Transport szynowy - Bezpieczeństwo w transporcie kolejowym

Sprawdź
dostępność miejsc

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Opis specjalności

Celem specjalności Transport szynowy jest przekazanie wiedzy i umiejętności związanych z szeroko pojętym transportem szynowym, zwłaszcza związanymi z nim zagadnieniami bezpieczeństwa, infrastruktury, budową i eksploatacją pojazdów szynowych oraz logistyki i spedycji. Ponadto w ramach specjalności zakłada się przekazanie kompetencji, umożliwiających projektowanie i budowę elementów infrastruktury kolejowej i pojazdów szynowych, zarządzanie systemami bezpieczeństwa w transporcie oraz systemami logistycznymi.

W ramach specjalności Transport szynowy planuje się uruchomienie 4 specjalizacji.

 

Specjalizacja: Bezpieczeństwo w transporcie kolejowym

Celem specjalizacji Bezpieczeństwo w transporcie kolejowym jest przekazanie wiedzy i umiejętności w obszarze zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym. Po ukończeniu studiów absolwent będzie dysponował kompletem technik związanych m.in. z przeprowadzaniem analizy ryzyka oraz oceny istotności zmiany - jako kierownik zespołu - oraz będzie potrafił zarządzać Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem/Utrzymaniem z uwzględnieniem najnowszych wymagań prawnych polskich i europejskich. Student w trakcie studiów będzie miał możliwość zdobycia certyfikatów Pełnomocnika i Audytora wewnętrznego systemów zarządzania bezpieczeństwem, utrzymaniem i jakością oraz standardu IRIS. Ponadto w trakcie studiów będzie uczestniczył w licznych stażach i praktykach wśród liderów branży kolejowej w Polsce (m.in. PKP Cargo, PKP PLK, DB Schenker).

 

Absolwent specjalności posiada wiedzę z zakresu

 • unijnego i krajowego prawodawstwa w zakresie transportu kolejowego,
 • wymagań dla obowiązkowych i dobrowolnych systemów zarządzania w transporcie kolejowym,
 • zasad badania wypadków kolejowych i sposobu pracy komisji kolejowych,
 • zasad działania organów nadzorczych i regulacyjnych w zakresie transportu kolejowego w Polsce i Europie.

 

Absolwent specjalności posiada umiejętności umożliwiające

 • budowę, wdrożenie i prowadzenie systemów zarządzania w transporcie kolejowym (SMS, MMS, IRIS),
 • audytowanie systemów zarządzania,
 • przeprowadzanie procesu oceny znaczenia zmiany,
 • prowadzenie procesu zarządzania ryzykiem.

 

Wybrane przedmioty realizowane w ramach specjalizacji

 • Zarządzanie ryzykiem w transporcie kolejowym
 • Systemy zarządzania w transporcie kolejowym
 • Audytowanie systemów zarządzania w transporcie kolejowym
 • Przewóz materiałów niebezpiecznych na kolei
 • Regulacje prawne w zakresie bezpieczeństwa transportu kolejowego

Praca

Absolwent tej specjalności jest przygotowany do podjęcia pracy na stanowiskach samodzielnych lub pomocniczych w przedsiębiorstwach transportowych oraz świadczących usługi wspomagające i doradcze dla podmiotów działających w zakresie transportu (przewoźników kolejowych, zarządców infrastruktury, podmiotów odpowiedzialnych za jej utrzymanie). Po ukończeniu studiów I stopnia możliwe będzie podjęcie studiów II stopnia.

 

 

 

Opłaty

Transport - studia I stopnia Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3-4 Rata miesięczna Semestr 5-6 Rata miesięczna Semestr 7 Rata miesięczna
     
Studia dzienne (stacjonarne) 150 zł * 360 zł 150 zł * 380 zł 380 zł 445 zł 525 zł
Studia zaoczne (niestacjonarne) 360 zł 380 zł 380 zł 445 zł 525 zł
Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
Opłata rekrutacyjna + legitymacja 117 zł        

* Studia dofinansowane w ramach programu "Wsparcie na starcie - za Twoje studia płaci pracodawca"

Oferta specjalna

Super oferta dla kandydatów na studia dzienne/stacjonarne

Tylko teraz kandydaci na studia dzienne /stacjonarne mogą skorzystać z wyjątkowej propozycji jaką są  studia w ramach programu studiów dofinansowanych „Wsparcie na starcie”.  W ramach programu na pierwszym roku studiów czesne wynosi zaledwie 100 zł miesięcznie.  Więcej na temat programu "Wsparcie na starcie"

Studia dzienne
   

Partnerzy

 

Euroterminal
PKP Cargo
Kolprem Hartwig