Logistyka i spedycja w transporcie

Sprawdź
dostępność miejsc

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Opis specjalności

Celem specjalności logistyka i spedycja w transporcie jest przekazanie wiedzy w zakresie sieci transportowych, ich struktury gałęziowej, podziałów oraz możliwości zastosowania środków transportu z poszczególnych gałęzi do realizacji procesów transportowych oraz z zakresu organizowania przewozu ładunków i usług spedycyjnych. Absolwenci specjalności posiadają umiejętność doboru środka transportu, optymalizacji trasy przejazdu oraz organizacji przewozu wraz z wymaganą dokumentacją. Podczas wykonywania czynności zawodowych posługują się oprogramowaniem wspomagającym podejmowanie decyzji oraz prowadzenie wymaganej dokumentacji.

 

Absolwent specjalności posiada wiedzę z zakresu

 • logistyki i spedycji,
 • infrastruktury i suprastruktury transportu,
 • prawa przewozowego,
 • transportu materiałów niebezpiecznych,
 • transportu materiałów ponadnormatywnych.

 

Absolwent specjalności posiada umiejętności umożliwiające

 • dobór gałęzi i środka transportu,
 • optymalizację trasy przejazdu,
 • organizację przewozu,
 • opracowanie wymaganej dokumentacji spedycyjnej,
 • wykorzystanie oprogramowania wspomagającego podejmowanie decyzji.

 

Wybrane przedmioty realizowane w ramach specjalności

 • Logistyczna obsługa transportu
 • Prawo przewozowe
 • Spedycja drogowa, kolejowa, morska i lotnicza
 • Transport materiałów niebezpiecznych
 • Transport materiałów ponadnormatywnych

Certyfikaty

Absolwenci kierunku transport, specjalności logistyka i spedycja w transporcie będą przygotowani do uzyskania specjalistycznych certyfikatów:

 • Auditora wewnętrznego systemu zarządzania jakością wg ISO 9001
 • Auditora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO 27001

Praca

Absolwenci specjalności logistyka i spedycja w transporcie są merytorycznie przygotowani do podjęcia pracy w charakterze: menedżerów, kierowników średniego szczebla zarządzania logistyką i spedycją w transporcie, samodzielnych przedsiębiorców prowadzących własną działalność transportową, członków zarządu i rad nadzorczych przedsiębiorstw, doradców z dziedziny logistyki i spedycji w firmach konsultingowych.

Opłaty

Transport - studia I stopnia Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3-4 Rata miesięczna Semestr 5-6 Rata miesięczna Semestr 7 Rata miesięczna
     
Studia dzienne (stacjonarne) 150 zł * 360 zł 150 zł * 380 zł 380 zł 445 zł 525 zł
Studia zaoczne (niestacjonarne) 360 zł 380 zł 380 zł 445 zł 525 zł
Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł        

* Studia dofinansowane w ramach programu "Wsparcie na starcie - za Twoje studia płaci pracodawca"

Oferta specjalna

Super oferta dla kandydatów na studia dzienne/stacjonarne

Tylko teraz kandydaci na studia dzienne /stacjonarne mogą skorzystać z wyjątkowej propozycji jaką są  studia w ramach programu studiów dofinansowanych „Wsparcie na starcie”.  W ramach programu na pierwszym roku studiów czesne wynosi zaledwie 100 zł miesięcznie.  Więcej na temat programu "Wsparcie na starcie"

Studia dzienne
   

Partnerzy