
 • Modelowanie systemów produkcyjnych z wykorzystaniem oprogramowania symulacyjnego (FlexSim GP oraz FloWorks)
 • Optymalizacja systemów dyskretnych i ciągłych z wykorzystaniem oprogramowania symulacyjnego (OptQuest)
 • Zaawansowane modelowanie systemów magazynowych z wykorzystaniem oprogramowania symulacyjnego (FlexSim GP)

 

Certyfikaty

 

W ramach specjalności studenci mają możliwość uzyskania następujących certyfikatów:

 • Modelarz Symulacji Flexsim
 • Konsultant I Stopnia Symulacji Flexsim
 • Konsultant Optymalizacji Procesów
 • Konsultant Symulacji Procesów Ciągłych
 • Konsultant II Stopnia Symulacji Flexsim

 


Nasi absolwenci potrafią "przewidywać przyszłość" - czyli jak dokonać zmiany lepiej, taniej, bezpieczniej oraz bez zbędnego ryzyka

 

Narzędzia symulacji umożliwiają podęcie decyzji w oparciu o prognozowanie zachowania wybranego systemu (np.: transportowego, produkcyjnego, logistycznego) w przyszłości i przewidzenie konsekwencji podejmowanych decyzji. Symulacje pozwalają na testowanie nowych rozwiązań, zwiększając sukces i bezpieczeństwo nowych wdrożeń, podnosząc bezpieczeństwo techniczne, minimalizują ilość popełnionych błędów oraz pozwalają na kontrolę ryzyka kontraktowego (niezrealizowanie zamówienia), ryzyka wypadków i ryzyka awarii. 

 

Specjalistyczne oprogramowanie dostępne dla studentów

 

Dzięki zakupowi specjalistycznego oprogramowania do symulacji studenci zdobędą praktyczne umiejętności projektowania symulacji mających zastosowanie w firmach logistycznych, transportowych (terminale kontenerowe), w przemyśle petrochemicznym, chemicznym, farmaceutycznym, kosmetycznym, motoryzacyjnym, a nawet w służbie zdrowia, co daje im kompleksowe i unikatowe wykształcenie nie tylko na skalę regionu, ale także kraju.

 

 

Dlaczego warto wybrać studia - "Inżynier optymalizacji i symulacji"?

 

 1. Najnowocześniejsze metody dydaktyczne

  W ramach zajęć studenci będą realizowali projekty w oparciu o metodę learning by developing polegającą na uruchomieniu triady student-nauczyciel-pracodawca.  Pracodawca zleca do rozwiązania studentowi realny problem (w tym wypadku związany z obszarem optymalizacji wybranego procesu), który przy pomocy nauczyciela przygotowuje, w oparciu o specjalistyczne oprogramowanie do symulacji, rozwiązanie. Wygenerowane rozwiązania będą mogły być wdrożone w przedsiębiorstwach biorących udział w projekcie. Dzięki szerokiej współpracy Uczelni z przedsiębiorstwami oraz stowarzyszeniami branżowymi, np. z Polską Izbą Motoryzacji istnieje możliwość pozyskania realnych problemów do projektów studenckich od regionalnych przedsiębiorstw reprezentujących różne branże przemysłu. Uwzględniono także najnowsze tendencje w kształceniu, kładąc nacisk na aktywne metody uczenia w oparciu o myślenie problemowe (problem based learning).
   

 2. Wykładowcy - praktycy

  Wśród wykładowców prowadzących zajęcia ze studentami znajdują się eksperci posiadający bogate doświadczenie zawodowe, którzy w przystępny sposób dzielą się swoimi umiejętnościami i wiedzą. Dzięki temu studenci zdobywają kompetencje zawodowe poszukiwane przez pracodawców.  
   

 3. Wizyty studyjne 

  W trakcie studiów studenci uczestniczą w cyklu wyjazdów do wiodących na rynku przedsiębiorstw. Dzięki temu mają okazję poznania struktury korporacyjnej, uczestniczyć w prezentacjach, wykładach i spotkaniach, a co najważniejsze, Uczelnia stwarza możliwość skonfrontowania posiadanej wiedzy z praktyką. Wizyty studyjne w firmach to również okazja do nawiązania współpracy, która bardzo często przeradza się w praktyki, staże czy oferty stałej pracy.
   

 4. Studia dofinansowane = tańsze

  Dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej czesne za studia będzie bardzo atrakcyjne!

 

Przede wszystkim PRAKTYCZNIE

 

Praktyczny charakter studiów odzwierciedlają treści (zgodne z oczekiwaniami pracodawców), kadra (praktycy) oraz metody dydaktyczne (zajęcia dualne u pracodawców, warsztatowe zajęcia w oparciu o: metodykę Problem Based Learning, projekty indywidualne i zespołowe będące rozwiązaniem realnych problemów zgłaszanych przez pracodawców, analizę case studies, symulacje, zajęcia w specjalistycznych laboratoriach z użyciem specjalistycznego oprogramowania).

Praca

Absolwenci specjalności mogą podjąć pracę w firmach konsultingowych, działach planowania oraz działach utrzymania ruchu przedsiębiorstw, jak również w firmach, które wdrażają nowoczesne modele w procesach produkcyjnych.

Opłaty

Logistyka- studia I stopnia Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3-4 Rata miesięczna Semestr 5-7 Rata miesięczna
 
Studia dzienne (stacjonarne) 150 zł * 360 zł 150 zł * 380 zł 380 zł 445 zł
Studia zaoczne (niestacjonarne) 360 zł 380 zł 380 zł 445 zł
Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł  

Sprawdź listę bonifikat, możesz zaoszczędzić nawet 695 zł: TUTAJ 

* Studia dofinansowane w ramach programu "Wsparcie na starcie - za Twoje studia płaci pracodawca"

Oferta specjalna

Super oferta dla kandydatów na studia dzienne/stacjonarne

Tylko teraz kandydaci na studia dzienne /stacjonarne mogą skorzystać z wyjątkowej propozycji jaką są  studia w ramach programu studiów dofinansowanych „Wsparcie na starcie”.  W ramach programu na pierwszym roku studiów czesne wynosi zaledwie 100 zł miesięcznie.  Więcej na temat programu "Wsparcie na starcie"

Studia dzienne
   

Partnerzy

Flex Sim

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA DZIENNE ZAPISZ SIĘ NA STUDIA ZAOCZNE

Umiejętności ważne dla pracodawców

 

Umiejętności absolwentów w obszarze zastosowania symulacji pozwolą ich pracodawcom w bezpośredniej identyfikacji obszarów redukcji kosztów, zwiększenia wydajności, optymalizacji poszczególnych procesów, analizy ryzyka, co może wpływać na podniesienie konkurencyjności danego przedsiębiorstwa.