Spedycja w transporcie

Sprawdź
dostępność miejsc

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Opis specjalności

Celem specjalności Spedycja w transporcie jest  przekazanie wiedzy w zakresie sieci transportowych, ich struktury gałęziowej, podziałów oraz możliwości zastosowania środków transportu z poszczególnych gałęzi do realizacji procesów transportowych.  Absolwenci specjalności posiadają umiejętność doboru środka transportu, optymalizacji trasy przejazdu oraz organizacji przewozu wraz z wymaganą dokumentacją. Podczas wykonywania czynności zawodowych posługują się oprogramowaniem wspomagającym podejmowanie decyzji oraz prowadzenie wymaganej dokumentacji.

 

Absolwent specjalności posiada wiedzę z zakresu

 • infrastruktury i suprastruktury transportu,
 • prawa przewozowego,
 • transportu materiałów niebezpiecznych,
 • transportu materiałów ponadnormatywnych.

 

Absolwent specjalności posiada umiejętności umożliwiające

 • dobór gałęzi i środka transportu,
 • optymalizację trasy przejazdu,
 • organizację przewozu,
 • opracowanie wymaganej dokumentacji spedycyjnej,
 • wykorzystanie oprogramowania wspomagającego podejmowanie decyzji.

 

Wybrane przedmioty realizowane w ramach specjalności

 • Logistyczna obsługa transportu
 • Prawo przewozowe
 • Spedycja drogowa, kolejowa, morska i lotnicza
 • Transport materiałów niebezpiecznych
 • Transport materiałów ponadnormatywnych

Praca

Absolwent tej specjalności jest przygotowany do podjęcia pracy na stanowiskach samodzielnych lub pomocniczych w przedsiębiorstwach transportowych oraz spedycyjnych, zajmujących się organizacją przewozu dóbr materialnych i osób. Po ukończeniu studiów I stopnia absolwenci mogą kontynuować kształcenie na studiach II stopnia.

Opłaty

Transport -

studia I stopnia

Semestr 1

Rata/mies.

Semestr 2 

Rata/mies.

Semestr 3-4 

Rata/mies. 

Semestr 5-6

Rata/mies.

Semestr 7

Rata/mies.

 

Studia dzienne

(stacjonarne)

do 10.07.2018 r. 

100 zł * 

360 zł

100 zł *

380 zł

380 zł 445 zł 525 zł

Studia dzienne

(stacjonarne) 
po 10.07.2018 r. 

 150 zł * 

360 zł

150 zł *

380 zł

380 zł 445 zł 525 zł
           

Studia zaoczne

(niestacjonarne)

360 zł 380 zł 380 zł 445 zł 525 zł

Czesne

w miesiącach:

lipiec, sierpień

220 zł 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł

Opłata

rekrutacyjna

+ legitymacja

117 zł    

 

Sprawdź listę bonifikat, możesz zaoszczędzić nawet 695 zł: TUTAJ 

* Studia dofinansowane w ramach programu "Wsparcie na starcie - za Twoje studia płaci pracodawca"

Oferta specjalna

Super oferta dla kandydatów na studia dzienne/stacjonarne

Tylko teraz kandydaci na studia dzienne /stacjonarne mogą skorzystać z wyjątkowej propozycji jaką są  studia w ramach programu studiów dofinansowanych „Wsparcie na starcie”.  W ramach programu na pierwszym roku studiów czesne wynosi zaledwie 100 zł miesięcznie.  Więcej na temat programu "Wsparcie na starcie"

Studia dzienne
   

Partnerzy

 

Euroterminal
PKP Cargo
Kolprem Hartwig