Inżynieria i bezpieczeństwo w transporcie szynowym

Sprawdź
dostępność miejsc

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Opis specjalności

 

Opis specjalności

Celem specjalności inżynieria i bezpieczeństwo w transporcie szynowym jest przekazanie wiedzy i umiejętności związanych z szeroko pojętym transportem szynowym (kolejowym, tramwajowym, przemysłowym: górniczym; hutniczym), ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień bezpieczeństwa, infrastruktury, budowy i eksploatacji pojazdów szynowych. Zakres merytoryczny studiów obejmuje również zagadnienia trwałości i niezawodności środków technicznych w transporcie szynowym. Ponadto w ramach specjalności zakłada się przekazanie kompetencji, umożliwiających projektowanie i budowę elementów infrastruktury szynowej i pojazdów szynowych, zarządzanie systemami bezpieczeństwa w transporcie oraz systemami logistycznymi. Po ukończeniu studiów absolwent będzie dysponował również kompletem technik związanych m.in. z przeprowadzaniem analizy ryzyka i oceny istotności zmiany oraz reprezentowaniem w organizacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS)/Utrzymaniem (MMS) z uwzględnieniem najnowszych wymagań prawnych polskich i europejskich. Student w trakcie studiów będzie miał możliwość uzyskania certyfikatów Pełnomocnika i Audytora wewnętrznego systemów zarządzania bezpieczeństwem, utrzymaniem i jakością. Ponadto w trakcie studiów będzie uczestniczył w licznych stażach i praktykach wśród liderów branży kolejowej w Polsce (m.in. PKP Cargo, PKP PLK, DB Schenker).

 

Absolwent specjalności posiada wiedzę z zakresu

 • unijnego i krajowego prawodawstwa w zakresie transportu kolejowego,
 • typów i zasad konstrukcji pojazdów szynowych,
 • zasad użytkowania i utrzymania pojazdów szynowych,
 • zasad projektowania, budowy i utrzymania infrastruktury kolejowej,
 • metody elementów skończonych (MES),
 • zasad prowadzenia ruchu kolejowego,
 • projektowania pojazdów szynowych i ich elementów,
 • wymagań dla obowiązkowych i dobrowolnych systemów zarządzania w transporcie kolejowym,
 • zasad działania organów nadzorczych i regulacyjnych w zakresie transportu kolejowego w Polsce i Europie.

 

Absolwent specjalności posiada umiejętności umożliwiające

 • tworzenie dokumentacji eksploatacyjnej pojazdów kolejowych,
 • optymalizację konstrukcji pojazdów i projektowanie ich modernizacji,
 • projektowanie środków technicznych z wykorzystaniem metody elementów skończonych,
 • budowę, wdrożenie i prowadzenie systemów zarządzania w transporcie kolejowym (SMS, MMS),
 • audytowanie systemów zarządzania,
 • przeprowadzanie procesu oceny znaczenia zmiany i zarządzania ryzykiem.

Wybrane przedmioty realizowane w ramach specjalizacji

 • Infrastruktura kolejowa
 • Sterowanie ruchem kolejowym
 • Prowadzenie ruchu kolejowego
 • Budowa i eksploatacja pojazdów szynowych
 • Eksploatacja infrastruktury kolejowej
 • Metody numeryczne w projektowaniu (ANSYS, Catia)
 • Zarządzanie ryzykiem w transporcie kolejowym
 • Systemy zarządzania w transporcie kolejowym
 • Audytowanie systemów zarządzania w transporcie kolejowym
 • Przewóz materiałów niebezpiecznych na kolei
 • Regulacje prawne w zakresie bezpieczeństwa transportu kolejowego

 

Certyfikaty

Absolwenci kierunku transport, specjalności inżynieria i bezpieczeństwo kolejowe  będą przygotowani do uzyskania specjalistycznych certyfikatów:

 • Auditora wewnętrznego systemu zarządzania jakością wg ISO 9001
 • Audytora/Pełnomocnika Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem w transporcie
 • Audytora/Pełnomocnika Systemu Zarządzania Utrzymaniem w transporcie

 

Zgodnie z Ustawą o prawie budowlanym oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie funkcji technicznych w budownictwie studia pierwszego lub drugiego stopnia na kierunku transport, specjalności transport szynowy w Akademii WSB są podstawą do zdobycia uprawnień budowlanych w obszarze teorii. Po ukończeniu studiów do aplikanta należy jeszcze spełnienie wymagań opisanych w ustawie art. 14 ust. 3 związanych z praktykami przy sporządzaniu projektów oraz praktykami na budowie potwierdzonymi przez osobę wpisaną na listę członków izby, posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane.

 

Praca

Absolwenci specjalności inżynieria i bezpieczeństwo w transporcie szynowym  są merytorycznie przygotowani do podjęcia pracy w charakterze: pełnomocników, menedżerów, kierowników średniego szczebla zarządzania bezpieczeństwem w transporcie, samodzielnych przedsiębiorców prowadzących własną działalność transportową, pracowników biur projektowych i przedsiębiorstw transportowych, członków zarządu i rad nadzorczych przedsiębiorstw, doradców z dziedziny zarządzania inżynierii transportu szynowego i bezpieczeństwem w firmach konsultingowych.

 

Opłaty

Transport - studia I stopnia Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3-4 Rata miesięczna Semestr 5-6 Rata miesięczna Semestr 7 Rata miesięczna
     
Studia dzienne (stacjonarne) 150 zł * 360 zł 150 zł * 380 zł 380 zł 445 zł 525 zł
Studia zaoczne (niestacjonarne) 360 zł 380 zł 380 zł 445 zł 525 zł
Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł        

* Studia dofinansowane w ramach programu "Wsparcie na starcie - za Twoje studia płaci pracodawca"

Oferta specjalna

Super oferta dla kandydatów na studia dzienne/stacjonarne

Tylko teraz kandydaci na studia dzienne /stacjonarne mogą skorzystać z wyjątkowej propozycji jaką są  studia w ramach programu studiów dofinansowanych „Wsparcie na starcie”.  W ramach programu na pierwszym roku studiów czesne wynosi zaledwie 100 zł miesięcznie.  Więcej na temat programu "Wsparcie na starcie"

Studia dzienne
   

Partnerzy