Systemy informatyczne w transporcie

Sprawdź
dostępność miejsc

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Opis specjalności

Celem specjalności Systemy informatyczne w transporcie jest  przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie najnowszych rozwiązań teleinformatycznych, które mają zastosowanie w transporcie i stanowią istotny element procesu pozyskania oraz interpretacji informacji kluczowych dla realizacji działań przedsiębiorstwa transportowego lub działającego w obszarze transportu, jak również kwestii związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa danych przedsiębiorstwa.

 

Absolwent specjalności posiada pogłębioną wiedzę z zakresu

  • metod sztucznej inteligencji w transporcie,
  • bezpieczeństwa systemów komputerowych,
  • sieci komputerowych w transporcie.

 

Absolwent specjalności posiada umiejętności umożliwiające

  • opracowanie oraz zoptymalizowanie systemów komputerowych stosowanych w transporcie,
  • wykorzystanie systemów analizy danych,
  • wykorzystanie systemów informatycznych stosowanych podczas realizacji procesów transportowych,

 

Wybrane przedmioty realizowane w ramach specjalności

  • Systemy analizy danych
  • Sieci komputerowe w transporcie
  • Bezpieczeństwo sieci i systemów komputerowych
  • Metody sztucznej inteligencji w transporcie
 

Certyfikat kompetencji zawodowych w drogowym transporcie rzeczy

 

Uwzględniając dominację transportu drogowego w działalności transportowej program studiów w części dotyczącej tej gałęzi transportu zawiera zagadnienia, których opanowanie jest niezbędne do uzyskania certyfikatu kompetencji zawodowych w drogowym transporcie rzeczy.  Program studiów zawiera wszystkie zagadnienia uprawniające do całkowitego zwolnienia z obowiązku odbycia egzaminu pisemnego w celu uzyskania certyfikatu kompetencji zawodowych (podstawa prawna: Art. 38a ustęp 1 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym Dz. U. 2001 Nr 123 poz. 1371 i Dz.U. 2012 poz.1265 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o transporcie drogowym).

 

Praca

Absolwent tej specjalności jest przygotowany do podjęcia pracy w dziedzinie wsparcia informatycznego na stanowiskach samodzielnych lub pomocniczych w przedsiębiorstwach transportowych oraz świadczących usługi wspomagające i doradcze dla podmiotów działających w zakresie transportu.

 

Opłaty

Transport - studia I stopnia Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3-4 Rata miesięczna Semestr 5-6 Rata miesięczna Semestr 7 Rata miesięczna
     
Studia dzienne (stacjonarne) 150 zł * 360 zł 150 zł * 380 zł 380 zł 445 zł 525 zł
Studia zaoczne (niestacjonarne) 360 zł 380 zł 380 zł 445 zł 525 zł
Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
Opłata rekrutacyjna + legitymacja 117 zł        

* Studia dofinansowane w ramach programu "Wsparcie na starcie - za Twoje studia płaci pracodawca"

Oferta specjalna

Super oferta dla kandydatów na studia dzienne/stacjonarne

Tylko teraz kandydaci na studia dzienne /stacjonarne mogą skorzystać z wyjątkowej propozycji jaką są  studia w ramach programu studiów dofinansowanych „Wsparcie na starcie”.  W ramach programu na pierwszym roku studiów czesne wynosi zaledwie 100 zł miesięcznie.  Więcej na temat programu "Wsparcie na starcie"

Studia dzienne
   

Partnerzy

 

Euroterminal
PKP Cargo
Kolprem Hartwig