Inżynieria bezpieczeństwa w transporcie

Sprawdź
dostępność miejsc

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Opis specjalności

Opis specjalności

Nauka na specjalności inżynieria bezpieczeństwa w transporcie przygotowuje studenta do pełnienia roli skutecznego menedżera bezpieczeństwa w pełni wykorzystującego potencjał usługowy firmy transportowej (kolejowej/drogowej/lotniczej/wodnej/centra logistyczne). Studenci poznają problematykę zarządzania bezpieczeństwem w organizacjach transportowych, techniki zarządzania ryzykiem i oceny znaczenia zmiany w systemach transportowych. Po ukończeniu studiów absolwent będzie dysponował również umiejętnościami związanymi z bezpiecznym projektowaniem technicznych środków transportu przy wykorzystaniu metody elementów skończonych.

 

Absolwent posiada wiedzę z zakresu:

 • metod organizacji i zarządzania,
 • podejmowania decyzji kierowniczych,
 • unijnego i krajowego prawodawstwa w zakresie bezpieczeństwa transportu,
 • metody elementów skończonych (MES),
 • wymagań dla obowiązkowych i dobrowolnych systemów zarządzania w transporcie,
 • zasad postępowania w sytuacjach kryzysowych i analizy zdarzeń transportowych,
 • zasad działania organów nadzorczych i regulacyjnych w zakresie transportu w Polsce i Europie.

 

Absolwent specjalności posiada umiejętności w zakresie

 • opracowania i wdrożenia systemów zarządzania w przedsiębiorstwach transportowych,
 • opracowania polityki bezpieczeństwa organizacji,
 • analizy rozwoju przedsiębiorstwa w aspekcie bezpieczeństwa,
 • projektowania środków technicznych z wykorzystaniem metody elementów skończonych,
 • metod i technik zarządzania ryzykiem,
 • przygotowania i wdrożenia zmian w organizacji,
 • audytowania systemów zarządzania.

 

Wybrane przedmioty realizowane w ramach specjalizacji

 • Strategie i plany marketingowe organizacji transportowych
 • Systemy zarządzania w transporcie
 • Metody i techniki zarządzania ryzykiem w transporcie
 • Monitorowanie bezpieczeństwa w transporcie
 • Metody numeryczne w projektowaniu (ANSYS, Catia)
 • Przewóz materiałów niebezpiecznych
 • Działania intencjonalne - Terroryzm
 • Sytuacje kryzysowe w transporcie
 • Regulacje prawne w zakresie bezpieczeństwa transportu lotniczego/drogowego/kolejowego/wodnego

 

Certyfikaty

Absolwenci kierunku transport, specjalności inżynieria bezpieczeństwa w transporcie  będą przygotowani do uzyskania specjalistycznych certyfikatów:

 • Auditora wewnętrznego systemu zarządzania jakością wg ISO 9001
 • Auditora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO 27001
 • Auditora wewnętrznego systemu zarządzania środowiskowego wg ISO 14001
 • Auditora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg ISO 18001
 • Audytora/Pełnomocnika Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem w transporcie
 • Audytora/Pełnomocnika Systemu Zarządzania Utrzymaniem w transporcie
 •  
 

Praca

Absolwenci specjalności inżynieria bezpieczeństwa w transporcie są merytorycznie przygotowani do podjęcia pracy w charakterze: pełnomocników, menedżerów, kierowników średniego szczebla zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym i logistyce, samodzielnych przedsiębiorców prowadzących własną działalność transportową, członków zarządu i rad nadzorczych przedsiębiorstw, doradców z dziedziny zarządzania bezpieczeństwem w firmach konsultingowych.

Opłaty

Transport - studia I stopnia Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3-4 Rata miesięczna Semestr 5-6 Rata miesięczna Semestr 7 Rata miesięczna
     
Studia dzienne (stacjonarne) 150 zł * 360 zł 150 zł * 380 zł 380 zł 445 zł 525 zł
Studia zaoczne (niestacjonarne) 360 zł 380 zł 380 zł 445 zł 525 zł
Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł        

* Studia dofinansowane w ramach programu "Wsparcie na starcie - za Twoje studia płaci pracodawca"

Oferta specjalna

Super oferta dla kandydatów na studia dzienne/stacjonarne

Tylko teraz kandydaci na studia dzienne /stacjonarne mogą skorzystać z wyjątkowej propozycji jaką są  studia w ramach programu studiów dofinansowanych „Wsparcie na starcie”.  W ramach programu na pierwszym roku studiów czesne wynosi zaledwie 100 zł miesięcznie.  Więcej na temat programu "Wsparcie na starcie"

Studia dzienne
   

Partnerzy