Logistyka w biznesie – studia dualne

Sprawdź
dostępność miejsc

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Opis specjalności

„Kształcenie w ramach specjalności realizowane jest w ramach projektu „Dualny program kształcenia na kierunku Logistyka” współfinasowany ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Uwaga liczba miejsc w projekcie ograniczona.


Specjalność realizowana jest w systemie studiów dualnych, które zakładają jednoczesne zdobywanie wiedzy  oraz doświadczenia praktycznego. Studia realizowane są jednocześnie w formie zajęć w uczelni oraz staży i praktyk w firmie. Staż trwa trzy miesiące w roku, a jego program jest dopasowany do treści realizowanych w ramach zajęć w danym roku akademickim. Po pierwszym roku tematyka stażu dotyczy m.in. logistyki handlu i dystrybucji, po drugim: systemów i procesów transportowych, po trzecim: gospodarki magazynowej.

 

Absolwent posiada wiedzę z zakresu:

 • Logistycznej obsługi klienta
 • Narzędzi i metod doskonalenia procesu logistycznego
 • Zarządzania ryzykiem w łańcuchu dostaw
 • Konkurencyjnych strategii logistycznych
 • Zaawansowanych systemów informatycznych
 • Zrównoważonego zarządzania łańcuchem dostaw

 

Absolwent specjalności posiada umiejętności w zakresie

 • Zarządzania informacją w procesach logistycznych
 • Optymalizacji procesu logistycznego
 • Logistycznej obsługi klienta e-commerce
 • Stosowania odpowiedniej dokumentacji
 • Analizy procesu logistycznego
 • Pracy w zespole

 

Wybrane przedmioty realizowane w ramach specjalizacji

 • Logistyczna obsługa klienta
 • Informatyczne wspomaganie logistyki
 • Rachunek kosztów logistycznych
 • Sprzedaż usług logistycznych
 • Zarządzanie jakością w logistyce
 • Systemy i procesy transportowe
 • Zasady funkcjonowania magazynów przeładunkowych oraz wysokiego składowania
 • Outsourcing w gospodarce magazynowej
 • Obsługa klientów e-commerce

 

Certyfikaty

Absolwenci specjalności Logistyka w biznesie będą przygotowani do uzyskania specjalistycznych certyfikatów:

 • Auditora wewnętrznego systemu zarządzania jakością wg ISO 9001
 • Auditora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO 27001
 • Auditora wewnętrznego systemu zarządzania środowiskowego wg ISO 14001

Praca

Wiedza i kompetencje nabyte na studiach dualnych pozwalają absolwentom na podjęcie pracy w różnych przedsiębiorstwach i instytucjach  na stanowiskach menedżerów i specjalistów w zakresie zarządzania procesami i projektami logistycznymi.

Opłaty

Logistyka- studia I stopnia Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2  Rata miesięczna Semestr 3-4 Rata miesięczna Semestr 5-7 Rata miesięczna
 
Studia dzienne (stacjonarne) 100 zł 280 zł 325 zł 325 zł

Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień

220 zł 220 zł 220 zł 220 zl
Opłata rekrutacyjna + legitymacja 117 zł  

Oferta specjalna

.

Partnerzy